Søk

2661 - 2680 av 3734 treff
Agder Energi og Universitetet i Agder vil at datamaskiner selv skal lære seg å styre kraftproduksjonen. Får de det til blir de først i verden.
1. februar 2017 - 8:41
Hver enkelt av oss bruker ikke mer strøm enn før, selv om vi skaffer oss stadig flere elektriske duppeditter. Men gammelt strømnett og befolkningsvekst krever likevel at ledninger, kabler og transformatorstasjoner fornyes.
31. januar 2017 - 9:21
Tranemo Workwear AS er tildelt kontrakten for levering av arbeids- og verneklær, vernesko og verneutstyr til Statkraft Energi AS. Kontrakten er på 3 år med opsjon på ytterligere 2 år. Forventet verdi på avtalen er mellom 6 og 10 millioner årlig og avtalen kan dermed totalt være verdt opp mot 50 millioner kroner.
31. januar 2017 - 9:14
Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utarbeidet rapporten "Samfunnsøkonomisk vurdering av gebyrer som betaling for nettutredninger". Konsulentselskapet anbefaler at NVE innfører og fastsetter rammer for en gebyrordning for utredninger av tiltak i masket nett.
31. januar 2017 - 9:07
Torsdag i forrige uke ble 1000 kg dynamitt brukt til å sprenge ut den siste biten av tunnelen som skal koble Lysefjorden med tunnelen til den nye kraftstasjonen. Med dunder og brak kunne sprengningseksperter og prosjektledelse konstatere en vellykket operasjon.
31. januar 2017 - 8:59
Olje- og energiminister Terje Søviknes åpnet tidligere i dag det nye forskningssenteret for vannkraftteknologi, FME HydroCen, ved NTNU i Trondheim.
30. januar 2017 - 12:41
”Hu gamle” på Dalsfos begynner å bli sliten, men så er hun også Norges eldste turbin i drift. Skagerak Energi har søkt NVE om konsesjon til bygging av en ny kraftstasjon, men ting tar tid. Enn så lenge fortsetter ”hu gamle” i kraftverkets tjeneste.
30. januar 2017 - 9:05
NVEs referanserente benyttes ved fastsettelsen av årlig inntektsramme for nettselskapene, og er forskriftsfestet i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3. Referanserenten skal bidra til at nettselskapene oppnår en rimelig avkastning på sine investeringer gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet. Referanserenten fremkommer ved å benytte en WACC-modell.
30. januar 2017 - 8:57
NVE, fylkeskommunene eller OED ga i fjerde kvartal 2016 endelig tillatelse til 1,9 TWh ny kraftproduksjon. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,9 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging.
30. januar 2017 - 8:51
Østfold Energi AS skal spare 28 millioner årlig gjennom effektiviseringsprogram. Bemanningstilpasning de nærmeste fire årene vil berøre inntil 13 ansatte, og vil hovedsakelig løses ved naturlig avgang.
30. januar 2017 - 8:44
En håpløs debatt om strømkabler til utlandet og et varsel om at brannfaren øker med AMS-målere. Det er to av flere saker som har gitt et aldri så lite adrenalinkick denne uken.
27. januar 2017 - 10:35
OED arbeider med å opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer (omtalt som "Fornybar AS"). I forslaget til statsbudsjett for 2017 fremmet regjeringen forslag til investeringsmandat for selskapet.
27. januar 2017 - 9:51
Smarte nett, eller smart grid, er i NEKs smartgridforum definert som "et strømforsyningsnett som bruker datateknologi til automatisk å samle inn og agere basert på informasjon om adferd til produsenter og konsumenter".
27. januar 2017 - 9:46
Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt.
27. januar 2017 - 9:40
Det er et dramatisk inngrep i et av Norges mest verneverdige vassdrag, når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå sier ja til kraftutbygging. – Helt uforståelig, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.
27. januar 2017 - 9:34
TrønderEnergi har valgt å bli med RBK inn i sitt 100. år - jubileumsåret 2017.
26. januar 2017 - 8:52
Mange trær står for fall i og rundt kraftgatene i vinter. Nettselskapene driver en intensiv ryddeprosess for å unngå trefall over linjene. Strømbruddene som dette medfører er både kostbare og til samfunnsmessig irritasjon.
26. januar 2017 - 8:40
Aquila Capital har de siste årene blitt en av de store aktørene innen norsk småkraft. Nå åpner det tyske investeringsselskapet kontor i Oslo.
26. januar 2017 - 8:33
HyroCen er den nye storsatsingen på vannkraftforskning. De kommende åtte årene vil det bli brukt nærmere 400 millioner kroner for å styrke Norges posisjon som ledende vannkraftnasjon ved å frembringe ny kunnskap.
26. januar 2017 - 8:30
Den fornybare kraftprodusenten Østfold Energi tok utfordringen fra Klima Østfold og skrev som første bedrift under på avtalen "Fossilfri 2030".
25. januar 2017 - 9:01