Søk

3001 - 3020 av 3856 treff
Næringslivets klimapris 2016 gikk til Borregaard. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.
25. november 2016 - 9:07
Saggrendadammen, som Sweco har prosjektert, vant Kongsberg kommunes arkitekturpris – og dét uten arkitekter involvert.
25. november 2016 - 9:00
Det har ikke vært rett fram for de fem kraftverkene som Helgeland Kraft bygger i Tosdalen i Nordland. Men nå begynner det å flaske seg.
25. november 2016 - 8:53
Ingen som arbeider innenfor fagområdet kraftsystemer, har fått plass i det nyoppnevnte Teknologirådet. Rådet har som oppgave å se på muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder.
24. november 2016 - 10:53
Strømkundene ser ut til å være åpne for at nettleien skal avspeile nettkapasiteten den enkelte strømkunde trenger. Forutsetningen er at de forstår hvorfor kapasitet påvirker nettleien, og hvilke konsekvenser dette har.
24. november 2016 - 9:01
Flere kommuner har benyttet seg av støtteordningen i Akershus fylkeskommune til kjøp av hydrogenbil. Støtten er på 100 000 kroner per bil, og foreløpig er det søkt om eller innvilget støtte til fem biler.
24. november 2016 - 8:52
Det internasjonale energibyrået IEA mener at sol, vind og naturgass danker ut kull de neste 25 årene. Til tross for positive trender, må landene øke sine bestrebelser for å nå togradersmålet.
24. november 2016 - 8:49
Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder fortsatt på fall i både 2016 og 2017. Dette skyldes betydelig nedgang for olje- og gassvirksomheten. Nedgangen dempes noe av en kraftig vekst for kraftforsyning.
24. november 2016 - 8:45
Seks timer på å skifte 27 transformatorer? Ikke mulig sier du! Men vi klarte det, svarer Arne Gliddi i Agder Energi Nett.
24. november 2016 - 8:39
Slurv med sikkerheten gjør et det bare kan være et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke under arbeid med AUS i lavspenningsnettet. Blant de mange i energibransjen som uttrykker bekymring for dette er REN.
24. november 2016 - 8:31
Nye sikkerhetssystemer som beskytter mot seriefeil i elanlegg kan hindre mange boligbranner. Men de har noen svakheter som bør utbedres.
23. november 2016 - 9:52
Entra og Ruter er vinnerne i LOS Energy Award 2016. Begge har gjennomført omfattende tiltak for å spare energi og viser at det går an å tenke helt nytt i tradisjonelle sektorer som bygg og transport.
23. november 2016 - 9:46
Otera gikk til topps da Skagerak Nett gjorde en grundig evaluering av sine elektroentreprenører. Både HMS, kvalitet, økonomi og leveringspresisjon ble vurdert.
23. november 2016 - 9:39
Den senere tiden har vi hatt flere nyhetssaker hvor ladere har vært i fokus. Det har vært tilfeller av varmgang i både uoriginale og originale mobilladere og mobilbatteri har begynt å brenne.
23. november 2016 - 9:32
Krefter i regjeringspartiene har lenge prøvd å bygge kraftverk i vernede vassdrag. Nå er flomutsatte Opo i Hordaland utpekt som brekkstang. På klassisk vis er saken satt opp til hastebehandling på Stortinget etter anbefaling fra regjeringen om utbygging.
23. november 2016 - 9:21
Hard konkurranse i straummarknaden har dei siste åra pressa prisane ned til kunden sitt beste. Ut frå tilbakemeldingar frå kundar og forbrukartestar viser det seg at ikkje alle tilbod er like informative og tydelege.
22. november 2016 - 8:19
Den gjennomsnittlige bredbåndshastigheten til private husholdninger i Norge har økt med 35 prosent det siste året. Fremdeles er det rogalendinger som har det raskeste bredbåndet.
22. november 2016 - 8:13
ABB-teknologi skal bidra til å integrere fornybar energi fra seks nye vindparker i Midt-Norge i den norske kraftforsyningen.
22. november 2016 - 8:08
NVE ilegger Nordkraft Magasin AS et overtredelsesgebyr på 1 500 000 kroner for brudd på konsesjonsvilkåret om slipp av minstevannføring i Hunddalselven i Narvik kommune i Nordland, og brudd på internkontrollforskriften etter vassdragslovgivningen. Bruddet foregikk i perioden 1982-2014.
22. november 2016 - 8:03
Styrene i Troms Kraft AS og Bodø Energi AS har vedtatt å fusjonere entreprenørselskapene sine.
22. november 2016 - 7:55