Søk

2981 - 3000 av 4360 treff
Se for deg at en liter melk koster 15 kroner den ene uka, og 450 kroner den neste. Så mye har svenske kraftpriser variert i løpet av april.
3. mai 2017 - 9:16
SKL (Sunnhordland Kraftlag) posisjonerte seg i 2016 som en rendyrket produsent av kraft. Virksomheten kunne notere seg for en omsetning på 710 MNOK, og et overskudd etter skatt på 161 MNOK.
3. mai 2017 - 9:09
Kundeserviceprisen "Best i test" vart delt ut under Call Center-dagane. Tussa vann prisen for beste kundesenter innanfor kategorien energi.
3. mai 2017 - 9:03
Fleire samanslåingar i bransjen og dei reine nettselskapa viser betre avkastning og kostnadseffektivitet. Ved utgangen av 2012 var det 149 nettselskap i tillegg til Statnett i Noreg. Per 1.1.2017 var talet redusert til 132.
3. mai 2017 - 8:52
I forbindelse med 20-årsjublieet til HVDC Light lanserer ABB ny teknologi med betydelig lavere fotavtrykk og høyere ytelse.
2. mai 2017 - 9:44
Elhub gjennomgår for tiden en omfattende test- og feilrettingsperiode fram mot lansering. Testfasen har avdekket feil som må rettes før man kan sette i gang. Derfor forlenges testperioden og påfølgende lansering fra oktober 2017 fram til første kvartal 2018.
2. mai 2017 - 9:38
Hvordan sørger man for at barn i grunnskolen i dag får den beste stimuli for å interessere seg for en digital hverdag? I Lyse mener vi at det her finnes et stort potensiale for utvikling og inviterte derfor til en helg med lyse ideer.
2. mai 2017 - 9:33
Konsernregnskapet i SKS (Salten Kraftsamband) viser en omsetning på 882,7 MNOK og et driftsresultat på 130,8 MNOK. Resultatet før skatt er på 76 MNOK. Skattekostnaden er 69,2 MNOK, som gir et samlet resultat etter skatt på 7 MNOK.
2. mai 2017 - 9:25
Det er fortsatt høy aktivitet innen vindkraft, og ved utgangen av 1. kvartal var 4,5 TWh ny vindkraft og 2 TWh ny vannkraft under bygging. Det arbeides med miljø- og transportplaner for flere vindkraftprosjekter.
2. mai 2017 - 9:19
I en verden hvor ny teknologi popper opp alle veier gjelder det å holde tungen rett i munnen. Vi kan på ingen måte fri oss fra den eksisterende elektriske infrastrukturen, med alt dens innhold av velprøvde produkter og systemer som med mer enn 99 prosents leveringssikkerhet gir kraft til samfunnsmessig stabilitet og utvikling.
28. april 2017 - 9:38
TrønderEnergi gikk med 282 millioner kroner i pluss (etter skatt) i 2016, mot null i 2015. Den markante resultatforbedringen skyldes først og fremst høyere kraftpris og et målrettet og strukturert arbeid med forbedring i hele konsernet.
28. april 2017 - 9:29
Konsernregnskapet til Akershus Energi viser et resultat etter skatt korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter på 138 millioner kroner i 2016, mot 128 millioner kroner i 2015.
28. april 2017 - 9:21
18.100 eldre veilys i 11 kommuner skal skiftes ut med LED-lys. De nye lysene gir både bedre lys og bruker mindre strøm enn dagens belysning.
28. april 2017 - 9:09
Som første selskap i Norge lanserer Storebrand et fossilfritt indeksnært aksjefond. – Dette er et folkefond for dem som ønsker å investere klimasmart uten å ta mer risiko, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.
28. april 2017 - 9:02
NTE-konsernet leverte i 2016 et driftsresultat på 509 millioner kroner. Driftsresultatet er 73 millioner svakere enn i 2015, først og fremst på grunn av mindre tilsig og dermed betydelig lavere energiproduksjonen enn året før. Den underliggende driften er god i alle virksomhetsområder.
27. april 2017 - 9:45
Gjennom prosjektet Sterk skog håper Agder Energi Nett å kunne identifisere hvilke trær som kan velte over strømlinjene, og på den måten redusere både antall strømbrudd og kostnader.
27. april 2017 - 9:35
Rådgivningsselskapet EC Group har gjennomført en undersøkelse blant norske nettselskaper for å kartlegge behovet for forenkling av prosessen med nettilknytning. Konklusjonen er at det meste – bortsett fra beregning av anleggsbidrag – fungerer fint.
27. april 2017 - 9:25
De økonomiske resultatene for Glitre Energi i 2016 viser et konsernresultat etter skatt på 253, tilnærmet en fordobling sammenlignet med 2015. Styret foreslår et utbytte til eierne etter skatt på 127 millioner kroner.
27. april 2017 - 9:18
- Alt i alt styrkes det offentlig eierskapet og det er positivt, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.
27. april 2017 - 9:06
Sjefen i Nordkraft vil gjøre Narvik til et kraftsentrum for nordnorsk fornybar energi, skriver defo.no.
27. april 2017 - 9:00