resultater

tønnesen

Statkraft leverte sine sterkeste resultater for andre kvartal og første halvår noensinne, tross lavere produksjon og kraftpriser.

For første halvår har Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat på 21,8 milliarder kroner.

Zakariasdam

Halvårsregnskapet viser et resultat etter skatt på 86 millioner kroner, en økning på 39 millioner kroner fra samme periode i fjor.

rauboti

Prissikring utlignet ekstremprisene i fjor med høyprishalvåret i år.

stav

NTE fikk et underliggende driftsresultat for første halvår på 300 millioner kroner.

tussa

Økte kraftpriser ga godt Tussa-resultat.

nordbøåni

Men renteøkning og høyere kraftpris reduserte underskuddet.

hilland

BKK fikk et konsernresultat i første kvartal på 370 millioner kroner, 232 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i 2020.

glitre-bygget

Kraftig prisøkning mer enn veier opp for redusert produksjon og tap på sikringskontrakter.

Fjordkraft

Fjordkraft reduserte driftsresultatet med 9 prosent.

iselin nybø

Regjeringen vil videreføre den langsiktige utbytteforventningen for Statkraft, med 85 prosent utbytte fra den norske vannkraftvirksomheten og 25 prosent fra den øvrige virksomheten.

nett

Konsernet Bodø Energi AS leverte et årsresultat etter skatt på 246 millioner kroner i fjor, opp fra 78 millioner kroner i 2019.

Skoddeberg kraftverk

Eierne får likevel samme utbytte som i fjor.

rynning-tønnesen

Høyere kraftpriser og -produksjon ga Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat.  

syvertsen

Agder Energi fikk et underliggende resultat etter skatt på 403 millioner kroner i første kvartal, opp fra 241 millioner kroner i samme periode i fjor.

LOFOTKRAFT

Lave kraftpriser og høye avbruddskostnader trekker ned årsresultatet.

linga

Konsernsjef Olav Linga er fornøyd med at selskapet har fått flere ben å stå på.

Liina Veerme

Rekordlave kraftpriser ga negativt årsresultat for Salten Kraftsamband (SKS).

Helgeland Kraft

Litt dårligere resultat enn i første kvartal i fjor.