Søk

2941 - 2960 av 3416 treff
1. september er det sluttbefaring for BKKs utbygging i Øystesevassdraget. Prosjektet vil gi 40 GWh fornybar energi uten behov for nye kraftverk, magasin eller kraftledninger.
22. august 2016 - 10:05
I løpet av høsten settes Skagerak Netts avanserte måle- og styringssystem (AMS) i drift. I 2017 gires det opp til masseutrulling av nye og smarte strømmålere hos alle kunder.
22. august 2016 - 9:58
Danmark og Tyskland har inngått en avtale om å samarbeide om støtte til solenergiproduksjon. Avtalen er en av de første om grensekryssende støtte til fornybar energi, bortsett fra det svensk-norske samarbeidet om elsertifikater.
22. august 2016 - 9:36
EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering. NVE er rådgiver i programmer i Bulgaria, Romania, Slovakia og Polen.
22. august 2016 - 9:29
Vann- og vindkraftverk som til sammen vil produsere 4,7 TWh fornybar strøm i året var under bygging i Norge ved utgangen av andre kvartal. For første gang siden elsertifikatordningen ble innført i 2012, bygges det nå mer vindkraft i Norge enn i Sverige.
19. august 2016 - 10:15
Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) tok det første spadetaket da Statnett torsdag markerte byggestart for den nye kraftledningen mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Finnmark. Med investeringer på mellom fire og seks milliarder kroner er prosjektet et av de største i Nord-Norge noen gang.
19. august 2016 - 9:14
Tesla ruller ut sitt nettverk for superladere i raskt tempo og åpner om kort tid 20 ladestasjoner ved E 6 nordgående på Nebbenes, like sør for Eidsvoll. Det blir størst i verden sammen med Teslas anlegg i Fremont i California, der Tesla-bilene produseres og administrasjonen ligger.
19. august 2016 - 9:05
Lyse-konsernet hadde et driftsresultat første halvår på 1 290 millioner kroner, en økning på 420 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.
19. august 2016 - 8:56
Mens alle snakker om det grønne skiftet støver mange TWh med fornybare konsesjoner ned i skuffer og skap.
19. august 2016 - 8:51
Forskere ved MIT hevder de har et nytt design som kan bety kraft fra en fusjonsreaktor i løpet av det neste tiåret. Nye, superledende materialer basert på barium er nøkkelen.
18. august 2016 - 11:48
For første gang er det målt hvor ofte norske boliger rehabiliteres. Enovas spørreundersøkelse viser at 2 av 100 boliger rehabiliteres hvert år, men under halvparten av boligene som rehabiliteres blir energioppgradert samtidig.
18. august 2016 - 9:47
Under den pågående Arendalsuka presenterte Statkraft for første gang sitt globale lavutslippsscenario.
18. august 2016 - 9:35
At antall ansatte i bransjen flater ut må ikke gå ut over rekruttering av lærlinger. Det er å gjøre oss selv en bjørnetjeneste.
18. august 2016 - 9:22
I 2025 vil kapasiteten på utenlandskabler og andelen vindkraft være langt større enn i dag, men fortsatt vil kjernekraft og varmekraftverk stå for om lag en tredel av kraftproduksjonen i Norden.
18. august 2016 - 9:16
Denne uken ble det klart at Otera blir den største leverandøren av tjenester på strømnettet i Agder. Kontrakten har en verdi på mellom 100 og 200 millioner kroner årlig.
17. august 2016 - 14:42
Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, er det første selskapet som tilbyr fornybar kraft som spores med opprinnelsesgarantiene I-REC (Internasjonal sertifikatstandard for fornybar energi) i India. Disse sertifikatene utstedes i samarbeid med Statkrafts indiske vannkraftspartner, Malana Power Company Limited.
17. august 2016 - 9:42
Lørdag 20. august arrangeres billøpet Electric Challenge 2016 i fjellområdene rundt Lillehammer. Løpet er det eneste billøpet for elektriske og plugg inn-hybridbiler i Norge som er godkjent av Norges Bilsportforbunds reglement. Flere hydrogendrevne biler vil også delta.
17. august 2016 - 9:28
I disse dager pakker 79 fagpersoner i landets elektrotekniske miljø kofferten for å reise til Paris. Der vil de møte rundt 3300 kolleger fra hele verden. Det er klart for årets CIGRÈ-konferanse.
17. august 2016 - 9:17
NVE gjev løyve til Markåni, Sædalen og Moko kraftverk, medan Boge 3, Skarvagrovi og Oddmundsdalen kraftverk får avslag. Alle dei planlagde kraftverka ligg i Vaksdal kommune i Hordaland.
16. august 2016 - 7:59
Norfund fulgte ikke Utenriksdepartementets føringer om investeringer i fornybar energi. I fjor brukte fondet under halvparten av det de skulle på vind-, sol- eller vannkraft. Dette viser en gjennomgang gjort av revisjonsselskapet Ernst & Young for UD. – Investeringene må sees over 2 – 3 år, svarer Norfund.
16. august 2016 - 7:49