resultater

mast

Oppnådde et resultat etter skatt på 101,4 millioner kroner i 2020.

elling dybdal

Til tross for rekordhøy produksjon.

rauboti

Fikk dobbelt av markedspris for kraften og fint årsresultat, men må ta store vindkraft-nedskrivinger.

nygaard

Lyse prioriterer stabilitet for eierne og betaler ut 276 millioner kroner mer i utbytte enn de tjente.

semmingsen

Salg av utenlandsk virksomhet bidro til et svært godt resultat.

lunde

Markedsprisen var 9,8 øre/kWh, Akershus Energi fikk 17,7 øre.

Skal være mer forutsigbar, og sikre at verdiene skapes før de deles med eierne.

kabel

Statnetts samlede flaskehalsinntekter ble i fjor 2.408 millioner kroner, over dobbelt så mye som den gamle rekorden.

glitre

Sikret seg til et vannkraftresultat som var bedre enn året før.

Christian Stav

NTE-konsernet fikk et foreløpig resultat før skatt i 2020 på 419 millioner kroner, mot 1270 millioner kroner i 2019.

Vamma 12

Oppnådde et resultat før skatt i 2020 på 1163 millioner kroner, ned fra 8733 millioner kroner året før.

løkjelsvatn

SKL fikk et resultat på 2,9 millioner kroner etter skatt i 2020, ned 266,5 millioner kroner fra året før.

Helgeland Kraft

Lave kraftpriser og svakt resultat fra sikringshandel ga negativt driftsresultat for vannkraften.

tønnesen

Et tilfredsstillende resultat, gitt de svært lave kraftprisene, sier Christian Rynning-Tønnesen.

BKKs hovedkontor

Men selskapet gikk i det minste i pluss.

rolf barmen

Mens antall mobilabonnementer fortsetter å vokse.

glitre-bygget

Prissikring reduserte resultat-nedgangen i tredje kvartal.

rolf barmen

Solgte 4 prosent mer strøm.

Driften av konsernet gikk med 96 millioner kroner i underskudd.