Søk

3461 - 3480 av 3975 treff
Et eller annet er fullstendig galt når fornybar vannkraftproduksjon skattlegges hardere enn norsk petroleumsvirksomhet. Hvor er den grønne logikken?
1. september 2016 - 9:39
Nye 15 gigawattimer vannkraft per år kan nå tilføres nettet etter at Nybuelve og Tverråne kraftverk i Hallingdal ble offisielt åpnet 30. august.
1. september 2016 - 9:32
Høy produksjon innenfor forretningsområdene vannkraft og varme, samt vellykket prosjektutvikling innenfor vindkraft, bidro til et positivt resultat på 26,5 millioner kroner for Østfold Energi i et 2016-halvår preget av lave kraftpriser.
31. august 2016 - 10:07
Store omstillinger i bransjen, flere som skal gå av med pensjon og digitalisering gjør at Agder Energi må tenke nytt for å øke likestillingen og mangfoldet blant konsernets ansatte.
31. august 2016 - 10:03
Høy vannkraftproduksjon, økt inntektsramme for nettvirksomheten og en engangskompensasjon fra NVE etter fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett i 2014, ga TAFJORD et resultat etter skatt på 95 mill. kr. for første halvår 2016.
31. august 2016 - 9:57
Forskningsrådet arbeider målrettet for å mobilisere næringslivet til økt FoU-innsats. Som en del av dette arbeidet har Forskningsrådet nå laget en oversikt over nærmere 1800 norske bedrifter som jobber med miljøvennlig energi, for å få et innblikk i hvem de er og deres holdning til forskning.
31. august 2016 - 9:50
Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår 2016 på 9,7 mnok, en nedgang på 121,5 mnok fra samme periode i fjor.
30. august 2016 - 9:37
Resultatet for første halvdel av 2016 preges av lavere produksjonsvolum og noe høyere kraftpris. Effekter av selskapets resultatforbedringsprogram forventes i andre halvår 2016.
30. august 2016 - 9:28
NVE gjev Mordøla Kraft AS (SUS) løyve til å bygge Mordøla kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane. NVE gjev ikkje Luster Småkraft AS løyve til å bygge Rydøla kraftverk i same kommune.
30. august 2016 - 9:21
TrønderEnergi oppnådde første halvår 2016 et driftsresultat på 296 millioner kroner, mot 202 millioner kroner for samme periode i 2015.
30. august 2016 - 9:14
Skagerak Energi har høyere driftsinntekter og en bedret resultatutvikling første halvår sammenlignet med i fjor, drevet av en høy kraftproduksjon.
29. august 2016 - 11:39
130 ungdommer søkte i år om læreplass som energimontør i Lyse. Dette er mer enn en dobling fra i fjor. Nå er fem lærlinger i gang med fem ukers grunnleggende kurs før de skal ut sammen med hver sin montør.
29. august 2016 - 10:09
Veien frem har vært lang, og mange alternativer har vært vurdert, men nå kan anleggsarbeidet starte på Frøland kraftverk. Styret i BKK har vedtatt en rehabilitering som vil øke produksjonen med 14 GWh.
29. august 2016 - 9:58
Akershus Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for 1. halvåret 2016, til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært tilfredsstillende og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.
29. august 2016 - 9:49
NVE skal på oppdrag fra OED starte utredningsprosessen om hvordan man skal omfordele inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen i regionalnettet.
29. august 2016 - 9:35
Strøm- og nettvirksomheten i EB, Lier Everk og Hadeland Energi har slått seg sammen, og skifter navn til Glitre Energi.
26. august 2016 - 14:41
I en stadig mer komplisert energiforsyning på land øker behovet for større faglig helhetsforståelse.
26. august 2016 - 11:01
Statnettkonsernets underliggende resultat etter skatt i 1. halvår 2016 var 696 millioner kroner (823 millioner kroner i 1. halvår 2015).
26. august 2016 - 9:37
Fem maya-landsbyer i Guatemala ble lovet lys og strøm. Fire fikk, en femte forble i mørket. Norge måtte spare penger i kjølvannet av "Syria-krisen" – og kuttet støtten. Begrunnelsen er unik i norsk bistandshistorie.
26. august 2016 - 9:21
Bravida Norge AS har signert kontrakt med Skanska som leverandør av elektro og sikkerhet til Orklas nye hovedkontor i Oslo. Kontraktsverdien for Bravida er i underkant av 50 millioner kroner.
26. august 2016 - 8:50