Søk

2661 - 2680 av 4360 treff
Resultat før skatt for Helgeland Kraft i første halvår 2017 er på nivå med fjoråret til tross for betydelig redusert inntektsramme for Nett. - Våre tre virksomhetsområder (Nett, Strøm og Vannkraft) gir oss god risikospredning og vi blir mindre sårbare for enkeltfaktorer, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk.
4. september 2017 - 9:56
I slutten av forrige uke åpnet Statkrafts nyeste kraftverk i Norge, Offervann kraftverk og Lille Måsevann pumpe i Finnmark.
4. september 2017 - 9:49
Det er tid for ta inn lærlinger. I så måte er Infratek et godt eksempel til etterfølgelse. De har i høst åpnet dørene til en faglig fremtid for åtte ungdommer.
1. september 2017 - 9:39
De siste ukene har kullprisen vært hovedårsaken til økte kraftpriser i Norden. Denne uken ser vi også at tørre værprognoser er med på å trekke prisene opp.
1. september 2017 - 9:34
Økt omsetning og effektivisering medvirket til vesentlig resultatvekst i første halvår.
1. september 2017 - 9:26
I første halvår hadde Ringeriks-Kraft en omsetning på 399 millioner kroner, et driftsresultat på 37 millioner kroner og et resultat etter skatt på 16 millioner kroner.
1. september 2017 - 9:15
Det norske oljefondet går mot lavere avkastning som følge av fondets investeringer i oljevirksomhet, skriver IEEFA i en fersk rapport. De anbefaler at Oljefondet satser sterkere på fornybar energi.
31. august 2017 - 14:46
Akershus Energi oppnådde et godt resultat for 1. halvår 2017. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært god og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, og god kostnadskontroll.
31. august 2017 - 9:59
TAFJORD oppnådde et resultat etter skatt på 83 mill. kr for første halvår i 2017. Dette er en nedgang på 12 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.
31. august 2017 - 9:49
Gunnerusprisen i bærekraft for 2017 tildeles Carl Folke, en banebrytende svensk forsker innenfor sitt fagfelt.
31. august 2017 - 9:40
Sogn og Fjordane Energi (SFE) oppnådde eit konsernresultat etter skatt på 100 millionar kroner i første halvår 2017. Dette er 30 mill. kroner høgare enn første halvår 2016, og det beste ordinære halvårsresultatet for SFE-konsernet nokon gong.
31. august 2017 - 9:30
For Østfold Energi bidro høy produksjon og økte kraftpriser til en omsetningsøkning og en bedring i driftsresultatet på 25 prosent i første halvår.
30. august 2017 - 10:03
TrønderEnergi fikk i første halvår 2017 et overskudd etter skatt på 281 millioner kroner mot 202 millioner kroner første halvår 2016.
30. august 2017 - 9:56
Lyse bygger opp under innovasjon i Stavanger-regionen ved å støtte opp om flere ulike forskningstiltak. Nå er også Creator Makerspace en samarbeidspartner for Lyse.
30. august 2017 - 9:34
Nexans ønsker å legge til rette for overgangen til ren energi og utviklingen av internasjonale nett, og bygger nå et nytt fartøy for legging av undersjøisk høyspentkabel (HV-kabel).
29. august 2017 - 9:31
Energisektoren i Europa er i en dyptgående endring. Det Stortinget som trer sammen etter valget i september, vil avgjøre om de norske kraftselskapene deltar i utviklingen eller om de ender i en industriell bakevje.
29. august 2017 - 9:25
Regnskapet for Eidsiva Energi etter første halvår 2017 viser et resultat etter skatt på 216 millioner kroner. Dette er 96 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i 2016.
29. august 2017 - 9:00
Med den internasjonale industrigiganten Air Liquide tungt inn på eiersiden i Skagerak Naturgass AS, forsterker Skagerak Energi satsningen på fornybar energi, som biogass, inn mot transportsektoren. Erfarne Air Liquide skal gi løftet som trengs for å ta en enda tydeligere posisjon i det grønne skiftet.
29. august 2017 - 8:55
Olje- og energidepartementet har i dag avslått søknadene fra BKK Produksjon AS og Øystese Kraft AS om henholdsvis overføring av vann fra øvre del av Øystesevassdraget og utbygging av nedre del.
28. august 2017 - 15:00
Når Moelv svømmehall står ferdig vil den ha det største solvarmeanlegget som er installert på et enkelt bygg i Norge. Sweco har en sentral rolle i utbyggingen av prosjektet.
28. august 2017 - 9:58