Søk

2781 - 2800 av 4199 treff
I perioden 2012 – 2016 er antall strømnettselskaper her i landet redusert fra 149 til 132. Dette fremgår av tall som NVE nylig har publisert. Nedgangen får neppe noen til å falle av stolen. Potensialet, og behovet, for mye mer er betydelig.
12. mai 2017 - 8:08
I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem torsdag, slår regjeringen fast at opprustning og utvidelse av vannkraft kan være "et klimavennlig bidrag" til å håndtere et stort innslag av uregulerbar kraftproduksjon i Europa. Det nevnes derimot ingenting om investeringsklimaet for vannkraft
12. mai 2017 - 8:00
Regjeringen har lagt frem forslag til ny utbytteforventning for Statkraft i revidert nasjonalbudsjett.
12. mai 2017 - 7:53
Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 940 millioner kroner i 1. kvartal 2017. Resultatet er 30 millioner kroner, eller tre prosent, lavere enn samme kvartal i fjor på grunn av mildere vær og lavere energiproduksjon.
11. mai 2017 - 15:33
Norsk forskning og industri skal fortsette å utvikle teknologi for solenergi til glede for både klima, miljø og norsk sysselsetting og verdiskaping.
11. mai 2017 - 11:39
Som første offshore-rederi erstatter Eidesvik Shipping en generator i et fartøy med batterier. Enova tror dette vil skape ringer i vannet.
11. mai 2017 - 9:35
Hele ti prosent av strømforbruket i norske hjem går til belysning. En vanlig familie bruker dermed rundt 2500 kilowattimer i året på lys. Bytter du til LED-lamper kutter du energiforbruket, og sparer både penger og miljøet.
11. mai 2017 - 9:28
Totalt 4,5 milliarder kroner ble brukt til bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Dette tilsvarer nesten 8 prosent av total FoU i Norge i 2015.
11. mai 2017 - 9:20
I midten av juni starter BKK Varme leveransen av kjøling til Media City Bergen på Nygårdstangen. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.
11. mai 2017 - 9:12
De foreløpige tallene viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på rundt 76 500 GWh i 2016, noe som er 0,7 prosent lavere enn i 2015. I samme tid økte energikostnadene med 5 prosent til 19 milliarder kroner.
11. mai 2017 - 9:06
Investeringene i vindkraft i Europa økte med 22 prosent i fjor og nådde 43 milliarder euro, viser årsrapport fra WindEurope.
11. mai 2017 - 8:59
I snitt opplevde hver strømkunde 1,9 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2 timer og 9 minutter. Sammenlignet med 2015 var avbruddene både færre og kortere i 2016.
11. mai 2017 - 8:57
For tiden pågår opprusting og utvidelser av vannkraftverk som vil gi 880 GWh ny kraft, en økning på nesten 50 prosent siden nyttår.
11. mai 2017 - 8:49
I forbindelse med den årlige Agder Energi-konferansen om fornybar energi og ny teknologi, er det gjennomført en befolkningsundersøkelse med flere formål:
10. mai 2017 - 9:39
Styret i Kvikne og Rennebu Kraftlag (KRK) anbefaler for sitt årsmøte at Kraftlaget overdrar nett- og kraftomsetningsvirksomheten sin til TrønderEnergi.
10. mai 2017 - 9:29
E-CO Energi forventer at vannmagasinene i fjellene i Hallingdal vil bli senere fylt opp enn vanlig. Det er mindre snø enn normalt i fjellet og oppfyllingen vil derfor i større grad enn vanlig være avhengig av nedbøren fremover.
10. mai 2017 - 9:17
Mens antall skader med og uten fravær i kraftnæringen falt med 10 prosent i 2016, var det dessverre tre flere alvorlige skader i året som gikk enn i 2015. Det viser Kantar TNS' årlige innsamling av HMS-statistikk fra kraftnæringen.
10. mai 2017 - 9:10
Lyses gassnett har vært diskutert i media den siste tiden. I forbindelse med denne diskusjonen har det vært viktig å fremheve at gass-satsingen kan være en viktig bidragsyter til det «grønne skiftet» her i regionen.
9. mai 2017 - 9:00
Konsernet Sunnfjord Energi fekk eit årsresultat på 92 millionar i 2016 mot 35 millionar i 2015. Alle forretningsområda, og særleg kraftproduksjon og nett har bidrege til auka resultat.
9. mai 2017 - 8:52
Vinteren har gitt temperaturer langt over normalt og totalt sett har det også kommet litt mer nedbør enn normalt for årstiden. Magasinfyllingen og snømagasinene har totalt sett for Norden vært ganske normal den siste tiden.
9. mai 2017 - 8:46