Søk

2981 - 3000 av 3701 treff
ABBs første forskningspris til ære for Hubertus von Gruenberg går til Dr. Jef Beerten fra KU Leuven i Belgia. Han mottar prisen på 300 000 dollar over tre år for pågående og banebrytende energiteknologi.
24. oktober 2016 - 9:13
Innføringen av AMS gir en dramatisk økning i datamengden som Skagerak Nett må håndtere hver eneste dag. Utstrakt automatisering gjør at bemanningen samtidig kan halveres.
24. oktober 2016 - 9:07
Halvparten av oss er usikre på hvor mye strøm vi bruker. Menn har bedre oversikt over strømforbruket enn kvinner.
24. oktober 2016 - 8:58
Alt du hører er en harmonisk summing. Seks nye aggregater i Rånåsfoss III kraftverk ved Glomma i Sørum kommune er faset inn på nettet. I dag var det storstilet åpning.
21. oktober 2016 - 15:26
Stortinget vedtok tirsdag å tilbakeføre energiloven slik at det igjen blir mulig for private aktører å bygge og drive strømkabler mellom Norge og utlandet.
21. oktober 2016 - 9:26
Statkraft Varmes fjernvarmeanlegg i Harstad har bidratt til at 80 kjeler som tidligere ble fyrt med olje, nå er slukket. Det har redusert CO2-utslippet i byen betydelig, skriver Harstad Tidende.
21. oktober 2016 - 8:54
Lyse har delt ut over 5000 refleksvester til førsteklassinger i Stavanger-regionen.
21. oktober 2016 - 8:49
Longyearbyen kan spare over 100 millioner strømkroner årlig, om et helgrønt hydrogenkraftverk velges framfor kabel fra fastlandet.
21. oktober 2016 - 8:12
Når det passer sånn er strømpris et populært tema i massemediene. Ofte er det så som så med faktagrunnlaget for de fete overskriftene.
21. oktober 2016 - 8:01
Galvansk korrosjon er blitt et økende problem for nettselskapene, spesielt i kystområder. Mange har opplevd at tilkoblinger på transformatorer i linjenettet ryker etter få år som følge av korrosjon på kabelsko. Hovedårsaken er feil bruk av metaller i koblingene.
20. oktober 2016 - 11:11
Haugaland Kraft Nett blir det første nettselskapet i verden som skal levere kraft til induktiv lading av et elektrisk fartøy. Wärtsilä har utviklet et banebrytende kraftelektronisk konsept.
20. oktober 2016 - 10:07
Tirsdag møtte statsråd Tord Lien den ukrainske presidenten Petro Porosjenko under hans besøk i Norge. Et viktig tema var reformer i energisektoren.
20. oktober 2016 - 9:35
Stadig flere husbyggere og boligeiere ønsker seg elbiler og solceller på taket. Dette bidrar til tøffe effekt- og spenningsforhold for boligens strømnett. Batterier kan tøyle problemene.
20. oktober 2016 - 9:21
Nesten 30 prosent av de ansatte i kraftbransjen er over 55 år og 70 prosent 40 år pluss. For å ivareta vannkraftkompetansen vil det være behov for å rekruttere unge ingeniører.
20. oktober 2016 - 9:12
7 av 11 søknader om konsesjon for småkraft er avslått etter sommeren. – Vårt inntrykk er at nåløyet i NVE er blitt mindre, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
20. oktober 2016 - 8:54
Et betydelig fall i investeringer i kraftforsyningen kan gi en sysselsettingssvikt på flere tusen årsverk.
20. oktober 2016 - 8:50
Posten og Bring blir Nordens første transportør som tar i bruk store elektriske varebiler. Bilene skal frakte varer til bedrifter i Oslo sentrum.
19. oktober 2016 - 10:01
Økende strømproduksjon fra vind og solceller kan utfordre nettkapasiteten og gjøre fleksibilitet etterspurt i kraftmarkedet. Energi Norge har fått utarbeidet en rapport om hvordan slik fleksibilitet kan involveres i markedet.
19. oktober 2016 - 9:47
Styret i Hurum Energiverk har fattet et enstemmig vedtak med følgende innstilling til generalforsamlingen: «Generalforsamlingen i Hurum Energiverk AS vedtar at nettvirksomheten i Hurum Energiverk AS skilles ut som et eget datterselskap (Hurum Nett AS) som eies 100 % av Hurum Energiverk AS med virkning fra 1. januar 2017.
19. oktober 2016 - 9:38
Staten øker grunnrenteskatten for å kompensere skattebortfallet som følge av redusert selskapsskatt. Konsekvensen er reduserte inntekter til vertskommunene.
19. oktober 2016 - 9:30