Søk

2901 - 2920 av 3597 treff
I dag åpnes vannkraftverket Nedre Røssåga i Nordland etter en omfattende rehabilitering og utvidelse. Kraftverket er nå et av Norges største og vil produsere 2,15 TWh elektrisitet per år, som tilsvarer 1,6 prosent av Norges totale produksjon.
18. oktober 2016 - 8:59
Rejlers knoppskyter på Sørlandet og starter ny avdeling innen el-prosjektering for byggebransjen.
17. oktober 2016 - 10:40
En av Eidsivas ansatte ble fredag hardt skadet i en fallulykke på Braskereidfoss kraftverk.
17. oktober 2016 - 9:45
Det er et paradoks at regjeringen øker beskatningen av en av Norges viktigste framtidsnæringer.
17. oktober 2016 - 9:41
En ny rapport viser at støtteordninger, som er ment som hjelp for mer fornybar produksjon, er i ferd med å undergrave klimaomstillingen i Europa.
17. oktober 2016 - 9:27
ENERGIX-programmet mottok om lag like mange søknader til årets utlysning av innovasjonsprosjekter som i fjor. Den tilsvarende utlysningen i 2015 mottok 70 søknader.
17. oktober 2016 - 9:23
Småkraftforeninga forlater før nyttår sitt kontor hos Norskog på Lilleaker i Oslo og flytter inn i sentrum, i grei lobbyavstand fra Stortinget og departementene.
14. oktober 2016 - 14:25
Utviklingen av EUs energiunion går raskt framover, og det kan være vanskelig å henge med i svingene. Her er en oppdatert rapport fra den norske EU-delegasjonen i Brussel, skrevet av Gaute Erichsen (energi), Sofie Vold (energi) og Stine Svarva (klima).
14. oktober 2016 - 9:57
Statkraft har inngått avtale med Rockwool om leveranse av 7,5 GWh. Overskuddsvarme fra Rockwools fabrikker i Trondheim og Moss skal benyttes i fjernvarmenettet i de to byene.
14. oktober 2016 - 9:51
Nærmere 500 000 husstander vil ha fått en smart strømmåler innen utgangen av året.
14. oktober 2016 - 9:45
ABB presenterer en modulær og konteinerbasert løsning for mikronettverk, som er skalerbar, lett å transportere og rask og trygg å installere og sette i drift.
14. oktober 2016 - 9:38
Det er vanskelig å ta med seg vassdrag, 1500 kraftverk, 1200 demninger og 300 000 kilometer strømnett til Kina eller Silicon Valley.
14. oktober 2016 - 9:33
Norsk Industri mener Stortinget bør be Regjeringen utrede konsekvensene av privat eierskap til utenlandskabler bedre.
14. oktober 2016 - 9:26
Nettavisen energibransjen.no og det ukentlige nyhetsbrevet har fått nytt navn, Energiteknikk, med undertittelen ”Nettavisen for energibransjen – energiteknikk.net”.
13. oktober 2016 - 11:49
NVE overleverer i går sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet. Arbeidet er utført som en del av kontrollstasjon 2017 i den felles norsk svenske elsertifikatordningen. En av hovedkonklusjonene er at norske og svenske sertifikater må ha samme status helt frem ordningen avsluttes i Sverige.
13. oktober 2016 - 10:18
Dersom du velger elbil av hensyn til klima og miljø, bør du velge en liten bil. Det viser to ferske rapporter, den ene fra NTNU.
13. oktober 2016 - 10:07
Tidligere sjef for Småkraft AS, Rein Husebø, har etablert konsulentfirmaet Rein Energi AS. Nå skal han benytte sin lange erfaring fra vannkraft som rådgiver for andre.
13. oktober 2016 - 9:59
En investeringssvikt på 15 – 16 milliarder kroner de nærmeste fem årene. Det kan bli konsekvensene for vannkraftsektoren av lave kraftpriser og gjeldende skatteregime.
13. oktober 2016 - 9:52
Leveringspåliteligheten til norske nettselskap var på hele 99,985 prosent i 2015, viser NVEs avbruddsstatistikk. Flere små nettselskaper markerer seg godt på statistikken.
13. oktober 2016 - 9:44
Når den pågående streiken i energibransjen avsluttes svever i det blå. Det avhenger av hvor lenge frontene står steilt mot hverandre.
13. oktober 2016 - 9:39