Søk

2901 - 2920 av 4360 treff
Energi Teknikk har signert to avtaler om å levere småkraftverk til Montenegro. Ordreboka til selskapet er nå på 65 MNOK og gir arbeid til høsten 2018.
30. mai 2017 - 9:18
Energy on the Loose samlet over 300 elever fra 9.trinn i Ofoten, Sør-Troms og Hamarøy til en festdag for energi og miljø i Narvik. Selda Ekiz ga 9.klassinger i Ofoten en smak av energibransjen.
29. mai 2017 - 8:14
Moderne solceller er effektive, men når de er rene fungerer de enda bedre. En vaskerobot utviklet av norske forskere gir nå topp uttelling fra sola.
29. mai 2017 - 8:06
OBOS satser på grønn energi. I sommer installeres et av Norges største solcelleanlegg fordelt på tre kjøpesentre, en helseinstitusjon og to kontorbygg i Oslo.
29. mai 2017 - 7:59
Energi Norges generalforsamling for 2017 ble avholdt i Oslo tirsdag i forrige uke. Nytt styre i Energi Norge er valgt på bakgrunn av valgkomiteens enstemmige innstilling.
29. mai 2017 - 7:50
Under et besøk hos det spanske energiselskapet Acciona i begynnelsen av mai fikk representanter for Agder Energi se noe av det energibransjen har i vente.
26. mai 2017 - 12:31
Egentlig hadde de fleste av oss hørt det meste før. Det fant vi oss pent og tålmodig i. På den årlige sommeravslutningen til Energi Norge er det først og fremst det sosiale som gjelder.
26. mai 2017 - 8:39
ABB har gjennomført et pilotprosjekt med energistyringssystemet ABB Ability™ Electrical Distribution Control System hos det italienske vannverksselskapet Consorzio di Bonifica Veronese (CBV) som gir kraftig reduksjon i vedlikeholdstid og driftskostnader.
26. mai 2017 - 8:32
Et av landets største nettselskap, Troms Kraft Nett AS, har kjøpt modulene Produktkjøp og Kvalitet fra Powel Elsmart.
26. mai 2017 - 8:21
SAP Digital Twin er en løsning utviklet av norske innovatører i Fedem Technology, som ble kjøpt opp av SAP for knapt ett år siden. Den norskutviklede teknologien er en grunnsten i SAPs satsning på tingenes internett, og ny programvare lanseres nå for det globale markedet.
26. mai 2017 - 8:14
Multiconsult har fått forlenget sin kontrakt for oppfølging av damarbeider ved Moglicë-dammen i regi av byggherrens representant. Dammen er en del av vannkraftprosjektet Devoll i Albania.
24. mai 2017 - 9:50
Fred. Olsen Renewables velger Kongsberg Digital som leverandør av uavhengig datalagrings- og datasikkerhetsløsning for vindturbiner. Statoil inngår som partner i prosjektet.
24. mai 2017 - 9:38
En ny verdensrekord er satt for høyspent likestrøm i landkabel. Den lyder på 640 kilovolt spenning, skriver Ny Teknik.
24. mai 2017 - 9:32
Virksomhetenes førstegangsanslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en moderat nedgang i 2018.
24. mai 2017 - 9:27
Otera har for første gang gjort alt elektroarbeid knyttet til en ladestasjon for elektriske biler.
23. mai 2017 - 7:46
Om vi skal ha strømkabler eller ikke mellom Norge og utlandet er en norsk debatt som gjentar seg til stadighet. Oftere og oftere ser vi nå at mer fornybarproduksjon i Tyskland, og på kontinentet forøvrig, fører til at norske strømpriser presses nedover.
23. mai 2017 - 7:39
Halvannen milliard mennesker lever uten elektrisitet. Men nesten halvparten av disse har mobiltelefon. Forskere prøver nå å utnytte den infrastrukturen mobildekningen gir til å bygge solkraftverk.
23. mai 2017 - 7:31
Olje- og energiminister Terje Søviknes kommer til Metodedager 2017. Anledningen er NM for energimontørlærlinger. Søviknes vil delta under festmiddagen onsdag 14. juni. Der vil han offentliggjøre vinneren av lærling-NM og stå for premieutdelingen til deltakerne.
23. mai 2017 - 7:24
Norconsult AS er tildelt kontrakt på levering av byggetekniske tjenester til et fullskala karbonfangstanlegg i Brevik for Norcem AS. Ved realisering vil anlegget bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt.
22. mai 2017 - 8:03
Det var budskapet da statssekretær Kjell Børge Freiberg i OED for kort tid siden besøkte Helgeland Kraft.
22. mai 2017 - 7:54