Søk

3321 - 3340 av 3971 treff
Om alle forhold legges til grunn er nettleien i Sogn og Fjordane pluss/minus 9 øre/kWh høyere enn landsgjennomsnittet. Hovedårsaken må settes på kontoen for omfattende fornybarutbygginger lokalt, noe som kommer hele nasjonen til gode.
6. oktober 2016 - 8:31
Cyberkriminalitet koster nordmenn 19 milliarder årlig. Det viser tall fra Datakrimutvalget. Schneider Electric anbefaler større fokus på beskyttelse av tilkoblede enheter og kontroll av brukertilgang for bedre cybersikkerhet i byggautomasjonssystemer.
5. oktober 2016 - 9:11
ABB og Aibel har inngått et strategisk samarbeid for å levere integrerte havvindsløsninger. ABB vil konsentrere seg om sin høyspennings likestrømsteknologi (HVDC), mens Aibel tar et nøkkelferdig EPC-ansvar (engineering, procurement, construction) for design, konstruksjon, installasjon og igangkjøring av offshoreplattformene.
5. oktober 2016 - 9:04
Hardere konkurranse i gassmarkedet bidro til lavere strømpriser i september.
5. oktober 2016 - 8:57
I den siste nasjonale «målinga av kundesenter i kraftbransjen» trona SFE (Sogn og Fjordane Energi) på 1.plassen!
5. oktober 2016 - 8:49
Troms Kraft har nå levert fullstendig anke av dommen fra Stockholms tingsrätt av 8. juli 2016, i saken mot revisor i Kraft&Kultur, Elisabeth Simonsson og revisjonsfirmaet Grant Thornton.
5. oktober 2016 - 8:41
Det er nå vedtatt ny plan for innføring av Elhub som medfører oppstart av Elhub 23. oktober 2017.
4. oktober 2016 - 9:27
Norconsult har kjøpt 80 prosent av aksjene i aksjeselskapet Svenskt Klimatneutralt Boende. Det betyr at Norconsult nå eier 100 prosent av selskapet og dermed også det patentsøkte produktet ASES.
4. oktober 2016 - 9:16
Under oppstarten av totalentreprisen for utbyggingen av Norges største vannkraftverk i nyere tid, Smibelg og Storåvatn (Smisto), satte Multiconsult og Hæhre Entreprenør AS seg som mål å gjennomføre prosjektet uten produksjon av tegninger. Etter et års byggetid er dette et av de tegningsløs prosjektene som har kommet lengst i Norge.
4. oktober 2016 - 9:10
Den nye innføringsdatoen for nordisk balanseavregning (NBS) er 1. mai 2017.
4. oktober 2016 - 9:00
Statnett planlegger å investere 40-50 milliarder kroner i nettanlegg til 2020. Dette kommer frem i Oppdatert investeringsplan 2016, som selskapet har sendt Norges vassdrags- og energidirektorat. Investeringsnivået er det samme som varslet i Nettutviklingsplanen for ett år siden.
4. oktober 2016 - 8:52
Med kun en svart kontroll i hendene kan montører i Lyse inspisere strømlinjer, master og bygninger som er vanskelig å få tilgang til. Ved hjelp av dronen blir det tatt bilder av ulike deler på strømmasten som er viktig for å unngå feil.
3. oktober 2016 - 9:45
Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) kjøper Rødøy kommune sine aksjer i kraftselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.
3. oktober 2016 - 9:39
Sira Kvina kraftselskap DA har fått konsesjon til å bygge Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Kraftverket vil levere kraft som svarar til forbruket til om lag 1900 norske husstandar.
3. oktober 2016 - 9:33
Mens investeringene i ny energi- og klimateknologi vokser globalt, følger ikke Norge samme utvikling. Det viser Enovas ferske markedsutviklingsrapport. Selskapet mener at særlig kraftbransjen sover i timen.
3. oktober 2016 - 9:25
Avbrotsstatistikken frå NVE viser at leveringspålitelegheiten frå nettselskap til kunde var tilnærma lik i 2015 som den var i 2014.
3. oktober 2016 - 9:17
Det brygger opp til stolpekrig. Med EU i front kan det gå mot et forbud mot bruk av kreosot. Det åpner markedet for alternativ stolpeteknologi.
30. september 2016 - 11:33
Styret i Statnett har vedtatt tariffene i sentralnettet for 2017. Statnett er inne i en periode med historisk store investeringer i sentralnettet. Dette medfører økte kostnader for Statnett og dermed økte tariffer for kundene.
30. september 2016 - 10:02
Smarte målerne gir strømkundene økt informasjon om eget strømforbruk. Tilgangen på informasjon vil være den samme uansett hvilket nettselskap du er knyttet til og hvilken måler du har.
30. september 2016 - 9:32
NVE har sendt på høring en endring i modellen for å beregne selskapenes effektivitet. Dette vil gi endringer i nettreguleringen.
30. september 2016 - 9:27