Søk

3341 - 3360 av 3995 treff
I den energirelaterte delen av statsbudsjettet for 2017 dreier mye seg om finansiering av tiltak for å redusere utslippet av klimagasser. Blant annet bevilges det 360 MNOK til CO2-håndtering og 200 MNOK til forskningsprogrammet CLIMIT.
6. oktober 2016 - 10:55
Statkraft tilfører ny kapital og øker sin eierandel i ladestasjonsoperatøren Grønn Kontakt.
6. oktober 2016 - 8:58
Det er oppdaget en feil på en fransk kjernekraftreaktor under nybygging. Feilen ligger i en del av reaktoren som er lik den som sitter i flere eksisterende reaktorer.
6. oktober 2016 - 8:52
Nå har strømleverandøren LOS gått i partnerskap med solenergiaktøren Otovo. Det setter nytt og spennende perspektiv på utviklingen i strømmarkedet.
6. oktober 2016 - 8:45
Om alle forhold legges til grunn er nettleien i Sogn og Fjordane pluss/minus 9 øre/kWh høyere enn landsgjennomsnittet. Hovedårsaken må settes på kontoen for omfattende fornybarutbygginger lokalt, noe som kommer hele nasjonen til gode.
6. oktober 2016 - 8:31
Cyberkriminalitet koster nordmenn 19 milliarder årlig. Det viser tall fra Datakrimutvalget. Schneider Electric anbefaler større fokus på beskyttelse av tilkoblede enheter og kontroll av brukertilgang for bedre cybersikkerhet i byggautomasjonssystemer.
5. oktober 2016 - 9:11
ABB og Aibel har inngått et strategisk samarbeid for å levere integrerte havvindsløsninger. ABB vil konsentrere seg om sin høyspennings likestrømsteknologi (HVDC), mens Aibel tar et nøkkelferdig EPC-ansvar (engineering, procurement, construction) for design, konstruksjon, installasjon og igangkjøring av offshoreplattformene.
5. oktober 2016 - 9:04
Hardere konkurranse i gassmarkedet bidro til lavere strømpriser i september.
5. oktober 2016 - 8:57
I den siste nasjonale «målinga av kundesenter i kraftbransjen» trona SFE (Sogn og Fjordane Energi) på 1.plassen!
5. oktober 2016 - 8:49
Troms Kraft har nå levert fullstendig anke av dommen fra Stockholms tingsrätt av 8. juli 2016, i saken mot revisor i Kraft&Kultur, Elisabeth Simonsson og revisjonsfirmaet Grant Thornton.
5. oktober 2016 - 8:41
Det er nå vedtatt ny plan for innføring av Elhub som medfører oppstart av Elhub 23. oktober 2017.
4. oktober 2016 - 9:27
Norconsult har kjøpt 80 prosent av aksjene i aksjeselskapet Svenskt Klimatneutralt Boende. Det betyr at Norconsult nå eier 100 prosent av selskapet og dermed også det patentsøkte produktet ASES.
4. oktober 2016 - 9:16
Under oppstarten av totalentreprisen for utbyggingen av Norges største vannkraftverk i nyere tid, Smibelg og Storåvatn (Smisto), satte Multiconsult og Hæhre Entreprenør AS seg som mål å gjennomføre prosjektet uten produksjon av tegninger. Etter et års byggetid er dette et av de tegningsløs prosjektene som har kommet lengst i Norge.
4. oktober 2016 - 9:10
Den nye innføringsdatoen for nordisk balanseavregning (NBS) er 1. mai 2017.
4. oktober 2016 - 9:00
Statnett planlegger å investere 40-50 milliarder kroner i nettanlegg til 2020. Dette kommer frem i Oppdatert investeringsplan 2016, som selskapet har sendt Norges vassdrags- og energidirektorat. Investeringsnivået er det samme som varslet i Nettutviklingsplanen for ett år siden.
4. oktober 2016 - 8:52
Med kun en svart kontroll i hendene kan montører i Lyse inspisere strømlinjer, master og bygninger som er vanskelig å få tilgang til. Ved hjelp av dronen blir det tatt bilder av ulike deler på strømmasten som er viktig for å unngå feil.
3. oktober 2016 - 9:45
Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) kjøper Rødøy kommune sine aksjer i kraftselskapet Rødøy-Lurøy Kraftverk AS.
3. oktober 2016 - 9:39
Sira Kvina kraftselskap DA har fått konsesjon til å bygge Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Kraftverket vil levere kraft som svarar til forbruket til om lag 1900 norske husstandar.
3. oktober 2016 - 9:33
Mens investeringene i ny energi- og klimateknologi vokser globalt, følger ikke Norge samme utvikling. Det viser Enovas ferske markedsutviklingsrapport. Selskapet mener at særlig kraftbransjen sover i timen.
3. oktober 2016 - 9:25
Avbrotsstatistikken frå NVE viser at leveringspålitelegheiten frå nettselskap til kunde var tilnærma lik i 2015 som den var i 2014.
3. oktober 2016 - 9:17