Søk

2841 - 2860 av 3701 treff
Otera står for alt elektroarbeidet når en av Norges største vindparker bygges i Egersund.
28. november 2016 - 9:54
Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.
28. november 2016 - 9:47
Strømbrudd er ille, men mangel på informasjon er minst like plagsomt.
25. november 2016 - 10:57
Verden klarer ikke å nå målene i Parisavtalen uten teknologi som kan fange, transportere og lagre CO2.
25. november 2016 - 9:24
Flere av NEKs komiteer behandler for tiden standarder om fornybar lokal produksjon - og hvordan dette skal integreres i lokal installasjon og distribusjonsnett. Utviklingen er tydelig i alle IECs medlemsland: Lokal produksjon er ønsket og et viktig bidrag til det grønne skiftet.
25. november 2016 - 9:15
Næringslivets klimapris 2016 gikk til Borregaard. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.
25. november 2016 - 9:07
Saggrendadammen, som Sweco har prosjektert, vant Kongsberg kommunes arkitekturpris – og dét uten arkitekter involvert.
25. november 2016 - 9:00
Det har ikke vært rett fram for de fem kraftverkene som Helgeland Kraft bygger i Tosdalen i Nordland. Men nå begynner det å flaske seg.
25. november 2016 - 8:53
Ingen som arbeider innenfor fagområdet kraftsystemer, har fått plass i det nyoppnevnte Teknologirådet. Rådet har som oppgave å se på muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder.
24. november 2016 - 10:53
Strømkundene ser ut til å være åpne for at nettleien skal avspeile nettkapasiteten den enkelte strømkunde trenger. Forutsetningen er at de forstår hvorfor kapasitet påvirker nettleien, og hvilke konsekvenser dette har.
24. november 2016 - 9:01
Flere kommuner har benyttet seg av støtteordningen i Akershus fylkeskommune til kjøp av hydrogenbil. Støtten er på 100 000 kroner per bil, og foreløpig er det søkt om eller innvilget støtte til fem biler.
24. november 2016 - 8:52
Det internasjonale energibyrået IEA mener at sol, vind og naturgass danker ut kull de neste 25 årene. Til tross for positive trender, må landene øke sine bestrebelser for å nå togradersmålet.
24. november 2016 - 8:49
Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder fortsatt på fall i både 2016 og 2017. Dette skyldes betydelig nedgang for olje- og gassvirksomheten. Nedgangen dempes noe av en kraftig vekst for kraftforsyning.
24. november 2016 - 8:45
Seks timer på å skifte 27 transformatorer? Ikke mulig sier du! Men vi klarte det, svarer Arne Gliddi i Agder Energi Nett.
24. november 2016 - 8:39
Slurv med sikkerheten gjør et det bare kan være et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke under arbeid med AUS i lavspenningsnettet. Blant de mange i energibransjen som uttrykker bekymring for dette er REN.
24. november 2016 - 8:31
Nye sikkerhetssystemer som beskytter mot seriefeil i elanlegg kan hindre mange boligbranner. Men de har noen svakheter som bør utbedres.
23. november 2016 - 9:52
Entra og Ruter er vinnerne i LOS Energy Award 2016. Begge har gjennomført omfattende tiltak for å spare energi og viser at det går an å tenke helt nytt i tradisjonelle sektorer som bygg og transport.
23. november 2016 - 9:46
Otera gikk til topps da Skagerak Nett gjorde en grundig evaluering av sine elektroentreprenører. Både HMS, kvalitet, økonomi og leveringspresisjon ble vurdert.
23. november 2016 - 9:39
Den senere tiden har vi hatt flere nyhetssaker hvor ladere har vært i fokus. Det har vært tilfeller av varmgang i både uoriginale og originale mobilladere og mobilbatteri har begynt å brenne.
23. november 2016 - 9:32
Krefter i regjeringspartiene har lenge prøvd å bygge kraftverk i vernede vassdrag. Nå er flomutsatte Opo i Hordaland utpekt som brekkstang. På klassisk vis er saken satt opp til hastebehandling på Stortinget etter anbefaling fra regjeringen om utbygging.
23. november 2016 - 9:21