Søk

2861 - 2880 av 3734 treff
OBOS bygger tre småkraftverk og setter snart i gang med et fjerde. Til våren planlegges byggestart for ytterligere fire småkraftverk. Boligbyggeselskapet har som mål å produsere kraft til 40.000 boliger.
1. desember 2016 - 8:42
Regjeringen ser stort potensial for økt verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi.
30. november 2016 - 9:23
Energi Norge styrker arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet i fornybarnæringen. En ny veileder skal utarbeides i samarbeid med medlemsbedriftene.
30. november 2016 - 9:16
- I morgen er det røykvarslerens dag med tid for bytte av batteri. Samtidig er det også viktig å sjekke om varsleren faktisk fungerer, sier kunderådgiver Lise Killi i Gjensidige.
30. november 2016 - 9:05
EFTAs overvåkningsorgan ESA har godkjent at Arba Follum på Hønefoss kan få 138 millioner kroner i Enova-støtte til et produksjonsprosjekt for biokull.
30. november 2016 - 8:57
Kunder av TrønderEnergi Nett har den laveste nettleien i Trøndelag og Midt-Norge.
29. november 2016 - 10:08
EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri krever at norske verft får ta del i produksjonen når gamle ferjer skal byttes ut med nye, miljøvennlige modeller.
29. november 2016 - 10:03
I slutten av forrige uke møttes de nordiske energiministrene i Helsinki på det årlige nordiske energiministermøtet. Olje- og energiminister Tord Lien og energiministrene fra de øvrige nordiske land diskuterte her blant annet behovet for et sterkt nordisk energisamarbeid.
29. november 2016 - 9:58
Norske strømkunder nyter godt av et av de mest velfungerende sluttbrukermarkedene i Europa. Det fastslår det europeiske myndighetsorganet ACER i årets Market Monitoring Report.
29. november 2016 - 9:48
Et helelektrifisert norsk samfunn kan gjøre oss til verdens mest attraktive sted for grønne etableringer.
29. november 2016 - 9:41
Skagerak Nett har inngått en rammeavtale med ABB. Avtalen omfatter blant annet kjøp av nettstasjoner, bryteranlegg og lavspenningstavler fra ABBs fabrikker i "Skagerak-land" i Skien.
28. november 2016 - 10:33
Fra august 2019 vil det gå rundt 40 elektriske busser i Trondheim. Enova bidrar med over 15 millioner kroner til storsatsingen.
28. november 2016 - 10:21
Idag åpner Energi Norge og de nordiske søsterorganisasjonene et felles energikontor i Brussel. Hensikten er å øke den nordiske innflytelsen på EUs energi- og klimapolitikk.
28. november 2016 - 10:03
Otera står for alt elektroarbeidet når en av Norges største vindparker bygges i Egersund.
28. november 2016 - 9:54
Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.
28. november 2016 - 9:47
Strømbrudd er ille, men mangel på informasjon er minst like plagsomt.
25. november 2016 - 10:57
Verden klarer ikke å nå målene i Parisavtalen uten teknologi som kan fange, transportere og lagre CO2.
25. november 2016 - 9:24
Flere av NEKs komiteer behandler for tiden standarder om fornybar lokal produksjon - og hvordan dette skal integreres i lokal installasjon og distribusjonsnett. Utviklingen er tydelig i alle IECs medlemsland: Lokal produksjon er ønsket og et viktig bidrag til det grønne skiftet.
25. november 2016 - 9:15
Næringslivets klimapris 2016 gikk til Borregaard. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.
25. november 2016 - 9:07
Saggrendadammen, som Sweco har prosjektert, vant Kongsberg kommunes arkitekturpris – og dét uten arkitekter involvert.
25. november 2016 - 9:00