Søk

3161 - 3180 av 4093 treff
En lang natts ferd mot dag for norsk solindustri kan være over. Både Elkem Solar i Kristiansand og NorSun i Årdal har store prosjekter på trappene.
15. desember 2016 - 9:34
Redusert elavgift betyr om lag en halv million kroner lavere energikostnad årlig for en hydrogenstasjon lik den som ble åpnet i Bærum nylig.
15. desember 2016 - 9:25
Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er en av de viktigste utfordringene knyttet til energibruk og dermed CO2-utslipp i europeiske bygg. Likevel blir bare 1,2% av Europas bygningsmasse oppgradert årlig.
15. desember 2016 - 9:20
Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet i går en ny 4-årsavtale om forvaltningen av Energifondet for perioden 2017-2020. Den nye avtalen trer i kraft fra 1.januar 2017 og erstatter dagens avtale som løper ut ved nyttår.
15. desember 2016 - 9:09
DSB avdekket tolv avvik og ga fire anmerkninger etter tilsyn ved Troms Kraft Nett tidligere i år. Det blir blant annet påpekt manglende oversikt over vedlikehold.
15. desember 2016 - 9:02
Elklagenemnda har i 2016 registrert 354 ulike type henvendelser. 60 saker ble fremmet for behandling og vedtak.
15. desember 2016 - 8:54
Hvis du noen gang har vært i Rullestadjuvet, glemmer du det aldri. Nå er det reddet fra kraftutbygging, etter iherdig innsats fra Naturvernforbundet og Turistforeningen.
14. desember 2016 - 9:36
Olje- og energiminister Tord Lien opna tysdag Watts Up, landets første fornybarinkubator i Energibygget i Trondheim.
14. desember 2016 - 9:28
For å sikre en effektiv og forsvarlig innføring av nordisk balanseavregning (NBS) og nasjonal datahub for måleverdier (Elhub), må nettselskapene tilpasse sine systemer og rutiner til de nye løsningene. NVE ønsker derfor å forskriftsfeste krav til nettselskapenes forberedelser.
14. desember 2016 - 9:14
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
14. desember 2016 - 9:08
Norconsult og Agenda Kaupang står bak en ny, norsk studie som har målt nasjonal, regional og lokal verdiskaping som følge av bygging og drift av vindkraftanlegg. Resultatene viser et mer positivt bilde av ringvirkningene i anleggs- og driftsfasen enn det som har vært vist tidligere.
13. desember 2016 - 9:27
Hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030, må forskningen gjøre folk og næringsliv i stand til å ta de rette valgene.
13. desember 2016 - 9:22
Nå er resultatene klare fra underveisevalueringen av ENERGIX-programmet som Oxford Research har gjennomført.
13. desember 2016 - 9:13
Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag SA har inngått intensjonsavtale om å integrere Skånevik Ølen Kraftlag inn i Haugaland Kraft.
13. desember 2016 - 9:03
Utslippene av klimagasser på Stavanger Lufthavn Sola skal halveres innen 2020. Avinor og Lyse ser på hvordan robotklippere og solcelleteknologi kan bidra til å nå målet.
13. desember 2016 - 8:55
Bravida Norge AS har signert kontrakt med Statens vegvesen som leverandør av elektro på utbyggingen av Eiganes- og Hundvågtunnelen i Stavanger. Kontraktsverdien for Bravida er på 267 millioner kroner, og er den største elektrokontrakten som Bravida noen gang har inngått på et norsk veitunellanlegg.
12. desember 2016 - 9:43
Statnett har søkt NVE om å fornye Sogn transformatorstasjon i Oslo. Sogn transformatorstasjon er gammel og må skiftes ut for å sikre trygg strømforsyning i hovedstadsregionen i fremtiden.
12. desember 2016 - 9:33
Ett av Norges største demonstrasjonsprosjekter for framtidens strømnett er i ferd med å se dagens lys i Stavanger sentrum. 14 av 30 nettstasjoner er bygget om på nattestid mens store deler av byen sover. Nå blir ulike instrumenter for å overvåke og fjernstyre anlegget montert og koblet til.
12. desember 2016 - 9:27
Agder Energi Venture har kjøpt 61,4 % av aksjene i Nordgröön Energi GmbH & Co. KG. Investeringen er viktig for å forberede Agder Energi-konsernet på endringene som skjer i det europeiske energimarkedet.
12. desember 2016 - 9:20
Det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. Det viser en fersk undersøkelse fra Energi Norge.
12. desember 2016 - 9:12