Søk

2901 - 2920 av 3701 treff
PPI steg med 2,3 prosent fra september til oktober etter nedgang de to foregående månedene. Det var i hovedsak høyere strømpriser og økt oljepris som bidro til oppgangen.
11. november 2016 - 8:43
Rekordmye snø og is og ingen tele i bakken førte til hundrevis av trefall som slo ut store deler av Agder Energis 22 kV-nett. Analysen og evalueringen kommer rundt månedsskiftet.
10. november 2016 - 10:18
NVE vil på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomføre nødvendige omklassifiseringer av anlegg som skal inngå i transmisjonsnettet. Nettanlegg som var en del av sentralnettet per 1.7.2016, er nå automatisk å regne som transmisjonsnett.
10. november 2016 - 9:15
Tilpasninger til det tradisjonelle norske IT-systemet for utstyr som er bygget for 230/400 V TN-system beløper seg årlig til betydelig antall millioner kroner, og det er kundene som må betale.
10. november 2016 - 9:04
Det nybygde Mannsberg kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane er under prøvekjøring. 11. november skal Hydro Energi overta anlegget.
10. november 2016 - 8:57
To tredeler av de norske aktørene innen solenergi er nå med i Solenergiklyngen. Denne uka møttes de til kick off etter at de er tildelt offisiell status som Arena-prosjekt.
10. november 2016 - 8:44
Agder Energi Nett har fremdeles høy beredskap og fortsetter feilrettingsarbeidet for fullt for at kundene som fortsatt er uten strøm får den tilbake i løpet av formiddagen. Her er status kl. 08.00 i dag tidlig.
9. november 2016 - 9:34
Energilagring er mer enn dyre, elektriske batterier. Økt bruk av store varmelagre i fjernvarmesystemer er både lønnsomt og kutter behovet for fossile vinterkilder, viser forskningsprosjektet Flexelterm.
9. november 2016 - 9:12
Statnett la i går fram sin langsiktige markedsanalyse for Norden og Europa fram til 2040. Utviklingen tilsier at fornybar erstatter fossil kraft, og kraftsektoren blir sentral i omleggingen til et energisystem med stadig lavere CO2-utslipp.
9. november 2016 - 9:05
NVE og Forskningsrådet har godkjent et prosjekt der Powel og Eidsiva Nett går sammen om å pilotere scenarier for radikal innovasjon av nettbransjen.
9. november 2016 - 8:55
Det rådgivende ingeniørselskapet Rejlers og energi- og miljøspesialisten Entro inngår en partneravtale som skal styrke begge selskapers gjennomslagskraft som energi- og miljørådgivere innen bygg, industri og infrastruktur i Norge, Sverige og Finland.
9. november 2016 - 8:44
Pushwagner er en nysgjerrig mann. Siden han aldri hadde sett innsiden av en kraftstasjon, slo billedkunstneren til da han fikk muligheten, og poserte villig foran turbinen.
9. november 2016 - 8:36
Pushwagner er en nysgjerrig mann. Siden han aldri hadde sett innsiden av en kraftstasjon, slo billedkunstneren til da han fikk muligheten, og poserte villig foran turbinen.
9. november 2016 - 8:23
Partene kom til enighet tirsdag 8. november. Streiken har pågått i siden 23. september.
8. november 2016 - 18:47
Nordkraft og Fortum har inngått en avtale som sikrer den videre vindkraftsatsingen i Ofoten og Vesterålen.
8. november 2016 - 16:54
Kraftprisene i tredje kvartal ble høyere enn i fjor. Hovedårsaken til det er en lavere hydrologisk balanse og mindre tilsig. I tredje kvartal i fjor ble kraftprisene svært lave som følge av at store snømengder og sen snøsmelting ga et høyt tilsig gjennom sommeren.
8. november 2016 - 10:32
Kjøpesentre er storforbrukere av energi, og sparepotensialet er betydelig. Forskere utvikler nå systemer som skal hjelpe senteret City Syd i Trondheim med å bli mer miljøvennlig.
8. november 2016 - 9:25
Regnskapet for konsernet Troms Kraft viser et resultat før skatt på MNOK 394 pr. 30.09.2016, mot MNOK 134 for samme periode i fjor.
8. november 2016 - 9:10
Dagens regulering gir ikke alltid Statnett tilstrekkelig insentiver til å velge tiltak som samlet sett gir den laveste kostnaden for samfunnet når de utøver systemansvaret. Det kommer frem i en rapport som Oslo Economics har utarbeidet på oppdrag for NVE.
8. november 2016 - 9:03
Fortsatt er mange kunder uten strøm på Agder, og det er fullt fokus på feilretting for at disse skal få strømmen tilbake så snart det lar seg gjøre. Noen av de største skadene på strømnettet vil nok ikke være reparert før i løpet av dagen i dag.
8. november 2016 - 8:54