Søk

2941 - 2960 av 3734 treff
Energilagring er mer enn dyre, elektriske batterier. Økt bruk av store varmelagre i fjernvarmesystemer er både lønnsomt og kutter behovet for fossile vinterkilder, viser forskningsprosjektet Flexelterm.
9. november 2016 - 9:12
Statnett la i går fram sin langsiktige markedsanalyse for Norden og Europa fram til 2040. Utviklingen tilsier at fornybar erstatter fossil kraft, og kraftsektoren blir sentral i omleggingen til et energisystem med stadig lavere CO2-utslipp.
9. november 2016 - 9:05
NVE og Forskningsrådet har godkjent et prosjekt der Powel og Eidsiva Nett går sammen om å pilotere scenarier for radikal innovasjon av nettbransjen.
9. november 2016 - 8:55
Det rådgivende ingeniørselskapet Rejlers og energi- og miljøspesialisten Entro inngår en partneravtale som skal styrke begge selskapers gjennomslagskraft som energi- og miljørådgivere innen bygg, industri og infrastruktur i Norge, Sverige og Finland.
9. november 2016 - 8:44
Pushwagner er en nysgjerrig mann. Siden han aldri hadde sett innsiden av en kraftstasjon, slo billedkunstneren til da han fikk muligheten, og poserte villig foran turbinen.
9. november 2016 - 8:36
Pushwagner er en nysgjerrig mann. Siden han aldri hadde sett innsiden av en kraftstasjon, slo billedkunstneren til da han fikk muligheten, og poserte villig foran turbinen.
9. november 2016 - 8:23
Partene kom til enighet tirsdag 8. november. Streiken har pågått i siden 23. september.
8. november 2016 - 18:47
Nordkraft og Fortum har inngått en avtale som sikrer den videre vindkraftsatsingen i Ofoten og Vesterålen.
8. november 2016 - 16:54
Kraftprisene i tredje kvartal ble høyere enn i fjor. Hovedårsaken til det er en lavere hydrologisk balanse og mindre tilsig. I tredje kvartal i fjor ble kraftprisene svært lave som følge av at store snømengder og sen snøsmelting ga et høyt tilsig gjennom sommeren.
8. november 2016 - 10:32
Kjøpesentre er storforbrukere av energi, og sparepotensialet er betydelig. Forskere utvikler nå systemer som skal hjelpe senteret City Syd i Trondheim med å bli mer miljøvennlig.
8. november 2016 - 9:25
Regnskapet for konsernet Troms Kraft viser et resultat før skatt på MNOK 394 pr. 30.09.2016, mot MNOK 134 for samme periode i fjor.
8. november 2016 - 9:10
Dagens regulering gir ikke alltid Statnett tilstrekkelig insentiver til å velge tiltak som samlet sett gir den laveste kostnaden for samfunnet når de utøver systemansvaret. Det kommer frem i en rapport som Oslo Economics har utarbeidet på oppdrag for NVE.
8. november 2016 - 9:03
Fortsatt er mange kunder uten strøm på Agder, og det er fullt fokus på feilretting for at disse skal få strømmen tilbake så snart det lar seg gjøre. Noen av de største skadene på strømnettet vil nok ikke være reparert før i løpet av dagen i dag.
8. november 2016 - 8:54
Det har vært en heftig helg for strømforsyningen i Vestfold, Telemark og Agder-fylkene. Mange steder fikk infrastrukturen seg en skikkelig trøkk. I det kraftige snøfallet mistet tusenvis strømmen i kortere eller lengre tid. Mandag kveld var 2300 fortsatt uten strøm i Agder.
7. november 2016 - 18:53
Strømmarkedet kan være en vrien jungel å navigere i. Nå tar Lyse Energisalg grep for å forsikre kundene om at de har gjort et godt valg.
7. november 2016 - 9:23
Helgeland Kraft har pr. 3. kvartal 2016 solid resultatforbedring og leverer et driftsresultat på 189 mill. kr (122 mill. kr i tilsvarende periode i fjor).
7. november 2016 - 9:16
NVE publiserte i fredag foreløpige inntektsrammer for 2017 basert på tilgjengelige forutsetninger og data. Det understrekes at dette er foreløpige beregninger og at det kan bli endringer i data, metode og forutsetninger.
7. november 2016 - 9:07
Etter at Statkraft i 2015 kjøpte industritomten på Tofte i Hurum kommune av Sødra, er det ny virksomhet i gang der hvor det fra 1897 til 2013 har vært produsert cellulose.
7. november 2016 - 9:00
Utrolig nok snudde EL og IT Forbundet og gikk tilbake på eget forslag til løsning.
7. november 2016 - 8:04
Energi Teknikk AS er tildelt en kontrakt på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Brekkefossen kraftverk i Bremanger kommune.
4. november 2016 - 9:36