Søk

3401 - 3420 av 4226 treff
Norge har alle forutsetninger for å ta en lederrolle internasjonalt innen produksjon og bruk av hydrogen som energibærer. Det var budskapet under NHOs hydrogenseminar i Trondheim.
17. november 2016 - 9:54
Konsernledelsen i Statkraft AS får ny sammensetning.
17. november 2016 - 9:48
De nye energikravene i TEK 10 gir deg muligheten til å øke energirammen med 10 kWh/m²år dersom du produserer din egen strøm. Vurderer du å prosjektere et bygg med solceller, er tilgjengelig (tak)areal og orientering noe av det første du må sjekke.
17. november 2016 - 9:42
Nettpartner Prosjekt har sammen med Goodtech Power blitt tildelt kontrakten på bygging og levering av 50 kV Svåheia transformatorstasjon for Dalane Energi.
17. november 2016 - 9:35
Kristiansandsselskapet Bekk og Strøm og finske SF Vattenfall fusjonerer i småkraft.
17. november 2016 - 9:30
Utenlandsk arbeidskraft, utenlandske installatører, farlige produkter, våre nye landsmenn, branner med elektrisk årsak er økende utfordringer innen elsikkerhet. Dette krever stadig større oppmerksomhet.
17. november 2016 - 9:20
Kraftkommuner rammes hardt av lave kraftpriser. For eksempel mister Sirdal over fem millioner i eiendomsskatt fordi vannkraftverkene i kommunen verdsettes lavere.
17. november 2016 - 9:14
Den amerikanske datagiganten har nettopp inngått en avtale om at et av deres datasentre skal drives hovedsakelig av vindkraft. Dette er ledd i en langsiktig plan for å bli fullstendig karbonfri på sikt.
17. november 2016 - 8:58
Energi Norge ønsker å skape en møteplass for utveksling av erfaringer og gode ideer på tvers av fylkesgrenser og mellom prøvenemder og virksomhetene.
16. november 2016 - 9:16
Denne uken overtar Otera samtlige aksjer i selskapet, European Electric Technology AB, med hovedkontor i Malmö.
16. november 2016 - 9:08
Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Kolektor Etra om leveranser av totalt 13 transformatorer, og med ABB om å levere høyspentanleggene til de seks vindparkene som bygges på Fosen, i Snillfjord og på Hitra. Dermed er alle de store elektro-mekaniske komponentene i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land bestilt.
16. november 2016 - 9:00
Myklebust Verft skal bygge to nye ferjer med batteriteknologi for FosenNamsos Sjø. Valget av Myklebust Verft viser at norsk verftsindustri er konkurransedyktig i et internasjonalt marked.
16. november 2016 - 8:52
Vi ser en økende interesse for å delta i arbeid med å utvikle og videreutvikle internasjonale standarder, sier fagsjef Lars Ihler i NEK.
15. november 2016 - 9:31
Nærmere 100 ansatte i Otera jobbet i forrige uke på spreng for at alle på Agder skulle få strømmen tilbake. Drone ble også brukt for å lokalisere feil.
15. november 2016 - 9:26
Nettpartner AS har valgt Nexans Norways smarte kabelløsninger til Tellenes vindpark i Rogaland. Dette blir Norges største vindpark når den står ferdig høsten 2017.
15. november 2016 - 9:06
Forskning finansiert gjennom ENERGIX programmet har bidratt til prisvinnende teknologi for flere bedrifter i 2016.
15. november 2016 - 9:00
Antall fjøsbranner ble i fjor halvert sammenlignet med gjennomsnittet de siste 15 årene. Landbrukets brannvernkomité mener utbedring av elektriske feil har hjulpet.
15. november 2016 - 8:52
Olje- og energidepartementet har stadfestet konsesjonen til Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Flora kommuner.
14. november 2016 - 9:29
Olje- og energidepartementet har besluttet at det ikke gis konsesjon til utbygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune i Nordland.
14. november 2016 - 9:24
Samlet inntektsramme for nettselskapene i 2017 er foreløpig estimert til 16,6 milliarder kroner. Dette er 2,1 milliarder kroner lavere enn varslet inntektsramme for 2016.
14. november 2016 - 9:19