Søk

2881 - 2900 av 3701 treff
Utenlandsk arbeidskraft, utenlandske installatører, farlige produkter, våre nye landsmenn, branner med elektrisk årsak er økende utfordringer innen elsikkerhet. Dette krever stadig større oppmerksomhet.
17. november 2016 - 9:20
Kraftkommuner rammes hardt av lave kraftpriser. For eksempel mister Sirdal over fem millioner i eiendomsskatt fordi vannkraftverkene i kommunen verdsettes lavere.
17. november 2016 - 9:14
Den amerikanske datagiganten har nettopp inngått en avtale om at et av deres datasentre skal drives hovedsakelig av vindkraft. Dette er ledd i en langsiktig plan for å bli fullstendig karbonfri på sikt.
17. november 2016 - 8:58
Energi Norge ønsker å skape en møteplass for utveksling av erfaringer og gode ideer på tvers av fylkesgrenser og mellom prøvenemder og virksomhetene.
16. november 2016 - 9:16
Denne uken overtar Otera samtlige aksjer i selskapet, European Electric Technology AB, med hovedkontor i Malmö.
16. november 2016 - 9:08
Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Kolektor Etra om leveranser av totalt 13 transformatorer, og med ABB om å levere høyspentanleggene til de seks vindparkene som bygges på Fosen, i Snillfjord og på Hitra. Dermed er alle de store elektro-mekaniske komponentene i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land bestilt.
16. november 2016 - 9:00
Myklebust Verft skal bygge to nye ferjer med batteriteknologi for FosenNamsos Sjø. Valget av Myklebust Verft viser at norsk verftsindustri er konkurransedyktig i et internasjonalt marked.
16. november 2016 - 8:52
Vi ser en økende interesse for å delta i arbeid med å utvikle og videreutvikle internasjonale standarder, sier fagsjef Lars Ihler i NEK.
15. november 2016 - 9:31
Nærmere 100 ansatte i Otera jobbet i forrige uke på spreng for at alle på Agder skulle få strømmen tilbake. Drone ble også brukt for å lokalisere feil.
15. november 2016 - 9:26
Nettpartner AS har valgt Nexans Norways smarte kabelløsninger til Tellenes vindpark i Rogaland. Dette blir Norges største vindpark når den står ferdig høsten 2017.
15. november 2016 - 9:06
Forskning finansiert gjennom ENERGIX programmet har bidratt til prisvinnende teknologi for flere bedrifter i 2016.
15. november 2016 - 9:00
Antall fjøsbranner ble i fjor halvert sammenlignet med gjennomsnittet de siste 15 årene. Landbrukets brannvernkomité mener utbedring av elektriske feil har hjulpet.
15. november 2016 - 8:52
Olje- og energidepartementet har stadfestet konsesjonen til Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Flora kommuner.
14. november 2016 - 9:29
Olje- og energidepartementet har besluttet at det ikke gis konsesjon til utbygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune i Nordland.
14. november 2016 - 9:24
Samlet inntektsramme for nettselskapene i 2017 er foreløpig estimert til 16,6 milliarder kroner. Dette er 2,1 milliarder kroner lavere enn varslet inntektsramme for 2016.
14. november 2016 - 9:19
Enkelte Skagerak Nett-kunder opplevde sist uke å være uten strøm i fire døgn. Ingen kunder har vært så lenge uten strøm siden dannelsen av Skagerak Energi for 15 år siden forteller Skagerak Netts beredskapsleder Geir Kaasa.
14. november 2016 - 9:10
ABB er tildelt en kontrakt fra Hydro for full oppgradering av driftssentralen som styrer vannkraftproduksjonen ved 22 norske kraftverk.
11. november 2016 - 9:15
Alle kjente strømfeil etter uværet sist helg er nå utbedret i Agder-fylkene.
11. november 2016 - 9:02
”Spørsmålene er mottatt, men vi har ikke muligheter for å besvare dette umiddelbart. Vi skal forsøke å få besvart i løpet av kvelden eller senest i morgen formiddag.”
11. november 2016 - 8:57
Grensesnittet mellom regionalnett og distribusjonsnett er ikke klart definert. Dette kan gi uheldige tilpasninger som påvirker eget og andre selskapers økonomi uten at effektiviteten forbedres. Energi Norge mener like anlegg må håndteres likt for alle nettselskap i reguleringsmodellen.
11. november 2016 - 8:51