Søk

3141 - 3160 av 4092 treff
Den profilerte Frp-politikertenTerje Søviknes ble i statsråd i går utnevnt til landets nye olje- og energiminister.
21. desember 2016 - 8:19
Deutsche Telekom har inngått en eksklusiv avtale med Nettalliansen AS om levering av Europas ledende smarthusplattform til det norske markedet. Avtalen gir Nettalliansen tilgang til en komplett og fleksibel plattform for smarthusteknologi til Nettalliansens 47 eierselskaper over hele Norge.
21. desember 2016 - 8:14
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har signert kontrakt med Hafslund Varme AS om leveranse av termisk energi, varme og kjøling til to av Oslos nye signalbygg – Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum i Bjørvika.
20. desember 2016 - 9:39
Grønnere havner er langt viktigere for miljøet enn flere elbiler. I mangel av en nasjonal plan går landstrømsutbyggingen tregt og uten felles teknisk standard.
20. desember 2016 - 9:34
Energi21 skal forsterke arbeidet med internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid, spesielt med EU.
20. desember 2016 - 9:25
Fra årsskiftet øker nettleien i konsesjonsområdet til Skagerak Nett med cirka 900 kroner per år for husstander med et årlig forbruk på 20 000 kWh. Det er en økning på cirka 9 prosent fra 2016.
20. desember 2016 - 9:19
Konsesjonskraftprisen for 2017 er fastsatt til 11,48 øre per kilowattime (kWh). Dette er en liten økning fra prisen for 2016, som er 11,42 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2017.
20. desember 2016 - 9:13
Nå kuttes klimagassutslippene fra skip ved stadig flere norske kaier. Enova tildeler 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter, fra Tananger i sør til Hammerfest i nord.
19. desember 2016 - 9:34
Det er ikke likegyldig hvor snøen samles. Høye snøhauger under linjene kan være livsfarlig.
19. desember 2016 - 9:18
EFTA Surveillance Authority (ESA) har godkjent Enovas støtte til utvikling av ny energi- og klimateknologi for perioden 1. januar 2017 til utgangen av 2022. Godkjenningen dekker direkte tilskudd, lån med lav rente, lånegarantier og betingede lån med en samlet ramme på inntil 2,5 mrd.
19. desember 2016 - 8:55
Investeringer i kraftnæringen kan nå nye rekordhøyder i 2017, ifølge prognoser fra SSB. Det meste av veksten skyldes modernisering av strømnettet, mens investeringer i fornybar kraftproduksjon har flatet ut.
19. desember 2016 - 8:49
En viktig milepæl er nådd. 300 (420) kV forbindelsen fra Lindås transformatorstasjon på Mongstad til Kollsnes i konsesjonsområdet til BKK er nå spenningsatt.
19. desember 2016 - 8:43
I slutten av januar åpnes Norges nye storsatsing på vannkraftforskning i Trondheim. HydroCen skal gjennom kunnskap og innovasjon bidra til at Norge styrker sin posisjon som ledende vannkraftnasjon.
16. desember 2016 - 10:12
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 55 nye prosjekter. Næringslivet har grepet muligheten i denne utlysningen og står bak 29 av disse prosjektene. I tillegg er næringslivet med og setter strategisk retning på 13 nye kompetanseprosjekter.
16. desember 2016 - 9:54
NVE har gitt NTE (Nord-Trødelag Elektrisitetsverk) fritak fra konsesjonsbehandling for en mulig fornyelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsen. Et eventuelt nytt kraftverk kan være ferdig bygd i innen 2021.
16. desember 2016 - 9:45
Det er bare de største egoistene blant oss som ikke vil ha flere strømkabelforbindelser med utlandet.
16. desember 2016 - 9:39
Multiconsult skal utrede konsekvensene av et planlagt solkraftverk i Etiopia.
16. desember 2016 - 9:34
Energiselskapet Bekk og Strøm overtar fra nyttår driften, men ikke eierskapet, av Vorma og Leirbekken kraftverk. Kraftverkene har en årlig produksjon på rundt 11 GWh.
16. desember 2016 - 9:27
Kombinasjonen solenergi og batterier kan bli en vinner i det afrikanske transportsystemet. SINTEF har nettopp fått en milion dollar av FN for å utvikle billiger og solide løsninger basert på dagens teknologi.
15. desember 2016 - 11:32
En lang natts ferd mot dag for norsk solindustri kan være over. Både Elkem Solar i Kristiansand og NorSun i Årdal har store prosjekter på trappene.
15. desember 2016 - 9:34