Søk

3021 - 3040 av 4360 treff
Eldistribusjon og energistyring er i ferd med å gå inn i en helt ny tid: en digital æra basert på Tingenes Internett (IoT), som vil påvirke våre liv like mye som elektrisitetens innføring på slutten av 19. århundre.
20. april 2017 - 8:44
Statnett SF har gitt Rejlers i oppdrag å prosjektere to nye transformatorstasjoner for 420kV nettet i Nord-Norge. Rejlers skal lage et teknisk løsningsforslag for hver av stasjonene fram til investeringsbeslutning.
20. april 2017 - 8:30
Norske strømkunder bidro gjennom elsertifkatordningen med 625 kroner hver til fornybarsatsningen i 2016. Det ble bygget om lag 4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige i fjor. Totalt er det kommet 17,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012.
20. april 2017 - 8:19
Tom Nysted er konsernsjef i Agder Energi og Pål Skjæggestad tilsvarende i Glitre Energi. De er enige om at digitalisering ikke nødvendigvis vil resultere i færre arbeidsplasser i energibransjen. Er vi raske og dyktige nok kan det bli mange flere.
20. april 2017 - 8:13
Vannkraft står fortsatt for brorparten av verdens fornybare energikapasitet, men den største tilveksten skjer innen sol- og vindkraft.
20. april 2017 - 8:06
Kraftverkseiere er pålagt å rehabilitere steinfyllingsdammer for flere milliarder kroner. Forskning ved Vassdragslaboratoriet reiser tvil om det faglige grunnlaget for det strenge regelverket i damsikkerhetsforskriften fra 2010.
20. april 2017 - 8:02
Sveriges utvidelse av sertifikatordningen er en positiv nyhet både for norske kraftverk som i dag selger elsertifikater, og for utbyggere som akkurat nå vurderer om de skal bygge ut ny, fornybar kraft.
19. april 2017 - 20:30
MeterTech AS inngår avtale med Statkraft Varme AS og Hafslund Varme AS om stikkprøvekontroller av varmemålere.
19. april 2017 - 9:26
Hvilken forskning og utvikling trenger vi for å ha et sikkert, effektivt og klimavennlig kraftsystem i 2030? Statnett ønsker gode svar, og ber om nye ideer til FoU-prosjekter.
19. april 2017 - 9:19
I Sel og Vågå i Oppland er arbeidene med Nedre Otta kraftverk i full gang, mens Norconsults ingeniører sitter og prosjekterer fortløpende i Sandvika. Alt skjer ved hjelp av BIM-modeller, som sikrer en papirløs gjennomføring.
19. april 2017 - 9:11
Norske og svenske myndigheter er enige om at Sverige kan forlenge elsertifikatsystemet med et nytt mål om utbygging av fornybar kraft til 2030.
19. april 2017 - 9:02
Driftsbygninger i landbruk, veksthus, fiske-, fangst- og lastefartøy er stikkordene for pågående arbeid i komiteen som forvalter NEK 405 elkontroll. Komiteen er på oppløpssiden med to publikasjoner som vil gi viktige bidrag til elsikkerhet innen disse områdene.
18. april 2017 - 9:17
Regjeringens forslag til endringer i loven om elsertifikater vil gjøre det mulig å justere kvoteantallet i markedet ved behov, uten at det må en lovendring til. Dette er et viktig grep for mer forutsigbarhet i markedet, mener Energi Norge.
18. april 2017 - 9:11
LOS Energy ber regionens smarteste energibrukere om å nominere seg selv til Sørlandets Energipris for 2017. I fjor var det Asko Agder og Arendal kommune som ble hedret for smart strømsparing.
18. april 2017 - 9:06
Ingen land investerer så mye som Kina i sol og annen fornybar energi. Kina er også verdens største produsent av solcellepaneler. Utviklingsland tjener på at prisene på å bygge ut solkraft har gått kraftig ned.
18. april 2017 - 8:59
No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid.
12. april 2017 - 9:20
Mildt vær over lengre tid har ført til mye overvann og dårlig is på regulerte vann i Hallingdal. Forholdene gjør sikringsarbeidet vanskelig. Det er svært viktig at folk følger merkede løyper og respekter skilting nå i påsken.
12. april 2017 - 8:53
Kunnskap om snøforholdene i de ulike tilsigsområdene er viktig for planlegging av kraftproduksjonen. Derfor måles og veies snøen flere ganger i løpet av vinteren.
12. april 2017 - 8:46
Magasinene hadde en fyllingsgrad som var 5,6 prosentpoeng under normalen ved inngangen til 2017. I fjor på samme tidspunkt var fyllingsgraden rekordhøy.
12. april 2017 - 8:38
Kleven Verft leverte i går byggnr. 372. Det komplekse spesialfartøyet er utvikla for kabellegging på havbotnen, og vart kontrahert av ABB i september 2015.
12. april 2017 - 8:30