Søk

21 - 40 av 3512 treff
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
5. juli 2019 - 10:26
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.
5. juli 2019 - 10:15
Statnett planlegger å gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknad for ny ledning inn til Haugalandet.
4. juli 2019 - 15:46
NVE utvider høringsfristen for endring av utbyggingsplaner og krever at endringene synliggjøres for lokalbefolkningen.
4. juli 2019 - 14:28
Regjeringen foreslår å utvide forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger til å også gjelde byggvarme.
4. juli 2019 - 11:20
En enebolig på Kolsås i Bærum blir den første i Skandinavia med terracotta-fargede solcelletakstein.
4. juli 2019 - 10:28
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
4. juli 2019 - 10:24
Statkraft skal levere 525 GWh fornybar solenergi årlig til spanske Audax Renovables. Avtalen har en lengde på ti og et halvt år.
4. juli 2019 - 9:21
Danmark har hjulpet Kina med å gjøre kullkraftverkene mer fleksible så mindre vindkraft går tapt.
3. juli 2019 - 17:41
Endringene NVE forslår i inntektsregimet for nettselskaper vil gjøre at selskaper med lavest avkastning kommer enda dårligere ut, advarer KS Bedrift.
3. juli 2019 - 13:15
Energi Norge advarer mot å øke rapporteringskravene for kraftbransjen uten skikkelig kost/nytte-analyse og uten å ta hensyn til EU-kravene i den tredje energimarkedspakken.
3. juli 2019 - 11:31
Statnett har signert rammeavtaler med Bouvet, Sopra Steria og Atea på 1,7-2,2 milliarder kroner om IKT-utvikling, forvaltning av systemløsninger, IKT-infrastruktur og rådgivning.
3. juli 2019 - 9:41
Dersom femårssnittet legges til grunn som en normal for strømprisen, har den nordiske strømprisen ligget godt over normalen i lang tid. Men nå nærmer det seg mer normale tilstander.
2. juli 2019 - 13:13
Ledningene til havvindparkene skal eies av vindkraftprodusentene, og Statnett blir ikke systemansvarlig til havs.
2. juli 2019 - 13:06
Men vindressursen er langt dårligere enn i den sørlige Nordsjøen.
2. juli 2019 - 11:24
Etter tidligere å ha gått ut med to potensielle områder som er aktuelle for havvind, foreslår regjeringen nå et tredje, utenfor Equinors Melkøya-anlegg ved Hammerfest.
2. juli 2019 - 8:01
Jacobsen Elektro forhandler med kreditorer for å unngå konkurs, men daglig leder Geir Gjersdal tror det vil ta flere uker før de finner en løsning.
1. juli 2019 - 16:23
Styret i Akershus Energi har ansatt Eskil Lunde Jensen (50) som konsernsjef.
1. juli 2019 - 14:25
Trøgstad kommune selger sine aksjer Trøgstad Elverk til Hafslund Nett.
1. juli 2019 - 13:20
I regjeringens handlingsplan for elbillading og alternative drivstoff savner NAF konkrete tiltak som gir elbilkjøpere trygghet for at de kan lade og bruke bilene i hele landet.
1. juli 2019 - 13:14