rammevilkår

vindturbin

Overskudd kan lettere flyttes ut gjennom aggressiv skatteplanlegging, og den demokratiske legitimiteten svekkes, advarer ny rapport.

kraftlinje møre og romsdal

Samlet inntektsramme for alle nettselskaper bortsett fra Statnett er beregnet til 17,2 milliarder kroner.

Terje Halleland

Frps Terje Halleland er kritisk, Tina Bru svarer at utbyttene ikke påvirker nettleien.

lockert

«Kan gi strukturendringer med realisering av stordriftsfordeler», skriver OED. «Bemerkelsesverdig», mener Distriktsenergi.

Kryssende linjer

Blir trukket fra nettselskapenes inntektsramme neste år.

Stinessen

Ber om like rammevilkår for vann- og vindkraft.

lysebotn.

Regjeringen vil åpne for at kraftselskapene utgiftsfører investeringskostnader umiddelbart, og ikke over tid som i dag.

Knut Lockert

– For lite, sier Distriktsenergi, og minner om at Ola Borten Moe ga 120 millioner kroner.

EU KOMMISJONEN

Men varsler at det kan komme flere høringer om samme temaer.

mast

Mener grense på 10.000 kunder gir kryssubsidiering og høyere nettleie.

mast

Mildner deler av RMEs strenge krav til funksjonelt skille.

Hydro Husnes

De store ekstrakostnadene vil gjøre det vanskeligere å investere, ifølge Hydro.

Stortinget

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil endre grunnrenteskatten for vannkraft.

vindturbin

Energi Norge og Norwea vil gi mer til vertskommunene.

Stortinget

Har fremmet forslag i Stortinget.

Vamma 12

Energi Norge og LVK har sendt brev til Stortinget om grønn tiltakspakke.

Fornybarometeret

– Norge ligger svært langt fremme, sa energiministeren.

Zakariasdam

I redusert verdiskaping i kraftbransjen i 2020.

Finn Bjørn Ruyter

Liina Veerme, Steffen Syvertsen og Eirik Folkvord Tandberg inn som medlemmer.