Søk

3241 - 3260 av 3701 treff
Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, er det første selskapet som tilbyr fornybar kraft som spores med opprinnelsesgarantiene I-REC (Internasjonal sertifikatstandard for fornybar energi) i India. Disse sertifikatene utstedes i samarbeid med Statkrafts indiske vannkraftspartner, Malana Power Company Limited.
17. august 2016 - 9:42
Lørdag 20. august arrangeres billøpet Electric Challenge 2016 i fjellområdene rundt Lillehammer. Løpet er det eneste billøpet for elektriske og plugg inn-hybridbiler i Norge som er godkjent av Norges Bilsportforbunds reglement. Flere hydrogendrevne biler vil også delta.
17. august 2016 - 9:28
I disse dager pakker 79 fagpersoner i landets elektrotekniske miljø kofferten for å reise til Paris. Der vil de møte rundt 3300 kolleger fra hele verden. Det er klart for årets CIGRÈ-konferanse.
17. august 2016 - 9:17
NVE gjev løyve til Markåni, Sædalen og Moko kraftverk, medan Boge 3, Skarvagrovi og Oddmundsdalen kraftverk får avslag. Alle dei planlagde kraftverka ligg i Vaksdal kommune i Hordaland.
16. august 2016 - 7:59
Norfund fulgte ikke Utenriksdepartementets føringer om investeringer i fornybar energi. I fjor brukte fondet under halvparten av det de skulle på vind-, sol- eller vannkraft. Dette viser en gjennomgang gjort av revisjonsselskapet Ernst & Young for UD. – Investeringene må sees over 2 – 3 år, svarer Norfund.
16. august 2016 - 7:49
SKL (Sunnhordland Kraftlag) søker konsesjon om å få bygge Ljøkelsvatn kraftverk i Etne kommune. Prisen på prosjektet er beregnet til rundt 400 MNOK.
16. august 2016 - 7:40
Regjeringskameratene i Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre skroter utbygging av fornybar vann- og vindkraft. Det er en feil veg å gå for å få fart på det grønne skiftet.
15. august 2016 - 9:59
Fra og med mandag 1. august er forurensningsforskriften og avfallsforskriften oppdatert som følge av at EUs industriutslippsdirektiv er tatt inn i EØS-avtalen. Endringene får konsekvenser både for industrivirksomheter og miljømyndigheter.
15. august 2016 - 9:46
Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,6 prosent fra juni til juli. Tolvmånedersendringen i KPI var 4,4 prosent i juli, mye grunnet sterk økning i prisene på elektrisitet inkludert nettleie. Tolvmånedersendringen var i juli 0,7 prosentpoeng større enn i juni.
15. august 2016 - 9:35
Dersom man skal felle trær ved eller i nærheten av strømledninger bør Svorka alltid kontaktes på forhånd. Da kan vi gi råd og sørge for at arbeidet kan gjøres uten fare for skade på personer eller anlegg.
12. august 2016 - 9:42
I 2014 ga NVE konsesjon til E.ON Wind til å bygge Storehei vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Birkenes kommune i Aust-Agder. Konsesjonen til Storehei omfattet inntil 80 MW installert effekt tilsvarende en årlig produksjon på rundt 260 GWh. Konsesjonsvedtaket ble påklaget til NVE. I tillegg fremmet Birkenes kommune innsigelse til prosjektet.
12. august 2016 - 9:37
I midten av juni neste år er det igjen klart for Metodedagene i regi av REN. Allerede nå strømmer påmeldinger fra leverandørindustrien på. Aldri har interessen vært så stor så lang tid i forkant av arrangementet.
12. august 2016 - 9:28
Juli måned har ikke bydd på de store overraskelsene i kraftmarkedet. Tross nedbørsrekord i Bergen, ble total nedbør som normalt for Skandinavia.
12. august 2016 - 9:22
NCE Smart Energy Markets samarbeider med Hvaler kommune om å etablere et av Europas mest avanserte øydriftssystemer på Hvaler.
11. august 2016 - 12:17
12 Europeiske aktører, herav 5 norske, har blitt tildelt det største norsk-ledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noensinne. Prosjektet INVADE tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på. De norske partnerne er Smart Innovation Østfold, Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og NTNU. Tildelte midler er på 125 MNOK, hvorav hele 68 MNOK går til de norske partnerne.
11. august 2016 - 9:31
Thema leverte nylig rapporten «Verdiskapning i den norske fornybarnæringen». En rapport som ifølge Defos daglige leder, Knut Lockert er ubalansert. – Rapporten belyser kun fremtiden sett gjennom øynene til de store energiselskapene, sier Lockert.
11. august 2016 - 8:54
NTE arbeider med en rekke prosjekter innen fornybar energi, blant annet i vind og vann. Vi har mange gode investeringsmuligheter, og har av den grunn inntil videre valgt å legge investeringen i vindkraftprosjektet Ytre Vikna 2 på vent.
11. august 2016 - 8:40
Bare tre måneder fikk turbinen snurre på det nybygde Herje kraftverk før et brudd i rørgata førte til full driftsstans. Nå skifter Rauma Energi ut glassfiberrør med støpejernsrør.
11. august 2016 - 8:30
Forhandlingene tidligere i år med KS Bedrift om lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte i kommunale og fylkeskommunale kraftverk endte med brudd. Meklingen finner sted 21. – 22. september.
10. august 2016 - 10:18
For noen uker siden kom nyheten om at Rein Husebø gir seg etter 14 år som administrerende direktør i Småkraft AS. I løpet av den tiden har han bygd opp selskapet til å bli landets i særklasse største småkraftaktør.
10. august 2016 - 10:13