Tore Halvorsen

My articles

Statsbudsjettet 2018:
I Statsbudsjettet for 2018, som ble fremlagt i formiddag, foreslår regjeringen å bevilge 55 MNOK til en uavhengig reguleringsmyndighet for energi som skal føre tilsyn og kontroll med ulike sider av nettselskapenes virksomhet.
Torsdag, 12 oktober, 2017 - 11:46
Fredagskommentar:
Når det gjelder klimaendringene holder det ikke med å erkjenne at vi lever i en tid med stadig mer ekstremvær. Vi må ta grep for å gjøre noe med det.
Fredag, 6 oktober, 2017 - 12:29
Tiden før og etter AMS er som natt og dag. Med denne teknologien har det åpnet seg en helt ny verden av muligheter til å håndtere et mangfold av utfordringer i strømnettet, forteller nettsjef Jan Erik Brattbakk i Ringeriks-Kraft Nett.
Torsdag, 14 september, 2017 - 09:37
Fredagskommentar:
Den seneste måneden har denne nettavisen løpende rapportert økonomiske halvårsresultater fra en majoritet av landets store energiselskaper. Inntrykket er at det står bra til de fleste steder.
Fredag, 8 september, 2017 - 09:41
Menneskelig svikt var årsak til betydelig fall i vannstanden i Lærdalelva mandag morgen. Yngel og fisk fra flere årsklasser laks og sjøørret døde.
Fredag, 8 september, 2017 - 09:17
Jeg ser ingen positive effekter, hverken faglig eller på andre måter, i en sammenslåing av NEK og Standard Norge.
Torsdag, 7 september, 2017 - 07:38
Fredagskommentar:
Det er tid for ta inn lærlinger. I så måte er Infratek et godt eksempel til etterfølgelse. De har i høst åpnet dørene til en faglig fremtid for åtte ungdommer.
Fredag, 1 september, 2017 - 09:39
Fredagskommentar:
Jeg er en godt voksen mann som energisk forsøker å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Hvor lenge jeg greier å henge med er ikke godt å si. Følelsen av hele tiden ikke å være helt på høyden svir i selvrespekten.
Fredag, 25 august, 2017 - 09:03
Med stadig flere og varierte laster i strømnettet er effektiv håndtering av effekt en utfordring. Nå har Ringeriks-Kraft tatt initiativ for å finne svar.
Torsdag, 24 august, 2017 - 09:41
Fredagskommentar:
Det er bevegelser i norsk vannkraft, blant annet knyttet til et forøk på å samle produksjonen til BKK, SFE og Hydro i et felles selskap på Vestlandet. Ingen kan imidlertid rokke ved posisjonen til Statkraft som landets desidert største vannkraftprodusent.
Fredag, 18 august, 2017 - 07:31
I spillet rundt etablering av et nytt stort produksjonsselskap for vannkraft på Vestlandet er den minste av de berørte aktørene, SFE (Sogn og Fjordane Energi), i stor grad prisgitt hva BKK og Sogn og Fjordane Fylkeskommune bestemmer seg for. Til sammen eier de to nærmere 90 prosent i SFE.
Torsdag, 17 august, 2017 - 09:30
Fredagskommentar:
Det er rart med det. Det er akkurat som fire ferieuker har feid forbi mellom solglimt og skybrudd. Nå er vi tilbake i hverdagen. Egentlig ganske trivelig, når alt kommer til alt.
Fredag, 4 august, 2017 - 08:56
Det har vært langt mellom strømnyheter å merke seg i den nå tilbakelagte feriemåneden juli. For å lette tilbakekoblingen til hverdagen kan det likevel greit å ta et tilbakeblikk. Her er noe av det som er rapportert i denne nettavisen de siste fire ukene:
Tirsdag, 1 august, 2017 - 09:25
Fredagskommentar:
Fra i dag av er vi en nettavis i sommermodus, men vil fortsatt være årvåkent til stede for å formidle viktige nyheter knyttet til energibransjen.
Fredag, 30 juni, 2017 - 11:48
At mer enn 40 prosent av elektrikerne som arbeider på byggeplasser i Oslo er innleid fra bemanningsbyråer er i seg selv oppsiktsvekkende. Riktig ille blir det når mange av dem ikke kan dokumentere faglig kvalitet.
Torsdag, 29 juni, 2017 - 09:07
Fredagskommentar:
Språket er den viktigste kulturbæreren i samfunnet vårt. Det er det som binder oss sammen som folk og nasjon. Vi må ikke la oss forlede til å tro noe annet.
Fredag, 23 juni, 2017 - 12:06
I løpet av de tre siste årene har den blå-blå regjeringen redusert bevilgningene til DSB med 55,5millioner kroner. I en situasjon som krever stadig mer sikkerhet og beredskap er dette dramatisk. Blant de som uttrykker sterk bekymring er EL og IT Forbundet.
Torsdag, 22 juni, 2017 - 09:50
Fredagskommentar:
Milliardinvesteringene i sentralnettet bidrar ikke positivt til redusert arbeidsledighet her i landet. De fleste av kontraktene går til entreprenører fra lavkostland, som i stor grad gjennomfører jobbene med lavtlønnet arbeidskraft fra sine hjemmebaser.
Fredag, 16 juni, 2017 - 11:54
Fredagskommentar:
I noen tilfeller tenderer regjeringens utflyttingsmani til parodi. Når NVE får pålegg om å flytte 20 stillinger fra hovedkontoret i Oslo til regionskontorene er det god grunn til å riste oppgitt på hodet.
Fredag, 9 juni, 2017 - 11:20
På kalde vinterdager har den elektriske forsyningssikkerheten i Alta vært en utfordring. Med nye Skoddevarre Transformatorstasjon i drift kan kraftlaget senke skuldrene.
Torsdag, 8 juni, 2017 - 09:21

Sider