Søk

2641 - 2660 av 3971 treff
I Sel og Vågå i Oppland er arbeidene med Nedre Otta kraftverk i full gang, mens Norconsults ingeniører sitter og prosjekterer fortløpende i Sandvika. Alt skjer ved hjelp av BIM-modeller, som sikrer en papirløs gjennomføring.
19. april 2017 - 9:11
Norske og svenske myndigheter er enige om at Sverige kan forlenge elsertifikatsystemet med et nytt mål om utbygging av fornybar kraft til 2030.
19. april 2017 - 9:02
Driftsbygninger i landbruk, veksthus, fiske-, fangst- og lastefartøy er stikkordene for pågående arbeid i komiteen som forvalter NEK 405 elkontroll. Komiteen er på oppløpssiden med to publikasjoner som vil gi viktige bidrag til elsikkerhet innen disse områdene.
18. april 2017 - 9:17
Regjeringens forslag til endringer i loven om elsertifikater vil gjøre det mulig å justere kvoteantallet i markedet ved behov, uten at det må en lovendring til. Dette er et viktig grep for mer forutsigbarhet i markedet, mener Energi Norge.
18. april 2017 - 9:11
LOS Energy ber regionens smarteste energibrukere om å nominere seg selv til Sørlandets Energipris for 2017. I fjor var det Asko Agder og Arendal kommune som ble hedret for smart strømsparing.
18. april 2017 - 9:06
Ingen land investerer så mye som Kina i sol og annen fornybar energi. Kina er også verdens største produsent av solcellepaneler. Utviklingsland tjener på at prisene på å bygge ut solkraft har gått kraftig ned.
18. april 2017 - 8:59
No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid.
12. april 2017 - 9:20
Mildt vær over lengre tid har ført til mye overvann og dårlig is på regulerte vann i Hallingdal. Forholdene gjør sikringsarbeidet vanskelig. Det er svært viktig at folk følger merkede løyper og respekter skilting nå i påsken.
12. april 2017 - 8:53
Kunnskap om snøforholdene i de ulike tilsigsområdene er viktig for planlegging av kraftproduksjonen. Derfor måles og veies snøen flere ganger i løpet av vinteren.
12. april 2017 - 8:46
Magasinene hadde en fyllingsgrad som var 5,6 prosentpoeng under normalen ved inngangen til 2017. I fjor på samme tidspunkt var fyllingsgraden rekordhøy.
12. april 2017 - 8:38
Kleven Verft leverte i går byggnr. 372. Det komplekse spesialfartøyet er utvikla for kabellegging på havbotnen, og vart kontrahert av ABB i september 2015.
12. april 2017 - 8:30
Kredittmessig fremstår Lyse som et meget solid og veldrevet selskap. Det ble bekreftet da Lyse søkte etter en halv milliard i grønn finansiering og ble tilbudt nesten det tredobbelte.
11. april 2017 - 11:48
OED har gitt Dalbygda Kraftsenter AS konsesjon til bygging av Dalbygda vindkraftverk i Tysvær, Rogaland. Med full utbygging kan vindkraftverket gi i underkant av 125 GWh årlig produksjon, tilsvarende årsforbruket til rundt 6250 husstander.
11. april 2017 - 11:40
Vardar-konsernet oppnådde i 2016 et resultat på 189 MNOK, mot minus 212 MNOK i 2015.
11. april 2017 - 11:32
Nesten en halv million husholdninger byttet strømleverandør i 2016. Aldri før har så mange byttet strømselskap i Norge. Dette kommer frem i en fersk statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
11. april 2017 - 11:26
Økt og mer effektiv utveksling av informasjon på tvers av nettselskap er en forutsetning for bedre koordinering av planlegging og drift i distribusjonsnettet, og mellom distribusjonsnett og regionalnett. Dette viser en ny rapport utført på bestilling fra NVE.
10. april 2017 - 9:49
Nord Østerdal Kraftlag har inngått avtale med Rejlers Embriq om kjøp av Smartgridplattformen Quant, levert som Software as a Service (SaaS). I tillegg er det inngått avtale om leveranse av Quant Flow for håndtering av målerverdier til Elhub.
10. april 2017 - 9:38
OED har fattet vedtak i 12 saker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Hedmark. Det er gitt endelig konsesjon til fem av prosjektene. Kraftverkene kan, om de blir realisert, bidra med om lag 51 GWh/år i fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 2500 husstander.
10. april 2017 - 9:31
Nettpartner Bane og Baneservice har signert en samspillskontrakt med Bane NOR i prosjektet elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Kontrakten gjelder videre planlegging av kontaktledningsanlegget på den angitte banestrekningen.
10. april 2017 - 9:21
Tre ganger i løpet av et og et halvt år ble statens utbyttepolitikk overfor Statkraft endret. Det er ikke lett å drive virksomhet i et land hvor rammebetingelsene er så uforutsigbare som i Norge.
7. april 2017 - 9:20