Søk

3481 - 3500 av 3972 treff
Danskene kjøper stadig mer solcelleanlegg med batteriløsninger. Dette til tross for kostanalyser som viser at det ikke lønner seg.
25. august 2016 - 11:30
Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning er noe lavere for både 2016 og 2017 sammenlignet med anslagene gitt i forrige kvartal.
25. august 2016 - 11:27
I Fjærlandsfjorden bygger Småkraft i alt seks kraftverk for Sognekraft. Etter planen skal kraftverkene være på lufta i september neste år. De vil samlet gi en årsproduksjon på 114 GWh.
25. august 2016 - 10:47
Feil på en av kablene i Oslofjorden medfører at Statnett har redusert kraftoverføringen fra Sør-Norge til Midt-Sverige med over 1000 MW. Reduksjonen tilsvarer et middels stort kjernekraftanlegg i Sverige.
25. august 2016 - 10:01
Agder Energi hadde i første halvår et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på1 100 millioner kr. Tilsvarende tall for 2015 var 869 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 470 millioner kroner (351 millioner kroner).
25. august 2016 - 9:52
Det er ingen grunn til å vente. Meld på deltagere til NM for energimontørlærlinger i 2017 nå. Erfaring viser at pågangen er stor, og det er viktig å ha godt med tid til å kvalifisere seg.
25. august 2016 - 9:43
21. september åpner det nyetablerte smartgridlaboratoriet i Trondheim. Med dette får landet topp moderne faciliteter til å teste ny og fremtidsrettet energiteknologi.
25. august 2016 - 9:32
La utbyggere av nye kraftverk konkurrere på pris, bygg ut strømkabler til utlandet snarest og sett en internasjonal pris på CO2-utslipp, skriver lederen for energifeltet i DnB, Berit Henriksen, i en kronikk.
25. august 2016 - 9:24
Som kjent skinner ikke sola hver dag når du er på fjelltur, men vinden uteblir neppe. Med en sammenleggbar vindturbin som festes på ryggsekken, kan du sikre deg strøm til å lade mobilen.
25. august 2016 - 9:17
Sweco har vunnet kontrakter på tre tekniske rammeavtaler utlyst av Statnett, hvor selskapet estimerer den potensielle verdien på kontraktene til å være 150 – 200 MNOK over en to års periode.
24. august 2016 - 9:52
Ras og tekniske utfordringer har forsinket Bjørnstokk- og Leiråa kraftverk i Tosenprosjektet. Dette fremgår av et nyhetsbrev fra Helgeland Kraft.
24. august 2016 - 9:43
– Når NVE nå blir bedt om å se på en ny tariffmodell der større deler av nettinntektene blir igjen i regionalnettet, er man et steg nærmer en rettferdig fordeling av kostnadene, sier Tormod Stene, leder for nettariffutvalget i Defo og KS Bedrift.
24. august 2016 - 9:33
Barnehage- og skuleborn i Smolyan sør i Bulgaria kan sjå fram til ein meir komfortabel kvardag. Med Enøk-senteret i Tussa Kraft som prosjektpartnar går kommunen over frå kol til flisforbrenning for å varme opp fleire bygg. Gevinsten er høgare temperatur innandørs, betre inneklima og meir miljøvennleg oppvarming.
23. august 2016 - 10:41
Siemens har i samarbeid med Bellona, Elektroforeningen og Nelfo gjennomført en mulighetsstudie for landstrøm i norske havner.
23. august 2016 - 10:33
Skal du steke eller koke noe på hytta? Da trenger du ennå ved eller gass. Men oppladbar stekeovnsvarme kan snart bli tilgjengelig i alle hytter og hjem.
23. august 2016 - 10:25
Når «alle» skal ha elbil, induksjonstopp, direktevarmer for vann og solceller på taket av sine svært energieffektive hus – vil det også skje noe med etterspørsel etter både kraft- og nettjenester.
22. august 2016 - 10:14
1. september er det sluttbefaring for BKKs utbygging i Øystesevassdraget. Prosjektet vil gi 40 GWh fornybar energi uten behov for nye kraftverk, magasin eller kraftledninger.
22. august 2016 - 10:05
I løpet av høsten settes Skagerak Netts avanserte måle- og styringssystem (AMS) i drift. I 2017 gires det opp til masseutrulling av nye og smarte strømmålere hos alle kunder.
22. august 2016 - 9:58
Danmark og Tyskland har inngått en avtale om å samarbeide om støtte til solenergiproduksjon. Avtalen er en av de første om grensekryssende støtte til fornybar energi, bortsett fra det svensk-norske samarbeidet om elsertifikater.
22. august 2016 - 9:36
EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering. NVE er rådgiver i programmer i Bulgaria, Romania, Slovakia og Polen.
22. august 2016 - 9:29