Søk

201 - 220 av 4574 treff
Vil øke kapasiteten fra 950 MW til 1450 MW.
3. mars 2020 - 13:57
Finske Kemira har inngått tiårig kraftavtale med Statkraft om kjøp av 44 GWh årlig, koblet mot opprinnelsesgarantier.
3. mars 2020 - 13:32
Kjetil M. Ebbesberg er ansatt som ny finansdirektør i DNV GL Group.
3. mars 2020 - 12:00
Arendal Fossekompani samler selskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight i det nye Volue-konsernet.
3. mars 2020 - 10:11
Ordføreren i Åfjord kommune på Fosen ønsker seg klapp på skuldra fra statsministeren.
3. mars 2020 - 9:23
Men utslippene kan kuttes ved å bruke mindre betong.
2. mars 2020 - 21:59
Kværner er ikke tilfreds med de justeringer som er gjort i forbindelse med trasevalget for NorthConnect-kabelen. Nå ber konsernet NVE om ytterligere konsekvensutredning.
2. mars 2020 - 19:12
I en skrivebordstudie avdekket forskere et stort potensial for flere nye og svært interessante prosjekter i Mandalsvassdraget.
2. mars 2020 - 17:52
E-CO Energi er blitt til Hafslund E-CO Vannkraft, og Eidsiva Vannkraft til Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet.
2. mars 2020 - 13:53
De NTE-eide dammene Holden og Strømseter i Steinkjer kommune skal rehabiliteres heldigitalt og tegningsløst, scannet med drone.
2. mars 2020 - 13:50
Hermund Slaatsveen har overtatt som administrerende direktør i Aidon Norge etter Thor-Erik Næss, som går av med pensjon i mai.
2. mars 2020 - 11:40
Har skrevet intensjonsavtale om å finne samarbeidsområder, som CO2-fangst og kraftproduksjon.
2. mars 2020 - 10:39
Konsernsjef Pekka Lundmark slutter i Fortum, og tar over som toppsjef i Nokia.
2. mars 2020 - 9:04
Siden høsten 2018 har Glitre Energi hatt hele ni havarier ved sju av sine kraftverk. Nå vil de finne ut hvorfor.
1. mars 2020 - 22:28
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
28. februar 2020 - 16:24
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
28. februar 2020 - 16:05
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
28. februar 2020 - 13:45
Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
28. februar 2020 - 9:24
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
27. februar 2020 - 18:36
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
27. februar 2020 - 14:56