Tore Halvorsen

My articles

Styret i Gudbrandsdal Energi Holding AS har ansatt Per Oluf Solbraa som ny konsernsjef.
OED har i dag omgjort NVEs konsesjon til Prestfossan kraftverk i Selbu kommune.
I Ålesund bidrar en kjempetermos til lagring av overskuddsvarme i fjernvarmesystemet tilsvarende 23. 000 av powerwall-batteriene til Tesla.
Om Storbritannia går ut av EU uten en avtale, vil ikke landet lenger være del av det europeiske kvotemarkedet.
NVE mener at 11 kommuner i Namdalen er godt egnet for vindkraftutbygging. Norsk Hyttelag mener at ingen er det.
Ber Hafslund Strøm endre markedsføringen av tjenesten «Skredderstrøm».
I går åpnet Fjell kommune 152 nye offentlige ladepunkt for elbil. Fra 61 offentlige ladepunkter i 2018 er antallet nå øket til 213.
De som sier nei til all vindkraft, er verken på lag med industrien, klimaet eller den fornybare framtiden, skriver lederne i EL og IT Forbundet, Industri Energi og Fellesforbundet.
Den europeiske nettoperatøren TenneT har gitt sertifiseringselskapet DNV GL i oppdrag å utføre sertifisering av konsernets HVDC-plattformer i den tyske delen av Nordsjøen.
I en ny analyse fremgår det at Statnett har høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa. Nå varsler NVE at dette kan få konsekvenser for selskapets inntektsramme i 2020.
I Finland nærmer St1 seg verdensrekord med jordvarme fra store dyp. Nå settes siste del av boringen i gang.
Strømselskapet Innlandskraft og fordelsprogrammet Trumf inngår samarbeidsavtale.
Fra 1. september har Mats Olsson (59) overtatt som ny administrerende direktør i Omexom Norge. Han avløser Lars Bangen.
Grytendal kraftverk har vært et krevende prosjekt for Norsk Grønnkraft, men nå er småkraftverket satt i drift.
OED har gitt Voss Energi Nett konsesjon til en ny 132 kV kraftledning mellom Kjønnagard og Myrkdalen i Voss.
Lyse er nå godt i gang med å oppgradere dam Lyngsvatn i Ryfylkeheiene i Rogaland. I løpet av et par år skal jobben være gjort.
Vardar-konsernet, som har hovedkontor i Drammen, oppnådde et resultat etter skatt på 47,4 millioner kroner i første halvår, mot tilsvarende 62,9 millioner kroner i 2018.
I første halvår hadde Sunnhordland Kraftlag (SKL) et resultat etter skatt på 114,6 millioner kroner, drøye en million kroner svakere enn første halvår 2018.
Resultatet på 275 millioner kroner i første halvår 2019 er et av de beste noen gang i Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Skagerak Energi oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 1 561 millioner kroner. Tilsvarende for 2018 var 744 millioner kroner.

Sider