Søk

3441 - 3460 av 4360 treff
Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag SA har inngått intensjonsavtale om å integrere Skånevik Ølen Kraftlag inn i Haugaland Kraft.
13. desember 2016 - 9:03
Utslippene av klimagasser på Stavanger Lufthavn Sola skal halveres innen 2020. Avinor og Lyse ser på hvordan robotklippere og solcelleteknologi kan bidra til å nå målet.
13. desember 2016 - 8:55
Bravida Norge AS har signert kontrakt med Statens vegvesen som leverandør av elektro på utbyggingen av Eiganes- og Hundvågtunnelen i Stavanger. Kontraktsverdien for Bravida er på 267 millioner kroner, og er den største elektrokontrakten som Bravida noen gang har inngått på et norsk veitunellanlegg.
12. desember 2016 - 9:43
Statnett har søkt NVE om å fornye Sogn transformatorstasjon i Oslo. Sogn transformatorstasjon er gammel og må skiftes ut for å sikre trygg strømforsyning i hovedstadsregionen i fremtiden.
12. desember 2016 - 9:33
Ett av Norges største demonstrasjonsprosjekter for framtidens strømnett er i ferd med å se dagens lys i Stavanger sentrum. 14 av 30 nettstasjoner er bygget om på nattestid mens store deler av byen sover. Nå blir ulike instrumenter for å overvåke og fjernstyre anlegget montert og koblet til.
12. desember 2016 - 9:27
Agder Energi Venture har kjøpt 61,4 % av aksjene i Nordgröön Energi GmbH & Co. KG. Investeringen er viktig for å forberede Agder Energi-konsernet på endringene som skjer i det europeiske energimarkedet.
12. desember 2016 - 9:20
Det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. Det viser en fersk undersøkelse fra Energi Norge.
12. desember 2016 - 9:12
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) gir grønt lys til en støtteordning som skal få ned forurensingen fra sjøfart i Norge. Ordningen vil gi lavere skattesats på direkte strømtilførsel til fartøyer slik at de kan bruke mindre drivstoff.
9. desember 2016 - 8:52
Det måtte et par Skagerak-gutter uten høydeskrekk til for å fikse årets juletrebelysning på Vealøs-tårnet i Skien.
9. desember 2016 - 8:45
Det er ikke politiske pålegg, men teknologi som driver verden fremover.
9. desember 2016 - 8:38
På de timene med høyest forbruk er vi avhengig av å importere kraft fra naboland for å dekke etterspørselen i markedet. Nedstengning av kjernekraft og annen regulerbar kraftproduksjon, har gjort oss avhengig av uregulerbar kraftproduksjon som vindkraft.
9. desember 2016 - 8:33
Det ble gjort 25 prosent flere strømleverandørskifter blant husholdningene i tredje kvartal 2016 enn i 2015 i samme periode, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Den gjennomsnittlige markedsandelen til den dominerende leverandøren er for første gang under 70 prosent.
9. desember 2016 - 8:26
Nettselskapene står overfor store utfordringer. Ikke minst må forberede seg på å ta i bruk IKT i et betydelig omfang. Myndighetene krever rendyrket monopolvirksomhet, nettet skal driftes mer effektivt og det gis klare føringer om større enheter.
8. desember 2016 - 12:01
Seinest i 2018 har solcelleindustrien ”nedbetalt” all gammel ”CO2-gjeld”, viser en ny, stor studie. Det er godt nytt for den raskt voksende energisektoren.
8. desember 2016 - 11:48
På bakgrunn av de utfordringer og muligheter Statkraft står overfor, spesielt internasjonalt, virker det fornuftig å gjøre endringer i eierskapmodellen.
8. desember 2016 - 10:40
Multiconsult har vunnet Stasjonspakke Midt-Norge for Statnett under rammeavtale Eksterne prosjekteringsoppdrag stasjon. Stasjonspakke Midt-Norge er den første av flere store konkurranser som er varslet under denne rammeavtalen.
8. desember 2016 - 10:29
Forsikringsnæringen trekker seg i stadig større grad unna kraftbransjen. Flere selskaper har brent seg på store tap. Forsikringspremiene reflekterer ikke i tilstrekkelig grad risiko.
8. desember 2016 - 10:22
Flomtunneler kan effektivt dempe skadene ved storflom i Vossavassdraget, men det vil bli kostbart. Kraftproduksjon ved flomtunnelene vil gi mer igjen for pengene, men også flere negative konsekvenser.
8. desember 2016 - 10:13
Kongsberg Digital investerer 100 MNOK i norske eSmart Systems og får en eierandel på 34 prosent. Selskapene inngår utvidet samarbeid om digital utvikling og tjenestetilbud til norske og internasjonale kraftkunder innen avansert analyse og maskinlæring. Alliansen skaper en sterk norsk industriell aktør med internasjonal slagkraft.
8. desember 2016 - 9:51
Hvordan kan Statnett bruke IKT som verktøy i fremtiden? Dette spørsmålet inviteres nå studenter til å komme med prosjektforslag på. Det beste forslaget premieres med 10 000 kroner.
7. desember 2016 - 10:03