Søk

2761 - 2780 av 3597 treff
Styrene i Troms Kraft AS og Bodø Energi AS har vedtatt å fusjonere entreprenørselskapene sine.
22. november 2016 - 7:55
Med det papirløse vannkraftprosjektet Vamma 12, vant Norconsult en internasjonal BIM-pris under AEC Excellence Awards i USA.
21. november 2016 - 9:34
De nordiske systemoperatørene i kraftsystemet har blitt enige om å etablere et felles nordisk marked for automatiske sekundærreserver. Markedet vil være i drift våren 2018.
21. november 2016 - 9:27
Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til revisjon av de to vannkraftlovene fra 1917.
21. november 2016 - 9:20
Per 1. okt 2016 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 17,1 TWh. Av dette er 13,9 TWh bygget i Sverige og 3,2 TWh i Norge.
21. november 2016 - 9:05
Troms Kraft og Jämtkraft har inngått en avtale om å dele opp verdiene i det felles eide selskapet Troms Kraftforsyning og Energi AS.
21. november 2016 - 9:00
Tirsdag denne uken ble Dam Svartavatnet tildelt NNCOLDs hederspris, «DAMKRONA», på NNCOLDs fagseminar. Dammen eies av Bergen kommune og prisen tildeles for fremragende byggekunst ved anlegg i vassdrag . I begrunnelsen trekkes frem at damkonstruksjonen har en spennende utforming som pirrer det visuelle inntrykket.
18. november 2016 - 9:00
Kullprisen doblet seg fra februar til oktober i år, og har fortsatt videre oppover frem til forrige uke.
18. november 2016 - 8:51
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 30,5 øre/kWh i 3. kvartal 2016. Dette er en oppgang på 53 prosent fra 3. kvartal i 2015, som var et kvartal med veldig lave priser.
18. november 2016 - 8:44
OED har gitt Eolus Vind Norge AS konsesjon til bygging av Øyfjellet vindkraftverk ved Mosjøen i Vefsn.
18. november 2016 - 8:37
Det ble foretatt 54 prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i andre kvartal 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Samtidig tyder nye tall på at 46 prosent av norske husholdningskunder ikke har byttet kraftleverandør på fem år eller mer.
18. november 2016 - 8:29
Norge har alle forutsetninger for å ta en lederrolle internasjonalt innen produksjon og bruk av hydrogen som energibærer. Det var budskapet under NHOs hydrogenseminar i Trondheim.
17. november 2016 - 9:54
Konsernledelsen i Statkraft AS får ny sammensetning.
17. november 2016 - 9:48
De nye energikravene i TEK 10 gir deg muligheten til å øke energirammen med 10 kWh/m²år dersom du produserer din egen strøm. Vurderer du å prosjektere et bygg med solceller, er tilgjengelig (tak)areal og orientering noe av det første du må sjekke.
17. november 2016 - 9:42
Nettpartner Prosjekt har sammen med Goodtech Power blitt tildelt kontrakten på bygging og levering av 50 kV Svåheia transformatorstasjon for Dalane Energi.
17. november 2016 - 9:35
Kristiansandsselskapet Bekk og Strøm og finske SF Vattenfall fusjonerer i småkraft.
17. november 2016 - 9:30
Utenlandsk arbeidskraft, utenlandske installatører, farlige produkter, våre nye landsmenn, branner med elektrisk årsak er økende utfordringer innen elsikkerhet. Dette krever stadig større oppmerksomhet.
17. november 2016 - 9:20
Kraftkommuner rammes hardt av lave kraftpriser. For eksempel mister Sirdal over fem millioner i eiendomsskatt fordi vannkraftverkene i kommunen verdsettes lavere.
17. november 2016 - 9:14
Den amerikanske datagiganten har nettopp inngått en avtale om at et av deres datasentre skal drives hovedsakelig av vindkraft. Dette er ledd i en langsiktig plan for å bli fullstendig karbonfri på sikt.
17. november 2016 - 8:58
Energi Norge ønsker å skape en møteplass for utveksling av erfaringer og gode ideer på tvers av fylkesgrenser og mellom prøvenemder og virksomhetene.
16. november 2016 - 9:16