Søk

3181 - 3200 av 4092 treff
Det måtte et par Skagerak-gutter uten høydeskrekk til for å fikse årets juletrebelysning på Vealøs-tårnet i Skien.
9. desember 2016 - 8:45
Det er ikke politiske pålegg, men teknologi som driver verden fremover.
9. desember 2016 - 8:38
På de timene med høyest forbruk er vi avhengig av å importere kraft fra naboland for å dekke etterspørselen i markedet. Nedstengning av kjernekraft og annen regulerbar kraftproduksjon, har gjort oss avhengig av uregulerbar kraftproduksjon som vindkraft.
9. desember 2016 - 8:33
Det ble gjort 25 prosent flere strømleverandørskifter blant husholdningene i tredje kvartal 2016 enn i 2015 i samme periode, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Den gjennomsnittlige markedsandelen til den dominerende leverandøren er for første gang under 70 prosent.
9. desember 2016 - 8:26
Nettselskapene står overfor store utfordringer. Ikke minst må forberede seg på å ta i bruk IKT i et betydelig omfang. Myndighetene krever rendyrket monopolvirksomhet, nettet skal driftes mer effektivt og det gis klare føringer om større enheter.
8. desember 2016 - 12:01
Seinest i 2018 har solcelleindustrien ”nedbetalt” all gammel ”CO2-gjeld”, viser en ny, stor studie. Det er godt nytt for den raskt voksende energisektoren.
8. desember 2016 - 11:48
På bakgrunn av de utfordringer og muligheter Statkraft står overfor, spesielt internasjonalt, virker det fornuftig å gjøre endringer i eierskapmodellen.
8. desember 2016 - 10:40
Multiconsult har vunnet Stasjonspakke Midt-Norge for Statnett under rammeavtale Eksterne prosjekteringsoppdrag stasjon. Stasjonspakke Midt-Norge er den første av flere store konkurranser som er varslet under denne rammeavtalen.
8. desember 2016 - 10:29
Forsikringsnæringen trekker seg i stadig større grad unna kraftbransjen. Flere selskaper har brent seg på store tap. Forsikringspremiene reflekterer ikke i tilstrekkelig grad risiko.
8. desember 2016 - 10:22
Flomtunneler kan effektivt dempe skadene ved storflom i Vossavassdraget, men det vil bli kostbart. Kraftproduksjon ved flomtunnelene vil gi mer igjen for pengene, men også flere negative konsekvenser.
8. desember 2016 - 10:13
Kongsberg Digital investerer 100 MNOK i norske eSmart Systems og får en eierandel på 34 prosent. Selskapene inngår utvidet samarbeid om digital utvikling og tjenestetilbud til norske og internasjonale kraftkunder innen avansert analyse og maskinlæring. Alliansen skaper en sterk norsk industriell aktør med internasjonal slagkraft.
8. desember 2016 - 9:51
Hvordan kan Statnett bruke IKT som verktøy i fremtiden? Dette spørsmålet inviteres nå studenter til å komme med prosjektforslag på. Det beste forslaget premieres med 10 000 kroner.
7. desember 2016 - 10:03
Regjeringspartiene og Venstre og KrF er enige om statsbudsjettet for 2017. Forliket inneholder positive endringer av miljøavgiftene, men retter ikke et av de største feilgrepene i regjeringens forslag: Økt skatt på vannkraftnæringen.
7. desember 2016 - 9:54
– No kan Midt-Noreg og Sogn og Fjordane gå vinteren trygt i møte, for med den nye 30 mil lange kraftleidninga mellom Ørskog og Sogndal i drift har vi etablert eit samband som gir trygg strømforsyning for begge regionane, seier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim.
7. desember 2016 - 9:43
Arbeidet med Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner går etter planen. Avskoging i tipp- og riggområdet startet i oktober og nå er arbeidet med adkomsttunnelen i fjellet i gang.
7. desember 2016 - 9:36
Småkraft og Norsk Grønnkraft, begge selskaper forvaltet av Aquila Capital, planlegger å fusjonere med virkning fra 1. januar 2017.
6. desember 2016 - 10:22
Schneider har produkter og samarbeid med elektrikerbransjen. Smartly og Lyse har kundene. En ny intensjonsavtale sikrer at de to nå skal jobbe sammen for å gjøre boligen smartere. Elbillading i sameier står først i køen.
6. desember 2016 - 9:07
– I løpet av noen år skal vi være i stand til å lade praktisk talt hvor og når vi vil, uten at vi trenger å bygge ut kraftnettet mer enn strengt tatt nødvendig, mener elkraftprofessor.
6. desember 2016 - 9:01
Strømkundene ser ut til å være åpne for at nettleien skal avspeile nettkapasiteten den enkelte strømkunde trenger. Forutsetningen er at de forstår hvorfor kapasitet påvirker nettleien, og hvilke konsekvenser dette har.
6. desember 2016 - 8:51
Ikke lek hobbyelektriker for å få julebelysningen til å holde ett år til! Statistikken er klar: Det er 50 prosent flere branner i desember og januar enn resten av året.
6. desember 2016 - 8:45