Søk

2941 - 2960 av 3972 treff
Endring i forbruksmønster og utbygging av ny fornybar energi byr på effektutfordringer for systemoperatørene, altså nettselskapene sentralt og lokalt.
19. januar 2017 - 8:50
Agder Energi Venture har kjøpt 100% av aksjene i Entelios AG fra EnerNOC, Inc. (ENOC) for å posisjonere seg ytterligere i kontinental-Europa.
19. januar 2017 - 8:42
Bellona vil bidra til grønnere skipsfart og vil starte batteriproduksjon i Norge. Foreløpig har miljøstiftelsen installert batteripakker fra selskapet Rensea i to hvalsafariskuter som har både seil og batteri.
19. januar 2017 - 8:33
– Det finnes ingen gode argumenter for å tillate bruk av olje i fjernvarmeproduksjon, uttaler næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.
19. januar 2017 - 8:26
Stadig flere nettselskap konkurranseutsetter hele eller deler av sine ingeniør- og entreprenørressurser. Utviklingen er trigget av loven om funksjonelt og selskapsmessig skille og innstramninger i regelverket om konserninterne transaksjoner.
19. januar 2017 - 8:22
NVE foreslår å utvide ordningen med regionale kraftsystemutredninger til å inkludere enkelte vurderinger om distribusjonsnettet. Målet er å gjøre det lettere for nettselskapene å identifisere rasjonelle tiltak på tvers av områdekonsesjoner og nettnivå.
18. januar 2017 - 9:48
Torsdag ble en ny energisentral offisielt åpnet i Bodø. Enova har investert 88,5 millioner i returflisanlegget som skal sørge for at flere bygg og innbyggere i Bodø i kan nyte godt av fjernvarme.
18. januar 2017 - 9:37
Nettpartner er fra årsskiftet valgt som en av Hafslunds leverandører av vakt- og beredskapstjenester.
18. januar 2017 - 9:30
E-CO Energi feirer i 2017 at det er 125 år siden selskapets forløper Christiania Elektricitetsværk tente hovedstadens første elektriske gatelys i 1892. Jubileet vil markeres med flere arrangementer gjennom hele året.
18. januar 2017 - 9:17
Statnett overtok 1. januar driften av sentralnettet i Sør-Rogaland. Dette omfatter driften av 300 kV høyspentlinjer, sjøkabler over Hafrsfjord, samt koblingsanlegg og transformatorer i de største transformatorstasjonene.
17. januar 2017 - 9:32
Klokken tikker mot fristen for innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille i kraftbransjen. En rekke selskap og eiere møttes nylig til et fellesseminar om utfordringer og strategier rundt dette, med LVK som hovedarrangører.
17. januar 2017 - 9:21
NVE rår OED til å gje SFE Produksjon AS løyve til å byggje og drive Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil gje om lag 143 GWh/år ny, fornybar energi. Dette svarar til straumbruken til nærare 7150 husstandar.
17. januar 2017 - 9:15
Lørdag ble det siste lasset med betong levert på Rosten kraftverk nord i Gudbrandsdalen. Totalt har 5632 kubikkmeter med betong – rett i underkant av 1000 lastebillass – blitt levert til prosjektet de siste dagene. Dermed er Norges største helkontinuerlige landbaserte betongstøp noensinne gjennomført.
17. januar 2017 - 9:03
Tradebroker, Norges ledende innkjøpsorganisasjonen for store bedrifter, har valgt LOS Energy som samarbeidspartner og leverandør av strøm- og forvaltningstjenester til sine medlemmer for en treårsperiode fra 1. januar 2017.
16. januar 2017 - 9:22
Tussa har saman med seks andre internettleverandørar i Noreg blitt pålagt av Oslo tingrett å hindre tilgangen til fleire ulovlege nettstader for fildeling.
16. januar 2017 - 9:17
Mange småkraftkonsesjoner nærmer seg femårsfristen for byggestart. Øystein Grundt i NVE ber konsesjonærene sjekke egen konsesjonsdato og søke forlengelse før fristens utløp. I verste fall kan konsesjonen bortfalle.
16. januar 2017 - 9:11
Når gasskraftverket på Kårstø om kort tid er solgt står det knapt igjen som en parentes i landets energihistorie, men dit har veien vært lang og kronglete.
13. januar 2017 - 11:34
Strenge særnorske begrensninger for plassering av midler fra pensjonskasser og livselskaper hindrer nødvendig kapitaltilgang til fornybarnæringen og bør derfor fjernes, mener Energi Norge.
13. januar 2017 - 10:04
Nemko flytter hovedkontoret fra Forskningsparken til nytt miljøbygg på Lysaker i 2018. – Flyttingen symboliserer en stor endring for hele organisasjonen, sier Svein Ola Ulven, som er administrerende direktør i Nemko.
13. januar 2017 - 9:56
Sira-Kvina kraftselskap og konsesjonskraftmottakerne er etter forhandlinger blitt enige om beregningen av konsesjonskraftprisen. Forliket innebærer at partene ikke møtes i tingretten 23. januar.
13. januar 2017 - 9:46