Søk

2861 - 2880 av 4082 treff
I mars gikk Lyse Elnett inn som samarbeidspartner i Connected Drone. Dermed er hele landet representert i prosjektet.
15. mars 2017 - 8:26
Når batteriforskerne skal utvikle neste generasjons batterier er supermikroskopene et av deres viktigste hjelpemidler.
14. mars 2017 - 9:47
NVE har behandla seks søknadar om kraftverk i Tydal og Selbu kommunar i Sør-Trøndelag. NVE gjev løyve til Mølnåa i Selbu kommune og Styttåa kraftverk i Tydal kommune. Lødølja, Råna, Møåa og Lauva kraftverk får avslag.
14. mars 2017 - 9:41
Fredag 10. mars signerte Bravida kontrakt med Skanska for leveranse av elektrotekniske og tele/datatekniske installasjoner samt adgangskontollsystem og ITV til Tønsbergprosjektet- utbyggingen av sykehuset i Vestfold.
14. mars 2017 - 9:33
Rainpower Norge har fått i oppdrag å rehabilitere og oppgradere turbinene i Trollheim kraftverk og Ramfoss kraftverk.
14. mars 2017 - 9:25
I dag må strømkunder selv melde inn feil i strømnettet. Når de nye målerne er på plass, vil de slippe å gjøre dette – da sier målerne fra selv.
13. mars 2017 - 9:09
NVE har mottatt melding om 21 meldepliktige hendelser, dvs. ulykker og uønskede hendelser, ved dammer og vannveier i 2016.
13. mars 2017 - 9:00
Norsk næringsliv har bred kompetanse og store eksportmuligheter innen energi. Ved å samle ressursene fra fornybar energi og petroleumssektoren, skal etableringen av Norwegian Energy Partners gi ny giv til næringsutvikling og vekst internasjonalt.
13. mars 2017 - 8:53
Andershaw Wind Farm i South Lanarkshire i Skottland er satt i drift. Vindparken er Statkrafts tredje i Skottland, har 11 vindmøller og en samlet installert effekt på 36 MW.
13. mars 2017 - 8:46
Øst- og Vestfold bedriften Energiverket AS er kåret til landets beste til å fremme energi- og klimavennlige løsninger i norske boliger.
10. mars 2017 - 10:40
Det Agder Energi-eide selskapet Netsecurity kjøper nettverks- og sikkerhetsvirksomheten fra selskapet F5 IT, og styrker sin posisjon som en ledende norsk leverandør av tjenester og løsninger innen IT-sikkerhet og nettverk.
10. mars 2017 - 10:33
Når Kim Jong-un sender en rakett til værs, går strømprisen i Norge samme vei. Forklaringen finnes i Kina, som vedtar importforbud for kull fra Nord-Korea. Ringvirkningene merkes i energiprisene verden rundt.
10. mars 2017 - 10:20
Denne uken har jeg opplevd noe så sjeldent som å møte en representant for energibransjen som har svart direkte, åpnet og ærlige på vanskelige og kritiske spørsmål. Det er det ikke så ofte jeg gjør som journalist i denne bransjen.
10. mars 2017 - 10:12
Vannkraftbransjen er omgitt av smarte systemer, metoder og teknologi som gir fantastiske muligheter, ikke minst for å kunne effektivisere vedlikeholdet. Men den nye digitale hverdagen har i liten grad inntatt kraftverkene, her har tiden stått stille.
9. mars 2017 - 10:34
Moderne vedlikehold i kraftnettene kan spare norske kunder for et tresifret millionbeløp. Likevel fortsetter nettselskapene å jobbe dyrt og ineffektivt.
9. mars 2017 - 10:17
Mars-utgaven av fagbladet Energiteknikk er denne uken ute hos abonnentene, tradisjonen tro med mye kraftverksrelatert stoff i anledning Produksjonsteknisk Konferanse (PTK) i Stavanger som ble avsluttet onsdag.
9. mars 2017 - 8:24
Nylig ble en skipslast med over tre kilometer rør til et småkraftverk levert på kaia i Ørskog. – En stor ordre for oss, sier Bjarte Skår i Brødrene Dahl.
9. mars 2017 - 7:29
NGK Utbygging har nok å gjøre for tiden. De fire ansatte håndterer fire pågående prosjekter. Ett settes i drift i vår, mens arbeid er i gang på tre småkraftverk som ferdigstilles i 2018.
9. mars 2017 - 7:25
Vi mener å se en tendens til dårligere elsikkerhet. Dette inntrykket er basert på at vi årlig gjennomfører mellom 30 000 og 35 000 tilsyn.
9. mars 2017 - 7:19
Vattenfall er med i en investorgruppe som vil satse minst fire milliarder euro på å etablere Europas største fabrikk for produksjon av batterier til elbiler. Fabrikken skal bygges i Sverige kan sysselsette 2500–3000 personer.
9. mars 2017 - 7:07