Søk

2941 - 2960 av 4210 treff
E-CO Energi fikk et årsresultat på 590 millioner kroner i 2016 mot 533 millioner kroner i året før. Høyrere kraftpriser er hovedårsak til resultatforbedringen. Styret foreslår et utbytte på 610 millioner kroner til sin eier Oslo kommune.
29. mars 2017 - 8:59
Konsernregnskapet i Troms Kraft for 2016 viser et overskudd før skatt på MNOK 379 mot MNOK 153 året før.
29. mars 2017 - 8:52
Prosjektdirektør Svein Arnesen har godt håp om å gjenta suksessen fra Eliaden 2016. Så langt er 75 utstillere allerede forhåndspåmeldt til Eliaden 2018.
28. mars 2017 - 9:05
Krutåga kraftverk, som skal bygges i Hattfjelldal i Nordland, vil ha en effekt på 60 MW. Prosjekteringen står Sweco for.
28. mars 2017 - 9:00
Sogn og Fjordane Energi (SFE) sin årsrekneskap for 2016 syner eit resultat etter skatt på 189 millionar kroner. Dette resultatet er 77 millionar kroner betre enn året før.
28. mars 2017 - 8:51
Gjennom tilsyn har NVE sett at logging av driftskontrollsystemer kan være problematisk for mange kraftselskaper. En ny rapport beskriver hvordan, og hva slags informasjon, som bør hentes ut av logger etter IKT-hendelser i driftskontrollsystemer.
28. mars 2017 - 8:13
To av Statkrafts partnere i Doggerbank-prosjektene, SSE og Statoil, kjøper Statkrafts 25 prosent eierandel. Prosjektporteføljen omfatter fire havvindparker på til sammen 4 800 MW.
27. mars 2017 - 10:07
BKK og Sogn og Fjordane Fylkeskommune er samde om å greie ut moglegheitene for eit tettare samarbeid mellom produksjonsverksemdene i SFE og BKK.
27. mars 2017 - 10:00
Helgeland Kraft har i samarbeid med Sintef Energi testet ut Nordens første automatiske spenningsregulator. Den står plassert bak en snødunge i Snefjellåga, men overvåkes nøye.
27. mars 2017 - 9:52
Skagerak Energi har denne uken lansert et større FOU-program under navnet Skagerak Energilab.
24. mars 2017 - 8:25
Digitalisering beveger seg med stadig større hastighet inn i energibransjen. Skjer det for mye, for fort på en gang?
24. mars 2017 - 8:19
ENERGIX offentliggjorde i desember tildelinger på nesten en halv milliard kroner til å fremme kunnskapsutvikling og innovasjon i energibransjen. Det var blant de tildelte prosjektene flere smartgrid-prosjekter i regi av medlemsbedrifter hos Smartgridsenteret. Du kan lese mer om de aktuelle smartgrid-prosjektene her.
24. mars 2017 - 8:13
Rekordhøy kraftproduksjon kombinert med en svakt økende kraftpris har lagt mye av grunnlaget for at Lysekonsernets resultat for 2016 ble på 796 millioner kroner. I tillegg bidrar Telekom og med god vekst og Elnett med stabil leveranse og få avbrudd.
24. mars 2017 - 8:05
Gudbrandsdal Energi vil gi kundene svar på enkle spørsmål døgnet rundt, via en såkalt intelligent «chatbot».
23. mars 2017 - 9:41
Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) skal øke brukervennligheten og skape fremtidens effektive BMS-systemer.
23. mars 2017 - 9:40
Seks medlemsbedrifter i KS Bedrift skal bidra til å utforme forskriftene for det funksjonelle skillet sammen med NVE.
23. mars 2017 - 9:40
Arbeidstilsynet har for femte gang fastsatt avspaseringsfaktoren for en beredskapsvakt i energisektoren til 1/5.
23. mars 2017 - 9:26
En norskutviklet varmekraftmaskin som produserer elektrisk eller mekanisk kraft fra ulike varmekilder, for eksempel overskuddsvarme fra industrielle prosesser, er nå i kommersielt salg.
22. mars 2017 - 19:07
Nye tester av brannfaren i elbiler, gjennomført av SP Fire Research på oppdrag fra DSB, viser at batterier som knuses i en kollisjon kan føre til brann.
22. mars 2017 - 8:47
NEK er i ferd med å kartlegge det norske markedets interesse for å utvikle en internasjonal standard for automatisert landstrømstilkobling.
22. mars 2017 - 8:35