Søk

3301 - 3320 av 3859 treff
Aidon åpnet et nytt Aidon Customization Center (ACC) i Norge den 1ste september. Senteret ligg på Grini Næringspark rett utenfor Oslo. Ved dette senteret skal det være sluttmontering og testing av smarte strømmålere, som via norske nettselskap skal ut til 1.500.000 strømkunder innen utgangen at 2018.
12. september 2016 - 20:14
Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i tre klagesaker som gjelder små vannkraftverk i Kvam herad i Hordaland. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak er fulgt i alle sakene.
12. september 2016 - 20:02
Statkraft forbereder mulig salg av aksjene i Sheringham Shoal, Dudgeon og Dogger Bank. Operatøransvaret for Sheringham Shoal er planlagt overført til Statoil.
12. september 2016 - 19:55
Strømvirksomhetene i Gudbrandsdal Energi og i Eidsiva Energi har siden 2015 samarbeidet om utvikling av energirelaterte produkter og tjenester for sine strømkunder. Selskapene lyktes i å vinne fram i en nasjonal konkurranse som Enova utlyste i fjor høst. Nå har selskapene inngått en avtale om en felles selskapsstruktur for å forsterke partenes satsing i strømmarkedet.
12. september 2016 - 19:48
Nå er den store elektrokontrakten på E134 (Damåsen-Saggrenda) signert på Kongsberg i Buskerud. Den gikk til arbeidsfellesskapet ABB/Nettpartner Drift.
9. september 2016 - 9:10
Tirsdag ble fyringsoljen skiftet ut med bioolje, og Agder Energi Varmes anlegg på Vesterveien i Kristiansand ble fossilfritt.
9. september 2016 - 9:01
- Dette er en viktig milepæl. Det at strekningen fra Ørskog og sørover til Høyanger er ferdigstilt og satt i drift vil bedre kraftforsyningen i Midt-Norge. Dette har stor betydning for Midt-Norge som er et underskuddsområde, spesielt i nedbørsfattige år, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim.
9. september 2016 - 8:54
Antall henvendelser til Lyse Elnett for å bli plusskunder er økende. Det er nå 33 kunder som har meldt inn installasjon av solcelleanlegg. Det er en dobling i antall innmeldinger siden slutten av april.
9. september 2016 - 8:47
I forbindelse med G20-toppmøtet i Kina, har bilaterale møter gitt tre avklaringer som kan påvirke energimarkedene:
9. september 2016 - 8:41
Styret i Sarepta Energi AS har besluttet å overføre operatørskapet for drift av Ytre Vikna 1, og utvikling av de gjenværende eiendelene i selskapet, til TrønderEnergi.
9. september 2016 - 8:34
–Vi mener det er vilje til å betale for redaksjonelt innhold som har nytteverdi for leserne. Det gjelder også for artikler på nett. Derfor satser vi på abonnement og gjennomfører en større salgskampanje denne høsten.
8. september 2016 - 11:50
Igår åpnet BKK sitt 33. kraftverk, Tverrgjuvlo småkraftverk i Voss kommune. Den årlige kraftproduksjon dekker forbruket til 900 husstander.
8. september 2016 - 10:15
ENERGIX-programmet mottok 109 søknader til utlysningen om midler til miljøvennlig energiforskning 7. september. Utlysningen omfattet både kompetanseprosjekter for næringslivet og forskerprosjekter. I tillegg var det en mindre utlysning av midler til merkostnader ved utenlandsopphold eller gjesteforskere.
8. september 2016 - 9:39
- Vi kan ikke plassere et vindkraftverk midt i reinens matfat hvor naturen er rik og sårbar. Sist uke dro nestleder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg sammen representanter fra det sørsamiske ungdomsmiljøet til Olje- og energidepartementet og ga klar beskjed: Dette området ofrer vi ikke.
8. september 2016 - 9:31
Vi har ingen planer om å rokke ved energibransjens plass i Eliade-konseptet. Til tross for varierte tilbakemeldinger fra årets arrangement mener vi å spore oppløftende tendenser.
8. september 2016 - 9:17
Førerløse, elektriske busser er kommet på agendaen. I november skal en slik buss demonstreres på Gjøvik. To førerløse elbusser er allerede bestilt til Stavanger.
8. september 2016 - 8:56
NTE og Evry har fått Enova-støtte for å utvikle et nytt, enkelt og standardisert grensesnitt for kundene. Hensikten er at de skal redusere energiforbruket uten å redusere komforten.
8. september 2016 - 8:54
Kristin H. Lind ble i går ansatt som direktør i Energi Norge, der hun vil inngå i ledergruppen. Hun vil i første omgang tre inn som leder for Energiakademiet i ett års vikariat.
8. september 2016 - 8:50
Eidsiva Energi er inne i en krevende omstillingsperiode. I 2018 skal konsernets resultat før skatt være forbedret med 165 millioner kroner. For å nå dette målet er en rekke tiltak iverksatt.
8. september 2016 - 8:44
NTE skal investere omlag 130 millioner kroner i ny kraftstasjon i Byafossen i Steinkjer. Den nye stasjonen er en del av NTEs grønne vekst og gir fornybar energi til rundt 2 000 husstander.
7. september 2016 - 9:46