resultater

Haugaland Kraft investerte for totalt 919 millioner kroner i 2023 for å ruste samfunnet for en grønnere hverdag.  

Sogn og Fjordane Energi (SFE) oppnådde i 2023 eit resultat etter skatt på 556 millionar kroner, det beste resultatet nokon gong.

kjøllefjord

Statkraft leverte sitt nest beste resultat noensinne i 2023 selv om kraftprisene var betydelige lavere enn året før.

Solide resultater for ett-åringen Å Energi.

janbu fresvik

Vil skape plass til nytt forbruk som står i kø, men da må Statnett levere.

RUYTER

Likevel endte driftsresultatet i minus 142 millioner kroner.

tønnesen

Statkraft leverte sine sterkeste resultater for andre kvartal og første halvår noensinne, tross lavere produksjon og kraftpriser.

For første halvår har Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat på 21,8 milliarder kroner.

Zakariasdam

Halvårsregnskapet viser et resultat etter skatt på 86 millioner kroner, en økning på 39 millioner kroner fra samme periode i fjor.

rauboti

Prissikring utlignet ekstremprisene i fjor med høyprishalvåret i år.

stav

NTE fikk et underliggende driftsresultat for første halvår på 300 millioner kroner.

tussa

Økte kraftpriser ga godt Tussa-resultat.

nordbøåni

Men renteøkning og høyere kraftpris reduserte underskuddet.

hilland

BKK fikk et konsernresultat i første kvartal på 370 millioner kroner, 232 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i 2020.

glitre-bygget

Kraftig prisøkning mer enn veier opp for redusert produksjon og tap på sikringskontrakter.

Fjordkraft

Fjordkraft reduserte driftsresultatet med 9 prosent.

iselin nybø

Regjeringen vil videreføre den langsiktige utbytteforventningen for Statkraft, med 85 prosent utbytte fra den norske vannkraftvirksomheten og 25 prosent fra den øvrige virksomheten.

nett

Konsernet Bodø Energi AS leverte et årsresultat etter skatt på 246 millioner kroner i fjor, opp fra 78 millioner kroner i 2019.

Skoddeberg kraftverk

Eierne får likevel samme utbytte som i fjor.