Søk

21 - 40 av 4309 treff
Søknader om å bygge kabler til petroleumsinstallasjoner i utlandet, er ikke noe energimyndighetene har hatt til behandling eller tatt nærmere stilling til ennå, opplyser OED.
12. februar 2020 - 15:37
Energi Norge advarer mot dobbelt sett med regler i forbindelse med implementering av nye nettkoder i tredje energimarkedspakke.
12. februar 2020 - 14:33
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.
12. februar 2020 - 13:37
Mens fordelene den gir for kraftsystemet ikke kommer fram, ifølge ny rapport.
12. februar 2020 - 13:16
Strømkabelen North Sea Link mellom Norge og England er allerede sikret 100 millioner kroner i inntekter, nesten to år før kabelen settes i drift.
12. februar 2020 - 12:10
Sweco Norge oppnådde i 2019 et driftsresultat på 201 millioner kroner, opp 33,5 millioner kroner fra 2018.
12. februar 2020 - 10:00
Olje- og energidepartementet har tatt initiativ overfor tyske myndigheter for å sikre at sprengt kapasitet i det tyske kraftnettet ikke stopper krafteksporten på NordLink.
11. februar 2020 - 16:37
Agder Energi hadde i 2019 et underliggende resultat etter skatt på 340 millioner kroner, ned fra 874 millioner kroner i 2018.
11. februar 2020 - 14:22
Med Autofos legges det til rette for automatisk rapportering av endringer i strømnettet. Det kan spare aktørene i energibransjen for mange millioner.
11. februar 2020 - 13:49
Med en ny Data Science & Analytics-enhet styrker Fortum sin satsing innen digitalisering av strømhandel.
11. februar 2020 - 12:05
Zero er positiv til kraftkabel fra Norge til oljefelter på britisk sokkel hvis oljebransjen samtidig blir med og bygger mer havvind.
11. februar 2020 - 11:03
BP, Shell og Total ber om å få ta ut 100-200 MW fra Kvinesdal til feltene Elgin, Shearwater og Eastern Trough Area Project (ETAP). En fullelektrifisering kan redusere CO2-utslippene med 800.000 tonn. Statnett venter på avklaring fra norske myndigheter.
10. februar 2020 - 11:47
Når Itezhi Tezhi Dam i Zambia skal vurderes for oppgradering, er det Multiconsult som utfører oppdraget.
10. februar 2020 - 10:31
Ap-representant ber energiministeren innføre krav om etterundersøkelser.
7. februar 2020 - 17:23
Leikanger kraftverk får 15 kilometer tunnel, hvor Sognekraft skal holde tilbake vann for å selge det i de dyreste timene på døgnet.
7. februar 2020 - 16:03
OED halverer overtredelsesgebyret Hålogaland Kraft Nett ble ilagt av NVE for brudd på nøytralitetsplikten.
7. februar 2020 - 13:00
Omexom Norge skal bytte ut og rehabilitere et tredvetalls nettstasjoner for Elvira på Sjetten utenfor Oslo.
7. februar 2020 - 11:32
Sammen har Sweco og Saudefaldene vunnet Damkrona 2019 for rehabilitering av Dam Finnflot i Sauda.
7. februar 2020 - 9:41
For å få momentan kontroll over over kraftsystemet. 
7. februar 2020 - 8:42
Landstrømselskapet Plug, eid av BKK, har inngått intensjonsavtale med SeaWalk Nordfjord om bygging av en ny type landstrøm-løsning for cruiseskip. I første omgang har de bedt om tilgang på mellom 10 og 16 megavoltampere.
6. februar 2020 - 15:24