Søk

2681 - 2700 av 3972 treff
For å møte endringane i energisektoren og stå best rusta for framtida, vurderer Sogn og Fjordane Energi og Sunnfjord Energi å arbeide tettare saman.
4. april 2017 - 9:40
I år feirer den internasjonale kabelprodusenten Nexans at det er 40 år siden selskapets første HVDC MI-kabler ble satt i kommersiell drift i Skagerrak-forbindelsen mellom Danmark og Norge.
4. april 2017 - 9:35
I deler av byggeperioden blir Brynseng skole i Oslo forsynt med egenprodusert energi. Solcellene i fasaden leverer strøm, mens varmepumpene som er koblet til energibrønner hundre meter ned i bakken, leverer varme.
4. april 2017 - 9:21
Det er billigere å kjøre elbil enn bensin- eller dieselbil. Men hvor mye koster det å lade opp batteriet hver eneste dag?
3. april 2017 - 9:52
Statkraft har overført ansvaret for drift og vedlikehold av havvindparken Sheringham Shoal i Storbritannia til Statoil. Statoil, som er medeier i vindparken, tok over operatørrollen 1. april.
3. april 2017 - 9:46
Energisektoren står overfor et teknologiskifte med økende grad av digitalisering. NVE har derfor gått gjennom gjeldende regelverk innen IKT-sikkerhet i energisektoren. Hovedkonklusjonen er at kjernen i regelverket allerede er godt, men at det bør oppdateres noe for å holde følge med teknologiutviklingen.
3. april 2017 - 9:37
God underliggende drift, økt inntektsramme for nettvirksomheten og en engangskompensasjon fra NVE etter fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett i 2014, ga TAFJORD et resultat etter skatt på 147,3 mill. kr. for 2016.
3. april 2017 - 9:31
Stavanger blir en stadig smartere by. Gjennom Triangulum-prosjektet settes en rekke spennende tiltak ut i live.
3. april 2017 - 9:24
- Til tross for et nytt økonomisk krevende år for kraftproduksjon, leverer vi et godt år ved at de andre virksomhetsområdene løfter resultatet. God alene, best sammen, sier konsernsjef Ole Sunnset I Ringeriks-Kraft.
31. mars 2017 - 8:08
Mer variabel kraftproduksjon i Europa, nye mellomlandskabler og integrerte markeder vil øke verdien av fleksibel norsk vannkraft. Det mener NVE-direktør Per Sanderud.
31. mars 2017 - 8:00
Selv kaller de det en strategisk gjennomgang av elsikkerhetsforvaltningen, men i realiteten markerer det dialogmøtet som i dag holdes ved hovedkontoret til DSB i Tønsberg begynnelsen på en ny tid for elsikkerheten her i landet.
31. mars 2017 - 7:52
En ny rapport fra NVE viser at den samlede energibruken i Fastlands-Norge vil ha en moderat økning frem mot 2020. Samtidig vil bruken av strøm øke sterkt som følge av en oppgang i industrien og reduksjon i bruk av fossile energivarer.
31. mars 2017 - 7:43
Interessen for solceller har vokst kraftig de siste årene. Etter ønsker fra kundene lanserer Lyse nå egne solpakker som gjør det enkelt å produsere sin egen fornybare strøm.
31. mars 2017 - 7:38
En ny rapport fra NVE viser at forbruket av biodrivstoff og strøm vil øke mot 2020, mens bruken av fyringsolje, bensin og diesel kan gå ned. Rapporten er en analyse av den samlede energibruken i Norge og hovedtrenden er overgang fra fossile energivarer til fornybar energi.
31. mars 2017 - 7:32
Renere vedfyring kutter helsekostnader og gir miljøgevinst, ifølge ny rapport.
30. mars 2017 - 8:44
Nelfo støtter forslaget fra tre stortingsrepresentanter om at alle som bor i borettslag og sameier, skal ha mulighet til å lade elbilen hjemme.
30. mars 2017 - 8:34
Sweco kartlegger mulighetene for bruk av solenergi på Vestfold fylkeskommunes eiendommer. – Det er spennende å jobbe for en aktør som ønsker en så omfattende strategi for satsing på solenergi, sier Lars-Erik Lunde, energirådgiver i Sweco.
30. mars 2017 - 8:28
– Det er liten tvil om at det er økende interesse for fornybar energi blant investorer. Dette begynner å bli en sektor med god lønnsomhet, sier sjefanalytiker olje/makro i Nordea, Thina Margrethe Saltvedt.
30. mars 2017 - 8:21
Vi foreslår at det utredes en modell, hvor NVE, elsikkerhet i DSB og NKOM slås sammen til et nytt direktorat. Modellen bør også ha oppmerksomheten åpen for om det er andre tilgrensede områder og myndigheter som kan inngå.
30. mars 2017 - 8:16
EL og IT Forbundet mener Statnetts nye kraftkabel til Storbritannia er nødvendig for å øke produksjonen av fornybar energi, og for å sikre strømforsyningen i Norge.
30. mars 2017 - 8:08