Søk

3101 - 3120 av 3333 treff
I en ny undersøkelse mener energibransjen selv at de har god struktur på virksomhetsstyringen, men at enkeltselskaper har betydelig forbedringspotensialet.
18. mai 2016 - 9:19
Sikkerhetsklimaet i norske kraftselskaper oppleves som bedre enn snittet i tilsvarende virksomheter i Norden. Det viser en ny undersøkelse blant 4000 ledere og ansatte i Energi Norges medlemsbedrifter.
18. mai 2016 - 9:16
Dette er uvirkelig! Det sier produksjonssjef i Helgeland Kraft Torkil Nersund og faglig leder i Stein Hamre arkitekter, Lars Sjøvold, etter utdelingen av en internasjonal arkitektpris for kraftverket Øvre Forsland.
18. mai 2016 - 9:13
Fjernvarmeforbruket økte med 8 prosent fra året før til rekordhøye 4,8 TWh i 2015. Selv om 2015 var 1,8 grader varmere enn normalen, har utbygging av fjernvarmenettet bidratt til økt forbruk. Fjernvarmenettet var i 2015 dobbelt så langt som i 2008.
18. mai 2016 - 9:09
Kraftbransjens inntjening er vesentlig svekket de siste årene, og dette ser ut til å vedvare i lang tid framover. Selv om Eidsivas virksomheter utvikles og vokser innenfor områder som i mindre grad påvirkes av kraftprisene, vil konsernets resultater også de neste årene i stor grad være avhengig av kraftproduksjon og pris.
18. mai 2016 - 9:06
Flere energiselskaper legger frem positive økonomiske resultater for første kvartal 2016. De som har nett som del av sin virksomhet har en preferanse. Økning i inntektsrammen gir mer penger i kassen. Det samme gir økte avgifter til staten.
13. mai 2016 - 8:33
TNS Gallup har på oppdrag fra Energi Norge gjennomført den årlige HMS Benchmarkingundersøkelsen for kraftnæringen. Rapporten viser liten endring i HMS-statistikken fra 2014 til 2015. Rapporten ble lagt frem på HMS-konferansen i Hamar 11. mai.
13. mai 2016 - 8:32
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har Menon Economics, i samarbeid med Agenda Kaupang, Thema Consulting Group og A2, evaluert NVEs måloppnåelse og effektivitet. Evalueringsrapporten konkluderer med at NVE i stor grad oppnår målene departementet setter, og at direktoratet for det meste jobber effektivt.
13. mai 2016 - 8:28
BKK (Bergenhalvøens kraftselskap) sitt konsernresultat for 1. kvartal 2016 er 292 millioner kroner. Resultatet er redusert med 9 millioner kroner sammenliknet med samme periode i fjor.
13. mai 2016 - 8:15
Telenor vil teste ut solceller som strømforsyning til sin eneste off-grid basestasjon på Svalbard. Dagens alternativ er dyre og lite miljøvennlige dieselaggregater.
12. mai 2016 - 11:26
Sprik mellom teori og praksis. Det er slik anonyme kilder beskriver sikkerhetskulturen i Statnett. Bakgrunnen er flere alvorlige ulykker den senere tiden.
12. mai 2016 - 10:40
Vi leverte de tre første innstillingene på flere år om reviderte vannkraftrevisjonene til OED i fjor. Nye er i prosess, og vi tar mål av oss til å sette ytterligere fart på gjennomføringen i tiden fremover.
12. mai 2016 - 8:56
Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett for 2016 å bevilge 21 millioner kroner til hastetiltak i områdene som ble hardest rammet av ekstremværet Synne i desember 2015. Midlene vil bli gitt som tilskudd til kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal.
12. mai 2016 - 8:53
Olje- og energidepartementet (OED) foreslår i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2016 å bevilge midler til arbeidet med å slå sammen organisasjonene INTSOK og INTPOW. Formålet er å skape en større og mer robust organisasjon, som kan betjene leverandørbedriftene som leverer både til petroleums- og energimarkedene.
12. mai 2016 - 8:48
Regjeringen vil, før året er omme, legge frem konkrete planer for etablering av et investeringsselskap for grønn teknologi – «Fornybar AS».
11. mai 2016 - 14:23
Resultatet fra Enovas første landstrøm-konkurranse er klart: I denne runden får 13 prosjekter til sammen 82 millioner kroner i støtte for å kutte klimagassutslipp fra skip som ligger ved kai.
11. mai 2016 - 11:42
Skattereformen som stortingsflertallet la frem i går, innebærer økt grunnrenteskatt på vannkraft når selskapsskatten reduseres med to prosentpoeng. Det høye skattetrykket vil bremse videreutvikling og modernisering av norsk vannkraft, mener Energi Norge.
11. mai 2016 - 10:58
Om noen år kan du selge strøm til fellesnettet, bruke el-bilen som kraftverk og la strømleverandøren styre vaskemaskinen din.
11. mai 2016 - 9:23
Et omfattende arbeid må til for å ruste Tunsbergdalsdammen til å tåle fremtidens klimaendringer. Med sprengningsarbeider, graving og transport av store mengder stein, må HMS få høyeste prioritet.
11. mai 2016 - 9:19
Agder Energi hadde i første kvartal et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 672 mill. kr. Tilsvarende tall for 2015 var 517 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 281 millioner kroner (215 millioner kroner).
11. mai 2016 - 9:16