Sammenslåinger

Vidju og Ringerikskraft har inngått en endelig avtale om å fusjonere nettselskapene Hallingdal Kraftnett og Føie fra 1.1.2024.

laje

Inin Group har inngått avtale med Ringerikskraft om å kjøpe samtlige aksjer i Laje AS.

Styrene i Glitre Energi og Agder Energi anbefaler sine eiere å fusjonere de to selskapene.

deveggåe

Småkraft AS har signert avtale om å kjøpe alle aksjene i Deveggåe Kraft AS.

multi horgen

Multiconsult overtar alle aksjene i Erichsen & Horgen inkludert datterselskapet Malnes og Endresen og selskapets totalt 234 medarbeidere.

trond straume

Sikrer seg 3 millioner euro i økt omsetning og over 60 kunder.

kvamme

Det første selskapet fra Trøndelag som slutter seg til. 

wattn

Det sammenslåtte strømsalgselskapet på Vestlandet har ambisjoner om å vokse både lokalt og nasjonalt.

nett tensio

Slankingen av Tensio etter fusjonen i 2019 går tregere enn planlagt. Om ikke mange nok søker frivillig sluttpakke, kan tøffere virkemidler tas i bruk.

glitre-bygget

Drammen kommunestyre godkjente i går intensjonsavtalen om sammenslåingen av Glitre Energi og Agder Energi.

glitre

Får et ekstra år for å rekke å slå seg sammen med Agder Energi.

glitre-bygget

Men understreker at de ikke har gitt sitt endelige samtykke.

vann

Captiva-gruppen så et hull i markedet for finansiell handel for småkraften.

rune ingels

Flesberg Elektrisitetsverks generalforsamling måtte avbrytes på grunn av digitale problemer, og skal arrangeres på nytt i løpet av juni.

Vil bort fra bruk og kast-mentalitet, satser på gjenbruk.

mann stolpe

Glitre Energi er «overasket» over at Flesberg Elektrisitetsverk ikke gikk videre med Numedal-planene. Men Flesberg-styret har valgt Midtkraft, og advarer mot å stanse salgsprosessen.

glitre-bygget

Kan trenge ett år på å slå seg sammen med Agder Energi.

nett

Konsernet Bodø Energi AS leverte et årsresultat etter skatt på 246 millioner kroner i fjor, opp fra 78 millioner kroner i 2019.

andersen

Ann-Christin Andersen merket ingen vesentlige innvendinger fra politikerne mot Agder Energi-fusjonen, men er den første til å ta selvkritikk på å ikke ha nådd fram.