rammevilkår

solceller

Fornybar Norge etterlyser felles kurs for landets energi- og klimapolitikk.

francis

Sviktende oppdragsmengde gjør framtida til Rainpowers testlaboratorium i Trondheim usikker.

sanner

Finansdepartementet foreslår å øke grunnrenteskatten for vannkraft fra 37 prosent til 47,4 prosent. Men det skal være en teknisk justering som ikke øker skattebyrden.

turbin

Olje- og energidepartementet avviser Energi Norges ønske.

kroepelien

Myndighetene bør vurdere å avslutte elsertifikatordningen før den løper ut i 2035, mener Energi Norge.

Sunndal

Norsk Industri krever tariff-reduksjoner, og  ber OED endre tarifforskriften slik at det nasjonale handlingsrommet i EU-regelverket utnyttes fullt ut.

vindturbin

Overskudd kan lettere flyttes ut gjennom aggressiv skatteplanlegging, og den demokratiske legitimiteten svekkes, advarer ny rapport.

kraftlinje møre og romsdal

Samlet inntektsramme for alle nettselskaper bortsett fra Statnett er beregnet til 17,2 milliarder kroner.

Terje Halleland

Frps Terje Halleland er kritisk, Tina Bru svarer at utbyttene ikke påvirker nettleien.

lockert

«Kan gi strukturendringer med realisering av stordriftsfordeler», skriver OED. «Bemerkelsesverdig», mener Distriktsenergi.

Kryssende linjer

Blir trukket fra nettselskapenes inntektsramme neste år.

Stinessen

Ber om like rammevilkår for vann- og vindkraft.

lysebotn.

Regjeringen vil åpne for at kraftselskapene utgiftsfører investeringskostnader umiddelbart, og ikke over tid som i dag.

Knut Lockert

– For lite, sier Distriktsenergi, og minner om at Ola Borten Moe ga 120 millioner kroner.

EU KOMMISJONEN

Men varsler at det kan komme flere høringer om samme temaer.

mast

Mener grense på 10.000 kunder gir kryssubsidiering og høyere nettleie.

mast

Mildner deler av RMEs strenge krav til funksjonelt skille.

Hydro Husnes

De store ekstrakostnadene vil gjøre det vanskeligere å investere, ifølge Hydro.

Stortinget

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil endre grunnrenteskatten for vannkraft.