Søk

2921 - 2940 av 4082 treff
Krav om at kraftselskap skal møte frister for utrullingen av Elhub forskriftsfestes. NVE kan ilegge tvangsmulkt mot selskap som ikke klarer fristene. Kraftselskapene straffes for andres feil.
27. februar 2017 - 9:29
Bravida, Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester, omsatte for 14,8 milliarder SEK i 2016. Det norske selskapets driftsresultat ble på 220 millioner NOK og hadde da en resultatmargin på 7,1 prosent.
24. februar 2017 - 9:24
Dersom et marked skal fungere må det være åpent for fri konkurranse. Det er privatkapitalismens bud nummer en. I så måte har spesielt landets nettselskaper mye å lære.
24. februar 2017 - 9:17
Foreløpig årsresultat for Helgeland Kraft 2016 ble 132 millioner kroner, som er 8 millioner kroner svakere enn året før.
24. februar 2017 - 9:07
Den gjennomsnittlige strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 31,6 øre/kWh i 2016. Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med i 2015.
24. februar 2017 - 9:01
Olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde i går at statens nye investeringsselskap, «Fornybar AS», skal legges til Stavanger-regionen.
24. februar 2017 - 8:54
Mandag 20. februar ble Jøssang kraftstasjon ved Notvik i Strand kommune satt delvis under vann.
23. februar 2017 - 10:08
Olje- og energidepartementet (OED) foreslår å modernisere to sentrale lover om vannkraft fra 1917. Energi Norge ser det som positivt at lovene nå gjøres mer tilgengelige gjennom språklige oppdateringer og opprydding i lovteksten.
23. februar 2017 - 9:47
Varmepumpemarkedet i Norge vokste 12 prosent i fjor, og det er nå installert mer enn 900 000 varmepumper i norske bygninger.
23. februar 2017 - 9:40
Virksomhetene anslår høyere samlede investeringer for 2017 innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning sammenlignet med anslag gitt i forrige måling. Høyest er anslagene innen kraftforsyning.
23. februar 2017 - 9:32
Statnett vil starte opp bygging av Bjerkreim transformatorstasjon i Rogaland. Stasjonen vil knytte de vindkraftparkene som skal bygges i Bjerkreim til det landsdekkende sentralnettet.
22. februar 2017 - 8:38
Drammen satser stort på miljøvennlig kollektivtransport. Brakar og Siemens har signert en avtale som sikrer de helelektriske bussene strøm.
22. februar 2017 - 8:30
Veidekke Entreprenør er tildelt anleggskontrakten for den største av de seks vindparkene til Fosen Vind. I april begynner arbeidet med å bygge 6 mil med internveier, 80 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Storheia vindpark.
22. februar 2017 - 8:16
BKK skal fra nå av ikke kjøpe flere fossildrevne personbiler. Vattenfall vil skifte ut alle sine 3500 person- og varebiler i Sverige, Tyskland og Nederland med fossilfrie kjøretøyer innen 2022.
22. februar 2017 - 7:58
Bransjeorganisasjonen Svensk vindenergi regner med at utbyggingen av vindkraft blir halvert fra 2017 til 2020 sammenlignet med forrige treårsperiode.
21. februar 2017 - 12:57
Energi Teknikk AS er tildelt en kontrakt fra SKL på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Helgheim Huus kraftverk i Jølster kommune i Sogn og Fjordane.
21. februar 2017 - 8:29
NVE gjev løyve til Tynjadalen og Fosseteigen kraftverk i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Øvre Kvemma kraftverk får ikkje løyve.
21. februar 2017 - 8:14
BKK oppfordrer alle som skal ferdes på og nær islagte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker.
21. februar 2017 - 8:08
Nyopprettede SINTEF Ocean og NGI (Norges Geotekniske Institutt) har inngått samarbeidsavtale. Avtalen skal blant annet styrke og utvide det gjensidige samarbeid og forskning innen offshore vindkraft.
21. februar 2017 - 8:02
Etter noen år lengre ned i rekken har danske Vestas gjenerobret førsteplassen på listen over verdens største vindturbinprodusenter.
21. februar 2017 - 7:56