Tore Halvorsen

My articles

Ringerikskraft-konsernet gikk ut av første halvår med et resultat før skatt på 37 millioner kroner, mot tilsvarende 67 millioner kroner i samme periode i 2018.
I første halvår oppnådde Akershus Energi et resultat på 113 millioner kroner etter skatt. Dette er 23 millioner kroner mer enn tilsvarende periode i 2018.
Glitre Energi oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 48,9 millioner kroner, mot 56,2 millioner kroner samme periode i 2018.
I første halvår oppnådde Tafjord et resultat etter skatt på 81 millioner kroner, fem millioner kroner mindre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Lyse-konsernet passerte halvårsskiftet med et resultat etter skatt på 541 millioner kroner. Tilsvarende for 2018 var 474 millioner kroner.
Tidligere Europa-direktør i Statnett og styreleder i Entso-E, Bente Hagem, er utpekt til nasjonal ekspert i EU-kommisjonen fra 1. oktober 2019.
I en kåring blant landets mest innovative virksomheter plasserer Agder Energi-konsernet seg på tredjeplass.
Sunnfjord Energi gikk ut av første halvår 2019 med et resultat etter skatt på 72 millioner kroner. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2018 er dette en tilbakegang på seks millioner kroner.
Hafslund E-CO konsernet gikk ut av første halvår med et overskudd etter skatt på 1 632 millioner kroner. Dette er en økning på 759 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.
Ved Steinkjer bygges 20 fremtidsrettede leiligheter med energi fra bergvarme, solceller og smarte batterier.
Statnett har inngått en femårig samarbeidsavtale med NTNU om støtte til et professorat innen datasikkerhet.
Økning i strømforbruket gjør at Hafslund oppgraderer strømnettet i og rundt de største byene i Østfold.
Østfold Energi oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 113 millioner kroner, mot 68 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.
Gjennom mer enn 60 år har Dam Flyvatn gjort nytte for seg Golsfjellet. Nå skal den oppgraderes i henhold til nye forskriftskrav.
Nå skal det bygges vindpark i Tysvær kommune i Rogaland. Med 11 vindmøller får anlegget en kapasitet på 47 MW.
Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår at momsfritaket på strøm i Nordland, Troms og Finnmark oppheves. Alta Kraftlag advarer mot konsekvensene.
Kun 22 minutter i gjennomsnitt var danske forbrukere uten strøm i 2018. Det er best i Europa.
Det har lenge vært en utfordring å utforme avtaler mellom parter i grensesnittet mellom netteieres fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Nå har Norsk Elektroteknisk Komite utviklet en spesifikasjon som løser opp i floken.
Med en pris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, var kontrakter med variabel kraftpris den dyreste kontrakttypen i 2. kvartal 2019.
Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».

Sider