Søk

3281 - 3300 av 3995 treff
Lyse har delt ut over 5000 refleksvester til førsteklassinger i Stavanger-regionen.
21. oktober 2016 - 8:49
Longyearbyen kan spare over 100 millioner strømkroner årlig, om et helgrønt hydrogenkraftverk velges framfor kabel fra fastlandet.
21. oktober 2016 - 8:12
Når det passer sånn er strømpris et populært tema i massemediene. Ofte er det så som så med faktagrunnlaget for de fete overskriftene.
21. oktober 2016 - 8:01
Galvansk korrosjon er blitt et økende problem for nettselskapene, spesielt i kystområder. Mange har opplevd at tilkoblinger på transformatorer i linjenettet ryker etter få år som følge av korrosjon på kabelsko. Hovedårsaken er feil bruk av metaller i koblingene.
20. oktober 2016 - 11:11
Haugaland Kraft Nett blir det første nettselskapet i verden som skal levere kraft til induktiv lading av et elektrisk fartøy. Wärtsilä har utviklet et banebrytende kraftelektronisk konsept.
20. oktober 2016 - 10:07
Tirsdag møtte statsråd Tord Lien den ukrainske presidenten Petro Porosjenko under hans besøk i Norge. Et viktig tema var reformer i energisektoren.
20. oktober 2016 - 9:35
Stadig flere husbyggere og boligeiere ønsker seg elbiler og solceller på taket. Dette bidrar til tøffe effekt- og spenningsforhold for boligens strømnett. Batterier kan tøyle problemene.
20. oktober 2016 - 9:21
Nesten 30 prosent av de ansatte i kraftbransjen er over 55 år og 70 prosent 40 år pluss. For å ivareta vannkraftkompetansen vil det være behov for å rekruttere unge ingeniører.
20. oktober 2016 - 9:12
7 av 11 søknader om konsesjon for småkraft er avslått etter sommeren. – Vårt inntrykk er at nåløyet i NVE er blitt mindre, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
20. oktober 2016 - 8:54
Et betydelig fall i investeringer i kraftforsyningen kan gi en sysselsettingssvikt på flere tusen årsverk.
20. oktober 2016 - 8:50
Posten og Bring blir Nordens første transportør som tar i bruk store elektriske varebiler. Bilene skal frakte varer til bedrifter i Oslo sentrum.
19. oktober 2016 - 10:01
Økende strømproduksjon fra vind og solceller kan utfordre nettkapasiteten og gjøre fleksibilitet etterspurt i kraftmarkedet. Energi Norge har fått utarbeidet en rapport om hvordan slik fleksibilitet kan involveres i markedet.
19. oktober 2016 - 9:47
Styret i Hurum Energiverk har fattet et enstemmig vedtak med følgende innstilling til generalforsamlingen: «Generalforsamlingen i Hurum Energiverk AS vedtar at nettvirksomheten i Hurum Energiverk AS skilles ut som et eget datterselskap (Hurum Nett AS) som eies 100 % av Hurum Energiverk AS med virkning fra 1. januar 2017.
19. oktober 2016 - 9:38
Staten øker grunnrenteskatten for å kompensere skattebortfallet som følge av redusert selskapsskatt. Konsekvensen er reduserte inntekter til vertskommunene.
19. oktober 2016 - 9:30
EL og IT Forbundet og Fagforbundet har tatt ut 37 nye energibedrifter med til sammen 387 ansatte ved det fjerde uttaket i streiken.
19. oktober 2016 - 9:23
Regjeringen samler mer ansvar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett overføres fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til DSB.
18. oktober 2016 - 9:25
I 2015 utgjorde den totale energibruken i Norge 213 TWh, noe som er 1,2 prosent mer enn året før. Forbruket økte mest i boliger og tjenesteytende næringer.
18. oktober 2016 - 9:17
Samarbeidsavtalen mellom Norge og Romania ble underskrevet i Bucuresti 13. oktober, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 502,5 millioner euro til 12 samarbeidsprogrammer. Ett av programområdene er fornybar energi, og dette programmet alene beløper seg til mer enn 60 millioner euro.
18. oktober 2016 - 9:07
I dag åpnes vannkraftverket Nedre Røssåga i Nordland etter en omfattende rehabilitering og utvidelse. Kraftverket er nå et av Norges største og vil produsere 2,15 TWh elektrisitet per år, som tilsvarer 1,6 prosent av Norges totale produksjon.
18. oktober 2016 - 8:59
Rejlers knoppskyter på Sørlandet og starter ny avdeling innen el-prosjektering for byggebransjen.
17. oktober 2016 - 10:40