Søk

3461 - 3480 av 4210 treff
Antall feilmeldinger har gått betydelig ned de siste år – grunnet investeringer som er gjort over tid, sier daglig leder Trond Lauritsen i Sykkylven Energi AS.
1. november 2016 - 9:07
Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er fastsatt av NVE 30. november 2004. NVE har nå utarbeidet en veileder til forskriften.
31. oktober 2016 - 10:04
Lyktestolpen trenger ikke lenger å bare være en stolpe med lys i. Lyse har 73 500 av dem i Sør-Rogaland, og mulighetene er enorme.
31. oktober 2016 - 9:59
I over fem tiår har Bjordalen kraftstasjon i Hjartdal i Telemark snurret jevnt og trutt uten de store påkostningene. I valget mellom en storstilt oppgradering og livsforlengende tiltak har man falt ned på det siste.
31. oktober 2016 - 9:53
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft la i slutten av forrige uke frem sin rapport med forslag til tiltak for styrking og videreutvikling av grønn konkurransekraft i norsk næringsliv. Utvalget peker på de store mulighetene som ligger i elektrifisering og digitalisering.
31. oktober 2016 - 9:46
BKK sitt konsernresultat per 30.09. 2016 er 816 millioner kroner. Dette er en økning på 344 millioner kroner fra samme tidspunkt i 2015.
31. oktober 2016 - 9:40
Enoro har signert avtale om levering av Enoro CIS til Nordic Green Energy (NGE) i Sverige og Finland.
28. oktober 2016 - 9:28
Aldri før har det vært så mange informasjonsmedarbeidere i landets energi- og kraftselskaper. Aldri har nåløyet til åpenhet vært så trangt som det er i dag.
28. oktober 2016 - 9:22
Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2016 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2001 milllioner kroner, en økning på 702 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt endte på -1417 millioner kroner etter nedskrivning av aktiva som følge av lavere langsiktige prisforventninger.
28. oktober 2016 - 9:13
EL og IT Forbundet har foreslått løsninger på konflikten med KS Bedrift, men de har blitt avvist.
28. oktober 2016 - 8:29
2015 ble første året i moderne historie da mer enn halvparten av ny kraftproduksjon i verden var fornybare energikilder.
27. oktober 2016 - 10:43
Mer nøyaktige beregninger av vinddata kan redusere kostnadene av vindkraft.
27. oktober 2016 - 9:36
Til søknadsfristen 12. oktober fikk Forskningsrådet inn 34 søknader om støtte til nye havteknologiprosjekter fra 2018. Til sammen er det søkt om prosjektstøtte for 216 millioner for å utvikle teknologi på tvers av blå sektorer.
27. oktober 2016 - 9:28
For å unngå totalhavari var en kraftig opprustning nødvendig. Med en investering på 190 MNOK er mange nye driftsår sikret for Klosterfossen kraftverk i Skien. Like oppunder jul vil prosjektet være fullført.
27. oktober 2016 - 9:16
TrønderEnergi fikk strålende respons da de i sommer inviterte sine kunder til å delta i et piltoprosjekt for solkraft. Nær to tusen meldte seg som interesserte til de femten pilotene.
27. oktober 2016 - 9:08
Norge kan bli netto importør av kraft mot slutten av 2020-tallet.
27. oktober 2016 - 8:58
Den raskt voksende offshore vindsektoren gir store muligheter for norsk leverandørindustri. Ifølge Eksportkreditt lå norske aktørers salg til offshore vind på nærmere 5 milliarder kroner i 2015.
27. oktober 2016 - 8:52
Nye Grasbotntjørni pumpestasjon vil muliggjøre økt produksjon av vannkraft i Norges nest største kraftverk.
26. oktober 2016 - 9:51
Teknologiselskapet AddSecure kjøper opp det svenske selskapet Smart Grid Networks. Oppkjøpet markerer starten på AddSecures ambisjon om å tilby bransjer som kraft, vann og avløp smartere, sikrere og mer stabil kommunikasjon.
26. oktober 2016 - 9:46
Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har nylig offentliggjort informasjon som viser et dramatisk skattebortfall for kommuner med vannkraftanlegg. LVK (Landsforeninga for vassdragskommunar) har på denne bakgrunn sendt brev til Finanskomiteen om at det må iverksettes tiltak for å kompensere for inntektsbortfallet.
26. oktober 2016 - 9:33