Søk

3421 - 3440 av 3833 treff
Ferjetrafikken langs norskekysten slipper ut store mengder klimagasser. Derfor er overgang til elektriske ferger et viktig framskritt. En løsning for hurtig og effektiv ladning kan nå være på plass.
25. juli 2016 - 11:24
Utbygging av biovarmeanlegg for salg av varme gir økt sysselsetting og lokal verdiskaping. Det er konklusjonen i Henriette Vivestads masteroppgave.
25. juli 2016 - 11:19
EU-kommisjonen la onsdag frem forslag til nye nasjonale mål for klimagassreduksjoner utenfor klimakvotesystemet. Dette er hovedsakelig sektorene transport og bygg. Norge har fått et mål på 40 prosent fra 2005-2030, noe som tilsvarer kutt på nærmere 11 millioner tonn CO2 fra dagens nivå.
22. juli 2016 - 10:21
Tord Lien angriper ordningen med opprinnelsesgarantiene. Han mener denne ikke henger på greip. Det som ikke nevnes er at Lien dermed også sier nei til inntekter på en halv milliard kroner. Om ordningen avvikles er det i all hovedsak noe offentlige kraftverkseiere vil tape på.
22. juli 2016 - 10:12
Risiko- og trusselbildet i Norge er i endring. Hyppigere ekstremvær, økt migrasjon, terror, helseutfordringer, økt sikkerhetspolitisk spenning og teknologiavhengighet setter landets beredskap under press.
22. juli 2016 - 10:02
Under arbeid på Statnetts kraftledning mellom Kvandal og Balsfjord, skjedde det onsdag et mindre uhell med helikopter i Lavangen i Troms. Det er kun lettere personskade.
21. juli 2016 - 10:53
Nå støtter Enova videre utbygging av hurtigladestasjoner i transportkorridorene
21. juli 2016 - 10:39
(Oslo 21. juli 2016) Statkraft oppnådde i 2. kvartal 2016 et underliggende driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 2665 millioner kroner, en økning på 303 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt endte på -1899 millioner kroner, hovedsakelig som følge av nedskrivninger i Tyskland.
21. juli 2016 - 10:26
Gikk TV’en fløyten under EM i fotball ? Eller har du byttet ut terrassevarmeren med en som varmer mer – siden sommertemperaturene lar vente på seg? Vet du hvor du kan – eller har rett til å kvitte deg med produktene du ønsker å kassere?
20. juli 2016 - 11:00
Etter en byggeperiode på ca. 18 måneder, ble Nivla kraftverk i Lærdal satt i prøvedrift 6. juni. Anlegget fungerer godt og etter planen skal Nivla Kraft AS overta kraftverket i juli. Nivla kraftverk vil ha en samlet årsproduksjon på ca. 12 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca. 600 husstander.
20. juli 2016 - 10:53
Dette er like mange som etter første halvår i fjor. Totalt for 2015 omkom det 35 personer, som er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979.
20. juli 2016 - 10:45
Nexans lanserer banebrytende nyhet innen fornybar energi for vindparkoperatører som bytter til inter-array-nettverk med høyere spenning og økt produksjonskapasitet kombinert med kostnadseffektive, robuste og lettinstallerte kabelsystemer. Det nye 72,5 kv-tilbehøret kompletterer den tidligere utviklingen av nexans inter-array-kabler med høy spenning.
19. juli 2016 - 10:44
Statnett og Nettpartner har blitt enige om premissene for det videre samarbeid og Statnett er positive til Nettpartner som fortsatt leverandør.
19. juli 2016 - 10:31
NVE har sendt over si innstilling til OED og tilrår departementet å gje konsesjon til Sunnfjord Energi om bygging av Jølstra kraftverk.
18. juli 2016 - 11:16
Flere lærlinger, kompetanseutvikling og sikkerhet er sentraletemaer EL og IT Forbundet omtaler i et høringssvar til rapporten "Vår elektriske fremtid" laget av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).
18. juli 2016 - 11:11
Det er trange tider i småkraftmarkedet, men noen lyspunkter er det. I juni har Energi Teknikk fått kontrakt på leveranse av komplett elektromekanisk utrustning til to nye anlegg.
18. juli 2016 - 11:03
1.juli 2016 fusjonerte Tønsberg-selskapene Omega Engineering AS og Omega Holtan AS.
15. juli 2016 - 12:47
Otera bygger og oppgraderer 450 nye mobilstasjoner for Telenor i Agder og Rogaland.
15. juli 2016 - 12:40
Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på krav om nettselskapets nøytralitet, men reduserer gebyret fra 600 000 til 400 000 kroner.
15. juli 2016 - 12:29
ABB skal levere to transformatorstasjoner for Statnett på Sør-Vestlandet, som vil bidra til å forbedre påliteligheten og kapasiteten i kraftnettet samt øke integreringen av fornybar energi.
14. juli 2016 - 11:55