Søk

3061 - 3080 av 3701 treff
Statnett planlegger å investere 40-50 milliarder kroner i nettanlegg til 2020. Dette kommer frem i Oppdatert investeringsplan 2016, som selskapet har sendt Norges vassdrags- og energidirektorat. Investeringsnivået er det samme som varslet i Nettutviklingsplanen for ett år siden.
4. oktober 2016 - 8:52
Med kun en svart kontroll i hendene kan montører i Lyse inspisere strømlinjer, master og bygninger som er vanskelig å få tilgang til. Ved hjelp av dronen blir det tatt bilder av ulike deler på strømmasten som er viktig for å unngå feil.
3. oktober 2016 - 9:45
Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) kjøper Rødøy kommune sine aksjer i kraftselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.
3. oktober 2016 - 9:39
Sira Kvina kraftselskap DA har fått konsesjon til å bygge Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Kraftverket vil levere kraft som svarar til forbruket til om lag 1900 norske husstandar.
3. oktober 2016 - 9:33
Mens investeringene i ny energi- og klimateknologi vokser globalt, følger ikke Norge samme utvikling. Det viser Enovas ferske markedsutviklingsrapport. Selskapet mener at særlig kraftbransjen sover i timen.
3. oktober 2016 - 9:25
Avbrotsstatistikken frå NVE viser at leveringspålitelegheiten frå nettselskap til kunde var tilnærma lik i 2015 som den var i 2014.
3. oktober 2016 - 9:17
Det brygger opp til stolpekrig. Med EU i front kan det gå mot et forbud mot bruk av kreosot. Det åpner markedet for alternativ stolpeteknologi.
30. september 2016 - 11:33
Styret i Statnett har vedtatt tariffene i sentralnettet for 2017. Statnett er inne i en periode med historisk store investeringer i sentralnettet. Dette medfører økte kostnader for Statnett og dermed økte tariffer for kundene.
30. september 2016 - 10:02
Smarte målerne gir strømkundene økt informasjon om eget strømforbruk. Tilgangen på informasjon vil være den samme uansett hvilket nettselskap du er knyttet til og hvilken måler du har.
30. september 2016 - 9:32
NVE har sendt på høring en endring i modellen for å beregne selskapenes effektivitet. Dette vil gi endringer i nettreguleringen.
30. september 2016 - 9:27
LOS og Otovo, Norges største operatør av solpanelanlegg for privatboliger, har inngått et strategisk og eksklusivt samarbeid på privatkundemarkedet.
30. september 2016 - 9:23
Kraftmarknaden trur på framleis låge prisar dei neste 3-4 åra, i følgje Sogn og Fjordane Energi sine kraftanalytikarar.
30. september 2016 - 9:16
Endringer i standardvilkårene for strømavtaler vil bidra til å gjøre strømmarkedet enklere og tryggere for kundene.
29. september 2016 - 9:05
Når vedtatte endringer i Energiloven trer i kraft legges det til rette for å gå fra tre til to nettnivåer her i landet. For alle nettselskaper er ikke dette like greit.
29. september 2016 - 8:52
I 2017 planlegges oppstart av en ny hydrogenfabrikk i Glomfjord med produksjon på inntil seks tonn daglig. Hydrogenet skal bli drivstoff på vei, bane og til sjøs og brukes til industriformål.
29. september 2016 - 8:42
Det er klart det er plagsomt. Kraftige bremser er satt på den daglige virksomheten. Vi har ikke kapasitet til annet enn å håndtere eksterne henvendelser.
29. september 2016 - 8:36
Rainpower mister sin konsernsjef etter bare et halvt år, midt i en svært tøff tid for konsernet.
29. september 2016 - 8:22
Energi Norge mener vannkraftens grunnrenteskatt må endres slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer også blir lønnsomme for bedriftene. Nå får kravet om endret grunnrenteskatt støtte fra flere.
28. september 2016 - 9:35
Fall er den typen arbeidsulykke som oftest blir rapportert til NAV, fulgt av det å bli truffet av én eller flere gjenstander. Av 24 000 arbeidsulykker i 2015 medførte 45 prosent fravær på fire dager eller mer. 40 arbeidsulykker hadde dødelig utfall.
28. september 2016 - 9:29
NKT Cables overtar ABBs globale virksomhet for høyspennings kabelsystemer med en total verdi, såkalt «Enterprise value», på 836 millioner euro.
28. september 2016 - 9:22