Søk

2901 - 2920 av 3994 treff
Fornybarnæringene i Norge, Sverige og Finland har i et felles brev til Europaparlamentet og EUs medlemsland støttet EU-kommisjonens forslag om at fornybar energi må integreres bedre i kraftmarkedet.
6. februar 2017 - 9:48
Fiberoptikk brukes for eksempel til å overføre lys i kabler og gi oss internett. Men nye oppdagelser gir nye muligheter.
6. februar 2017 - 9:40
NVE avslår søknadene om løyve til å byggje Fjellfossen, Steinsedalselvi, Leirofossen og Nonstadgilet kraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland.
6. februar 2017 - 9:32
Agder Energi Vannkraft fikk i statsråd fredag 3. februar tillatelse til opprusting og utvidelse av Skjerka-anlegget i Åseral kommune i Vest-Agder.
6. februar 2017 - 9:25
På Enovakonferansen utlyste Enova en ny konkurranse for å redusere utslipp fra skip ved kai, etter at de i fjor hjalp i gang 35 landstrøm-prosjekter med i alt 222 millioner kroner.
3. februar 2017 - 10:04
De siste ti årene har Norge produsert betydelig mer fornybar kraft enn det norske markedet klarer å ta unna. Da er det bra at vi kan selge overskuddet til våre naboland, skriver Oluf Ulseth i dette innlegget.
3. februar 2017 - 9:58
NVE har 1. februar 2017 vedtatt nettselskapenes inntektsrammer for 2016. Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusive Statnett SF, er på 19 milliarder kroner.
3. februar 2017 - 9:52
Skagerak Nett søker etter digitaliseringssjef. Men vedkommende må kunne mer enn null og en.
3. februar 2017 - 9:46
Nærmere 400 millioner kroner skal brukes de neste åtte årene på vannkraftforskning i regi av HydroCen, det nye FME-senteret ved NTNU i Trondheim som ble åpnet av olje- og energiminister Terje Søviknes denne uken. Det forventes at storsatsingen skal gi resultater.
2. februar 2017 - 11:01
Inderne har nylig åpnet et gigantisk solkraftanlegg på hele 648 MW helt sør i landet.
2. februar 2017 - 10:56
Nå lanserer Enova sin nye satsing i klimakampen. Tre nye støttetilbud skal hjelpe flere klimateknologier fra utviklingsstadiet og ut i det kommersielle markedet.
2. februar 2017 - 9:47
Vinter på kontinentet og vår i Norden gir store europeiske prisforskjeller på strøm. Tyskerne betalte 75 prosent mer enn oss i januar.
2. februar 2017 - 9:34
Nærmere 90 lærlinger i energimontørfaget forsøker i disse dager å kvalifisere seg til årets Norgesmesterskap. Kun 20 slipper gjennom nåløyet.
2. februar 2017 - 9:27
Småkraftforeninga er enig med olje- og energiminister Terje Søviknes i at det er behov for ny debatt om utbygging i vernede vassdrag.
2. februar 2017 - 9:18
De nye AMS-målerne er grundig testet. Det er ingen grunn til å tro at de oppgir feil målerverdier. Synder for eventuelle avvik i forbruk må nok tilskrives de gamle målerne.
2. februar 2017 - 9:07
Mer vindkraft enn vannkraft bygges nå i Norge. Frem til 2020 er det ventet at vindkraftkapasiteten her i landet blir tredoblet i forhold til i dag.
2. februar 2017 - 8:59
Den nordiske fornybarnæringen – gjennom bransjeorganisasjonen Nordenergi – har i et felles brev til EU-parlamentet etterlyst økte ambisjoner for EUs kvotehandelssystem (ETS). Det skjer bare få uker før parlamentet skal stemme over forslaget til endringer i EUs klimakvotedirektiv.
1. februar 2017 - 9:13
Behov for beskyttelse mot elektrisk fare avhenger av anlegget du er i, samt hvor i anlegget du er. Lær risikovurdering, og hvordan du bør kle deg for å jobbe sikrest mulig.
1. februar 2017 - 9:06
OED har i gitt Scanergy AS konsesjon til bygging av Høgås og Joarknatten vindkraftverk i Marker i Østfold. Med full utbygging kan vindkraftverket gi en årlig produksjon på rundt 200 gigawatt timer (GWh), tilsvarende forbruket til over 10 000 husstander.
1. februar 2017 - 8:57
Knut Simon Helland har jobbet for å motivere Statoil-ansatte til å kutte CO2-utslippene sine, mens Terese Troy Prebensen har tatt det grønne skiftet inn i de tusen hjem – og dermed inn i folks bevissthet. Tirsdag fikk de begge Enovaprisen 2017.
1. februar 2017 - 8:49