Søk

3241 - 3260 av 3981 treff
EL og IT Forbundet har foreslått løsninger på konflikten med KS Bedrift, men de har blitt avvist.
28. oktober 2016 - 8:29
2015 ble første året i moderne historie da mer enn halvparten av ny kraftproduksjon i verden var fornybare energikilder.
27. oktober 2016 - 10:43
Mer nøyaktige beregninger av vinddata kan redusere kostnadene av vindkraft.
27. oktober 2016 - 9:36
Til søknadsfristen 12. oktober fikk Forskningsrådet inn 34 søknader om støtte til nye havteknologiprosjekter fra 2018. Til sammen er det søkt om prosjektstøtte for 216 millioner for å utvikle teknologi på tvers av blå sektorer.
27. oktober 2016 - 9:28
For å unngå totalhavari var en kraftig opprustning nødvendig. Med en investering på 190 MNOK er mange nye driftsår sikret for Klosterfossen kraftverk i Skien. Like oppunder jul vil prosjektet være fullført.
27. oktober 2016 - 9:16
TrønderEnergi fikk strålende respons da de i sommer inviterte sine kunder til å delta i et piltoprosjekt for solkraft. Nær to tusen meldte seg som interesserte til de femten pilotene.
27. oktober 2016 - 9:08
Norge kan bli netto importør av kraft mot slutten av 2020-tallet.
27. oktober 2016 - 8:58
Den raskt voksende offshore vindsektoren gir store muligheter for norsk leverandørindustri. Ifølge Eksportkreditt lå norske aktørers salg til offshore vind på nærmere 5 milliarder kroner i 2015.
27. oktober 2016 - 8:52
Nye Grasbotntjørni pumpestasjon vil muliggjøre økt produksjon av vannkraft i Norges nest største kraftverk.
26. oktober 2016 - 9:51
Teknologiselskapet AddSecure kjøper opp det svenske selskapet Smart Grid Networks. Oppkjøpet markerer starten på AddSecures ambisjon om å tilby bransjer som kraft, vann og avløp smartere, sikrere og mer stabil kommunikasjon.
26. oktober 2016 - 9:46
Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har nylig offentliggjort informasjon som viser et dramatisk skattebortfall for kommuner med vannkraftanlegg. LVK (Landsforeninga for vassdragskommunar) har på denne bakgrunn sendt brev til Finanskomiteen om at det må iverksettes tiltak for å kompensere for inntektsbortfallet.
26. oktober 2016 - 9:33
Rauma Energi investerer 396 millioner kroner i Nye Verma kraftverk. Når anlegget settes i drift høsten 2018 er det klart for en årlig fornybarproduksjon på 105 millioner kilowattimer – tilsvarende strømforbruket til minst 5250 husstander.
26. oktober 2016 - 9:28
Lyssettingen av Torget i Stavanger sentrum er nominert til Norsk Lyspris 2016. Fisker, blader og snøkrystaller er noen av mønstrene som lyser opp bakken etter at mørket har senket seg.
25. oktober 2016 - 9:25
Flymarkørene skal varsle fly og helikopter om at det er montert ledning over dalen eller fjordspennet, og de spiller en stor rolle for flysikkerheten. Markørene blir utsatt for slitasje i vær og vind, og for å sørge for at de ivaretar sin funksjon må de skiftes ut fra tid til annen. I Kvås i Lyngdal byttet vi markører raskt og effektivt ved hjelp av helikopter.
25. oktober 2016 - 9:18
I en tid med heftige krav til omstilling er det umusikalsk av EL og IT Forbundet å kreve tariff-festing av avspaseringsordninger.
25. oktober 2016 - 9:09
Ringeriks-Kraft og ValdresEnergi slår sammen sine strømsalgsvirksomheter. – Vi har som mål å nå 100 000 kunder i løpet av noen år, sier markedssjef Line Lunde Hovrud i en pressemelding.
25. oktober 2016 - 9:00
Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 3. kvartal på 255 millioner kroner, det beste resultatet i 3. kvartal siden 2007. For første gang siden 2007 passerer også resultatet etter skatt en milliard kroner (1019 millioner) for årets tre første kvartal.
25. oktober 2016 - 8:54
KS Bedrift Energi tar opp skattetrykket på vannkraftprodusenter med energi- og miljøkomiteen på Stortinget, i høring om forslaget til statsbudsjett 2017.
24. oktober 2016 - 9:38
Powel fullfører levering av sentralsystemet til Validér og avslutter dermed et 30-måneders langt prosjekt. Alle leveranser av sentralsystemet er sluttført og godkjent og går nå inn i prøvedrift.
24. oktober 2016 - 9:28
Seks år gammel var Håvard Tamburstuen, ny administrerende direktør i Lyse Elnett, på sin første jakt. Siden den gang er det blitt mange høstjakter. Denne høsten blir det aller viktigste å få staket ut veien videre for nettselskapet. Nye delmål skal settes for å nå strategien om å bli det mest effektive nettselskapet i Norge.
24. oktober 2016 - 9:22