Søk

221 - 240 av 3966 treff
NVE skal delta ved behov.
24. september 2019 - 10:49
Statnett støtter ikke Småkraft AS sin foreslåtte løsning om småkraft-kabel over Lysefjorden.
23. september 2019 - 16:28
Styret i Statnett har fattet investeringsbeslutning for prosjektene Kvandal-Kanstadbotn, Hamang og Samnanger transformatorstasjoner.
23. september 2019 - 15:12
Havvind i Østersjøen kan produsere mer enn en tredjedel av dagens kraftforbruk i regionen, men realisering av potensialet krever sterkere koordinering, bedre planlegging og regulatoriske endringer.
23. september 2019 - 14:44
Økt skatt på småkraft vil få alvorlige konsekvenser ikke bare for småkraftnæringen, men også for leverandørindustri, arbeidsplasser i distriktet og mange av Energiteknikks lesere, skriver Erik Røysem Sterud, finansdirektør i Småkraft AS.
23. september 2019 - 14:26
I år ligger det til rette for at produksjonen av fornybar energi kan øke med 12 prosent. Solenergi er den fremste drivkraften.
23. september 2019 - 14:01
Styret i Statnett har besluttet å holde tariffsatsen for forbruk på samme nivå som for 2019 og dermed uendret for 2020.
23. september 2019 - 13:34
Borregaard og E-CO Energi har inngått en kontrakt for levering av til sammen 1,66 TWh til selskapets virksomhet i Sarpsborg for perioden 2022 til 2033.
23. september 2019 - 12:43
Danske Ørsted går inn på eiersiden i selskapet Pict Offshore, som skal være en sikker metode for drift og vedlikehold av havvindmøller.
23. september 2019 - 11:26
Hvis NVE gir Boliden Odda medhold, kan selskapet slippe anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner.
23. september 2019 - 10:35
I lokalene til Kjeller flyplass ved Lillestrøm utvikler Equator Aircraft verdens første elektriske sjøfly.
23. september 2019 - 9:52
En liten teknologibedrift på Gjelleråsen sitter med en av nøklene som kan gjøre solenergi enda billigere.
23. september 2019 - 7:39
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
20. september 2019 - 16:32
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
20. september 2019 - 14:32
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
20. september 2019 - 12:32
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
20. september 2019 - 10:40
Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
20. september 2019 - 9:55
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
20. september 2019 - 9:40
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
20. september 2019 - 9:29
NVE har fått utsatt fristen for å levere rapporten til OED om alternative modeller for utjevning av nettleien fra 1. oktober til 4. november.
19. september 2019 - 15:58