Søk

21 - 40 av 3995 treff
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
13. november 2019 - 22:29
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
13. november 2019 - 22:16
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
13. november 2019 - 9:18
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
12. november 2019 - 16:28
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
12. november 2019 - 13:26
Ifølge SSB-rapport.
12. november 2019 - 11:03
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
12. november 2019 - 10:47
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
12. november 2019 - 10:09
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
12. november 2019 - 9:14
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
11. november 2019 - 18:44
Krevde stans i arbeidene.
11. november 2019 - 14:33
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
11. november 2019 - 13:39
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
11. november 2019 - 10:55
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
11. november 2019 - 9:08
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
11. november 2019 - 8:58
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
8. november 2019 - 13:16
Multiconsult og Noragric ved NMBU skal samarbeide om forskning og rådgivning på miljømessige, sosiale og økonomiske følger av fornybare energiprosjekter, miljøstyring og forvaltning av vannressurser.
8. november 2019 - 10:56
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
8. november 2019 - 10:32
Med 1 øre/kWh.
8. november 2019 - 8:58
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
8. november 2019 - 7:32