Søk

2681 - 2700 av 3734 treff
BKK har besluttet å slå sammen selskapene BKK Marked, BKK Fiber og deler av BKK Kundetjenester til ett selskap.
25. januar 2017 - 8:42
Energi Teknikk har inngått avtale med Clemens Kraft om levering av elektromekanisk utrustning til Vaksvik kraftverk.
25. januar 2017 - 8:37
Rapporten fra ekspertutvalget om grønn konkurransekraft inneholder mange anbefalinger som EL og IT Forbundet støtter.
25. januar 2017 - 8:22
Foreløpig har under 500 norske husstander solcellepanel og selger strømmen de har til overs. Nye regler og ny teknologi vil gjøre det enklere å bli plusskunde.
25. januar 2017 - 8:14
Helge M. Eklund (49) fra Tromsø blir ny direktør i Troms Kraft Produksjon AS.
24. januar 2017 - 9:34
Halle Aslaksen er tiltrådt som Administrerende direktør i Småkraft med virkning fra 2. januar 2017.
24. januar 2017 - 9:25
Siste del av 2016 utviklet seg til å bli svært mild med temperaturer langt over normalt for årstiden. Dette bidro til lavt strømforbruk over hele Norden, smelting av snø i fjellene og dermed økte tilsig til norske og svenske vannmagasiner.
24. januar 2017 - 9:18
OED har fattet vedtak i åtte saker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Sør-Trøndelag og Hordaland. Det er gitt endelig konsesjon til fire av prosjektene. Kraftverkene kan om de blir realisert bidra med om lag 54 GWh/år i fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 2700 husstander.
24. januar 2017 - 9:13
E-CO Energi AS har signert kontrakt med Rainpower Norge AS for rehabilitering og oppgradering av begge turbinene i Usta kraftverk beliggende i Hallingdalen i Norge.
23. januar 2017 - 10:05
Offshore-vindparken East Anglia ONE vil forsyne en halv million husstander i Storbritannia med strøm og skape sysselsetting i regionen.
23. januar 2017 - 9:49
NVE har avgitt høringssvar til Forsvarsdepartementet høring av forslag til ny sikkerhetslov – NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet.
23. januar 2017 - 9:39
Uten strøm hadde vi hverken hatt mobiltelefon, varmeovner, opplyste gater eller moderne sykehus. Hvor lenge klarer egentlig DU deg uten strøm? Det vil fornybarnæringen finne ut av på Strømmens dag, i dag mandag 23. januar.
23. januar 2017 - 9:32
Hafslund kunne fredag overrekke blomster til AMS-kunde nr 100.000 på Fjellhamar.
23. januar 2017 - 9:24
I et nylig avgitt utkast til innstilling har det danske Energitilsynet varslet at de ikke vil godkjenne fortsatt reservasjon på Skagerrak4-kabelen. Statnett er sterkt uenig i utkastet og ser alvorlig på konsekvensene.
23. januar 2017 - 9:19
Nel og Hexagon Composites har vedtatt å danne et joint venture-selskap sammen med PowerCell Sweden med sikte på å utvikle hydrogenprosjekter.
20. januar 2017 - 15:22
Det er knapt tre år igjen til klokkene ringer inn 2020. Mange blir svett i hendene bare ved tanken på at det drar seg til mot sluttstrek for det norsk/svenske sertifikatmarkedet.
20. januar 2017 - 9:55
Med virkning fra 1.februar blir Geir Kulås ny konserndirektør for Skagerak Kraft AS. Kulås har siden 2012 vært konserndirektør for Skagerak Nett AS.
20. januar 2017 - 9:35
Når en ny lov om forebyggende nasjonal sikkerhet skal utarbeides, er det avgjørende at det endelige ansvaret for sikkerhet og beredskap i kraftnæringen forblir hos sektormyndighetene OED og NVE, skriver Energi Norge i et høringssvar.
20. januar 2017 - 9:22
Siemens er kåret til verdens mest bærekraftige selskap av magasinet Forbes, og har som mål å bli karbonnøytralt innen 2030. Klimavennlige produkter, lavere strømforbruk enn konkurrentene og stabil arbeidsstokk er noen av faktorene som ble vektlagt i kåringen.
20. januar 2017 - 9:15
Tradisjonelt har sydvendte tak og fasader vært en ubetinget fordel for boligeiere som vil produsere solenergi med solceller på taket eller i fasaden. Men AMS-målerne gjør at også solceller på øst- og vestvendte tak og fasader kan være hensiktsmessige.
19. januar 2017 - 10:53