Sammenslåinger

narvik

Den siste eierkommunen, Narvik, har sagt ja.

Tjelsund kommune

Kun én kommune har igjen å stemme over fusjonen i nord.

Kun to kommuner gjenstår.

Lødingen rådhus

Nær halvveis i å få kommunenes godkjennelse til fusjonen mellom Nordkraft og Hålogaland Kraft.

Gratangen kommune

Sammenslåingen av Hålogaland Kraft og Nordkraft rykker nærmere.

troms kraft

Troms Kraft tjener 119 millioner kroner på salget, Nordkraft slipper «uheldig» vetorett.

Gudbrandsdal Energi

Reduserer eierandelen fra 8,48 til 6,7 prosent.

Prytz og Frantzen

Styrene i Hålogaland Kraft og Nordkraft anbefaler eierne å fusjonere.

Vil styrke konkurransekraften og lønnsomheten.

Akershus Energipark

Eidsiva Bioenergi og Akershus Energi blir medeiere.

Atle Knudsen

Overtar Scandem OYs kundeportefølje og ansatte.

ABBs hovedkontor

Hitachi ABB Power Grids joint venture-selskap starter driften.

Sildvikdammen

Eierne har sagt seg fornøyd.