Søk

3381 - 3400 av 3701 treff
Svenske politikere er enige om veien videre for landets energipolitikk. Nå er det ikke lengre snakk om politisk nedstengning av kjernekraften. Tvert i mot, "söta bror" åpner for bygging av ti nye reaktorer. Nye reaktorer erstatter eksisterende reaktorer når disse går ut på dato.
16. juni 2016 - 8:30
Rainpower har signert kontrakt med Svelgen Kraft AS for elektromekanisk utrustning til rehabiliteringen av Svelgen 1 kraftverk.
16. juni 2016 - 8:24
Utviklingen i markedet for fjernvarme er på linje med den generelle tilstanden i fornybarnæringen for øvrig. Ikke minst på grunn av permanent lave strømpriser er aktivitetsnivået temmelig labert når det gjelder tilgang på nye store prosjekter.
16. juni 2016 - 8:15
Fjord1 har bestilt to elektrisk drevne ferjer som fra 2018 skal trafikkere strekningen Anda–Lote i Sogn og Fjordane. Ferjene er designet av Nordfjord-bedriften Multi Maritime og skal bygges i Tyrkia.
16. juni 2016 - 8:03
Årets utgave av Nordic Edge Expo byr på alt fra internasjonale teknologigiganter til nordiske startups. I tillegg kan konferansen friste med en stor utstilling for smart teknologi.
15. juni 2016 - 10:45
Energimarkedene endrer seg. Fossile kilder skal ut, flere fornybare kilder skal inn. Nye teknologier og ny energimiks skaper nye forretningsmuligheter.
15. juni 2016 - 10:35
Olje- og energiminister Tord Lien var full av lovord om det nye anlegget, og om vannkraft generelt, da han tirsdag foretok den offisielle åpningen av Iveland 2 kraftverk.
15. juni 2016 - 10:30
Olje- og energidepartementet foreslår at ordningen med opprinnelsesgaranti for fornybar strøm blir avviklet. 23 representanter for fornybar energi har gått sammen om et opprop for å hindre at dette blir vedtatt. Lyse er en av dem.
14. juni 2016 - 9:06
De aller fleste bommer fullstendig når de skal tippe hvor dyrt det er å lade mobilen, viser en undersøkelse utført for Statnett.
14. juni 2016 - 9:03
Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2016, som ble delt ut på Norsk Energis 100-årsjubileumsfeiring i forrige uke, gikk til Hafslund Varme AS.
14. juni 2016 - 9:00
Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling om energimeldingen, med en lang rekke forslag og merknader. Energi Norge er tilfreds med hovedpunktene i innstillingen og avklaringer av energipolitikken som bidrar til at mer fornybar energi kan tas i bruk.
13. juni 2016 - 19:04
Tre typer motivasjon får folk til å installere solcellepaneler på eget hus: Enten er de veldig teknologiinteresserte, veldig engasjert i grønn energi eller de vil starte bedrift innen solenergi.
13. juni 2016 - 7:56
I 15 år har Eilif Amundsen vært styreleder i Defo (Distriktenes Energiforening). På det nylig gjennomførte landsmøtet takket han for seg. Det fortjener en kommentar.
10. juni 2016 - 12:11
I 2019 skal alle husholdninger ha installert smarte strømmålere. Da blir smart strømbruk i større grad belønnet med lavere strømregning.
10. juni 2016 - 12:06
Elhub blir lansert senere i 2017 enn opprinnelig planlagt. Beslutningen tas etter at det finske selskapet eSettOy mandag varslet en forsinkelse i løsningen for nordisk balanseavregning (NBS). Ny dato for lansering av Elhub vil bli publisert i august 2016.
10. juni 2016 - 12:00
Det er økende aktivitet i den norske fornybarbransjen. Flere vann- og vindkraftverk som vil kunne få elsertifikater, er under bygging eller detaljplanlegging. For at aktørene enklere skal kunne følge utviklingen fram mot elsertifikatmålet, publiserer NVE nå mer detaljert statusinformasjon i den offentlige konsesjonsdatabasen.
10. juni 2016 - 11:54
Smartgridlaben på NTNU er i ferd med å bli bestykket med nødvendig utstyr. 21. september skal laboratoriet åpnes, sammen med den nye smartgrid-FME-en.
10. juni 2016 - 10:46
Det er mulig med effektkjøring av vannkraftverk og samtidig opprettholde livet i vassdraget, selv om det medfører raske endringer i vannføring og vannstand.
9. juni 2016 - 12:23
Mandag signerte Norge en erklæring om samarbeid med andre nordsjøland innen offshore vindkraft. Målet er å bidra til kostnadseffektiv utvikling av vindkraft i Nordsjøen.
9. juni 2016 - 10:27
200 byer i verden har satt seg ambisiøse mål for å redusere utslippet av klimagasser. Dersom det settes kraft bak satsingen, som berører 439 millioner mennesker, er det et viktig skritt på veien for å håndtere utfordringene i den internasjonale klimaavtalen inngått i Paris før jul.
9. juni 2016 - 9:04