Søk

3501 - 3520 av 3981 treff
– Når NVE nå blir bedt om å se på en ny tariffmodell der større deler av nettinntektene blir igjen i regionalnettet, er man et steg nærmer en rettferdig fordeling av kostnadene, sier Tormod Stene, leder for nettariffutvalget i Defo og KS Bedrift.
24. august 2016 - 9:33
Barnehage- og skuleborn i Smolyan sør i Bulgaria kan sjå fram til ein meir komfortabel kvardag. Med Enøk-senteret i Tussa Kraft som prosjektpartnar går kommunen over frå kol til flisforbrenning for å varme opp fleire bygg. Gevinsten er høgare temperatur innandørs, betre inneklima og meir miljøvennleg oppvarming.
23. august 2016 - 10:41
Siemens har i samarbeid med Bellona, Elektroforeningen og Nelfo gjennomført en mulighetsstudie for landstrøm i norske havner.
23. august 2016 - 10:33
Skal du steke eller koke noe på hytta? Da trenger du ennå ved eller gass. Men oppladbar stekeovnsvarme kan snart bli tilgjengelig i alle hytter og hjem.
23. august 2016 - 10:25
Når «alle» skal ha elbil, induksjonstopp, direktevarmer for vann og solceller på taket av sine svært energieffektive hus – vil det også skje noe med etterspørsel etter både kraft- og nettjenester.
22. august 2016 - 10:14
1. september er det sluttbefaring for BKKs utbygging i Øystesevassdraget. Prosjektet vil gi 40 GWh fornybar energi uten behov for nye kraftverk, magasin eller kraftledninger.
22. august 2016 - 10:05
I løpet av høsten settes Skagerak Netts avanserte måle- og styringssystem (AMS) i drift. I 2017 gires det opp til masseutrulling av nye og smarte strømmålere hos alle kunder.
22. august 2016 - 9:58
Danmark og Tyskland har inngått en avtale om å samarbeide om støtte til solenergiproduksjon. Avtalen er en av de første om grensekryssende støtte til fornybar energi, bortsett fra det svensk-norske samarbeidet om elsertifikater.
22. august 2016 - 9:36
EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering. NVE er rådgiver i programmer i Bulgaria, Romania, Slovakia og Polen.
22. august 2016 - 9:29
Vann- og vindkraftverk som til sammen vil produsere 4,7 TWh fornybar strøm i året var under bygging i Norge ved utgangen av andre kvartal. For første gang siden elsertifikatordningen ble innført i 2012, bygges det nå mer vindkraft i Norge enn i Sverige.
19. august 2016 - 10:15
Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) tok det første spadetaket da Statnett torsdag markerte byggestart for den nye kraftledningen mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Finnmark. Med investeringer på mellom fire og seks milliarder kroner er prosjektet et av de største i Nord-Norge noen gang.
19. august 2016 - 9:14
Tesla ruller ut sitt nettverk for superladere i raskt tempo og åpner om kort tid 20 ladestasjoner ved E 6 nordgående på Nebbenes, like sør for Eidsvoll. Det blir størst i verden sammen med Teslas anlegg i Fremont i California, der Tesla-bilene produseres og administrasjonen ligger.
19. august 2016 - 9:05
Lyse-konsernet hadde et driftsresultat første halvår på 1 290 millioner kroner, en økning på 420 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.
19. august 2016 - 8:56
Mens alle snakker om det grønne skiftet støver mange TWh med fornybare konsesjoner ned i skuffer og skap.
19. august 2016 - 8:51
Forskere ved MIT hevder de har et nytt design som kan bety kraft fra en fusjonsreaktor i løpet av det neste tiåret. Nye, superledende materialer basert på barium er nøkkelen.
18. august 2016 - 11:48
For første gang er det målt hvor ofte norske boliger rehabiliteres. Enovas spørreundersøkelse viser at 2 av 100 boliger rehabiliteres hvert år, men under halvparten av boligene som rehabiliteres blir energioppgradert samtidig.
18. august 2016 - 9:47
Under den pågående Arendalsuka presenterte Statkraft for første gang sitt globale lavutslippsscenario.
18. august 2016 - 9:35
At antall ansatte i bransjen flater ut må ikke gå ut over rekruttering av lærlinger. Det er å gjøre oss selv en bjørnetjeneste.
18. august 2016 - 9:22
I 2025 vil kapasiteten på utenlandskabler og andelen vindkraft være langt større enn i dag, men fortsatt vil kjernekraft og varmekraftverk stå for om lag en tredel av kraftproduksjonen i Norden.
18. august 2016 - 9:16
Denne uken ble det klart at Otera blir den største leverandøren av tjenester på strømnettet i Agder. Kontrakten har en verdi på mellom 100 og 200 millioner kroner årlig.
17. august 2016 - 14:42