Søk

3401 - 3420 av 3981 treff
Styret i Smart Innovation Østfold har ansatt Ole Gabrielsen som ny administrerende direktør (CEO). Gabrielsen har vært konstituert administrerende direktør i selskapet siden juni.
16. september 2016 - 9:31
Strømmen av halvårsrapporter fra energiselskapene har stoppet opp. Den etterlater seg et variert bilde av den økonomiske tilstanden i energibransjen.
16. september 2016 - 9:23
15 prosent-regelen er en uheldig og unødvendig barriere som hindrer forsikringsselskapenes mulighet for å investere sårt trengte midler i fornybarnæringen. Denne må derfor fjernes, mener Energi Norge.
16. september 2016 - 9:17
Meklingen mellom KS Bedrift og EL og IT Forbundet om lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte i energisektoren starter onsdag 21. september.
16. september 2016 - 9:09
Neste uke samles rundt 750 delegater fra 28 land med tilknytning til kraftbransjen i The Qube på Gardermoen. Onsdag 21. september går startskuddet for årets utgave av Achilles-Live, en konferanse og utstilling for leverandører og kunder i kraftsegmentet.
15. september 2016 - 10:33
Akershus Energi kutter bemanningen med 15 stillinger. Langvarig lave kraftpriser blir oppgitt som hovedårsak, i følge rb.no (Romerikes Blad).
15. september 2016 - 10:21
Ved et tilsyn på Nore 1 kraftverk i Buskerud i fjor høst avdekket DSB alvorlig svikt på de nær 90 år gamle 12 kV-kablene, blant annet store lekkasjer av PCB-holdig olje. Statkraft har nå gitt beskjed om at kraftverket skal rehabiliteres fremfor å bygge nytt. Det betyr at de farlige kablene vil bli byttet ut.
15. september 2016 - 9:48
Det er lite som tyder på at det gjenstår mye når det gjelder nedbygging, eller bakkestyring, av transformatorarrangementer i mast. Fristen for gjennomføring av dette gikk ut ved forrige årsskifte. (Illustrasjonsfoto: Varanger Kraft)
15. september 2016 - 9:38
Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi spente opp det aller største lerretet under årets smartgridkonferanse. Nettselskaper som ikke forstår kravet til innovasjon og forretningsutvikling vil møte store problemer.
15. september 2016 - 9:31
TrønderEnergi har fått tilsagn om midler fra Enova/Energifondet i programmet Konseptutredning for innovative energiløsninger i bygg for å studere energiløsninger for framtidens bydeler.
15. september 2016 - 9:24
Breim Kraft gir ikke opp planen om å bygge et kraftverk i Storelva i Gloppen kommune som kan gi om lag 90 GWh ikke-regulerbar kraft årlig. NVE frarår konsesjon. Nå må departementet avgjøre saken.
15. september 2016 - 9:19
Dagligvaregrossisten ASKO presenterte i går landets første elektriske distribusjonsbil. Distribusjonsbilen skal distribuere dagligvarer til matbutikker i Oslo-området.
14. september 2016 - 10:33
Bravida Norge AS og Schneider Electric Norge AS signerte i går en samarbeidsavtale som gjør Bravida til en Schneider Electric Service Partner for modernisering og vedlikehold av eltavler.
14. september 2016 - 10:27
Nå skal Den Magiske Fabrikken produsere 75 prosent mer biogass, og Enova bidrar med 36,5 millioner kroner til utvidelsen av anlegget. Enovas direktør Nils Kristian Nakstad hadde gleden av å presentere nyheten da statsminister Erna Solberg tirsdag kveld offisielt åpnet biogassanlegget på Rygg i Tønsberg kommune.
14. september 2016 - 10:20
Regjeringen bevilger 65 millioner kroner for at det skal bygges flere miljøvennlige skip og ferger. 41 millioner av disse er øremerket det private eller næringslivet og forvaltes av Innovasjon Norge.
14. september 2016 - 10:15
NVE ønsker å kartlegge hvilke produsenter eller importører som kan ha produkter som anses som «ny teknologi» i Norge i nettkoden for nettilknytning. Dette er i første omgang er en foreløpig, og ikke rettslig bindende, kartlegging og utredning som skal inngå som grunnlag for senere regelverksutvikling.
14. september 2016 - 9:52
I månedsskiftet september/oktoberoktober overtar Svein Arnesen som ny prosjektdirektør for Eliaden. I mer enn 35 år har han arbeidet med salg- og markedsføring, blant annet i elektrobransjen. De siste 15 årene han har vært ansatt i Nelfo som salgssjef i fagtidsskriftet Elmagasinet.
13. september 2016 - 9:36
Ved utgangen av første halvår 2016 hadde Sognekraft- konsernet ein omsetning på 152,9 mill. kr og eit resultat etter skatt på 14,2 mill. kroner.
13. september 2016 - 9:29
Ullestad kraftverk og Tverråna kraftverk er ferdigstilt og Clemens Kraft er klar for offisiell åpning torsdag 29. september!
13. september 2016 - 9:23
EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Forskning viser at et fleksibelt kvotesystem i Europa er den billigste måten å nå målene på. Uten et slikt kvotesystem kan prisen på de dyreste tiltakene i Norge bli over ti ganger så høy.
13. september 2016 - 9:10