Søk

281 - 300 av 4308 treff
Statnett forsvarer sitt ønske om å selge hele sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal til Mørenett.
28. november 2019 - 9:13
Neas er svært kritiske til hvordan Statnett har gått fram for å selge sitt 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
28. november 2019 - 7:43
Energi Norge, KS Bedrift Energi og Telenor har blitt enige om ny avtale for fellesføring av ledninger med klare krav til hvordan fiber skal monteres i stolper.
27. november 2019 - 18:58
Norwea advarer om alvorlige konsekvenser for pågående investeringer.
27. november 2019 - 13:16
Sira-Kvina kraftselskap har installert nyutviklet videoteknologi for å overvåke laks- og sjørettbestanden i elven Kvina.
27. november 2019 - 11:30
NVE varsler i dag alle vindkraftkonsesjonærene i Norge om at det ikke vil bli gitt forlenget frist for idriftsettelse av vindkraft utover 31.12.2021.
27. november 2019 - 11:00
Skal sikre aktørene lik og god markedsinformasjon.
27. november 2019 - 10:48
Arvid Andenæs går inn i styret til BKK AS som observatør.
27. november 2019 - 10:33
Statkraft mener å ha klart seg mye bedre enn de fleste kraftselskaper i en periode med store og krevende endringer i bransjen.
27. november 2019 - 10:28
Opptil 167.000 automatiske strømmålere virker ikke som de skal.
27. november 2019 - 9:48
«Statnett som eier av nettet står fritt til å selge til det eller de selskapene de ønsker», svarer energiminister Kjell-Børge Freiberg.
26. november 2019 - 19:53
Statkraft har undervurdert risikoen og overvurdert lønnsomheten for gasskraft og internasjonal vannkraft. For mange av de store internasjonale vannkraftprosjektene har hatt høyere sluttkostnader enn planlagt, konkluderer Riksrevisjonen.
26. november 2019 - 12:34
Inngåtte sikringskontrakter gjorde at Glitre Energi fikk 8 prosent mindre for strømmen sin enn om de hadde solgt den til markedspris.
26. november 2019 - 12:22
NVE gir tillatelse til at Plahtes Eiendommer AS får bygge og drive Kvernhusfossen kraftverk i Terråkelva i Bindal i Nordland.
26. november 2019 - 12:01
På både vind og sol.
26. november 2019 - 11:19
I 2019 har alle de 36 breene som NVE måler fronten på, trukket seg tilbake.
26. november 2019 - 9:31
Norconsult oppnådde i tredje kvartal et driftsresultat på 132 millioner kroner, mot 94 millioner kroner i samme kvartal i 2018.
25. november 2019 - 10:46
Nordkraft har inngått avtale med Prime Capital om å bygge ut Andmyran vindkraftverk på Andøya i Nordland.
25. november 2019 - 10:45
Ifølge ny analyse.
25. november 2019 - 9:20
Kundetilfredsheten svekker seg ytterligere i privatsegmentet, men LOS kommer best ut.
25. november 2019 - 7:33