Søk

3501 - 3518 av 3518 treff
Gudbrandsdal Energi Nett og Alta Kraftlag har gått inn som partnere i Connected Drone. FoU-prosjektet åpner opp for flere partnere. Connected Drone er godkjent av NVE og inngår i nettselskapenes finansieringsordning.
16. mars 2016 - 8:44
Varmepumpeprisen 2016 gikk til Statsbygg og Sweco for prosjektet Høgskolen i Bergen. – Dette er et prosjekt vi virkelig har fått utvikle vår kompetanse i, sier Kjartan Urdal i Sweco.
15. mars 2016 - 7:04
Regjeringen går inn for selskapsmessig og funksjonelt skille for alle energibedrifter, uansett størrelse. – Dette vil særlig ramme selskaper og kunder i distriktene, advarer NITO-president Trond Markussen.
15. mars 2016 - 7:00
Etter at Hydro fattet en formell byggebeslutning for den planlagte, fullskala teknologipiloten på Karmøy har prosjektplanen blitt revidert og arbeidsomfanget for Multiconsult ASA blitt utvidet.
15. mars 2016 - 6:57
Programendringene skal gjøre det enda enklere for byggeiere og industriselskaper å søke støtte til fornybare energikilder.
15. mars 2016 - 6:54
Infratek har vunnet en ny avtale med EB Nett for nybygg og ombygging av transformatorstasjonen ved Bragernes i Drammen. Avtalen er verdt cirka 35-40 millioner kroner.
14. mars 2016 - 10:41
Det norske lønnsoppgjøret vil ikke ha innvirkning på kraftprisen, men det vil derimot det colombianske ha.
14. mars 2016 - 9:19
Venstre sier ja til en innføring av et funksjonelt skille, og sender med det en milliardregning til distriktene.
14. mars 2016 - 9:15
Helikopter og kamera med bruk av GPS har gitt Lyse Elnett stor gevinst når toppbefaring av høyspentlinjer skal utføres. Bilder av hver mast blir systematisert i en database med tilhørende GPS koordinater og retningsangivelse.
14. mars 2016 - 9:11
Den nye ferga til Torghatten Trafikkselskap blir verdens første biodiesel plug-in hybrid. Ferga får nå installert batteripakke og renseanlegg for miljøgasser, og motorene kan utnyttes bedre
11. mars 2016 - 11:14
NVE utførte i 2015 til saman rundt 630 revisjonar og inspeksjonar innanfor vassdrags- og energilovgjevinga og anna energirelatert regelverk. I tillegg kjem skriftleg tilsyn. Tilsynsverksemda skal sikre at viktige norske samfunnsverdiar vert ivaretekne.
11. mars 2016 - 11:10
Enfo samarbeider med Powel om videreutviklingen av feilanalyseverktøyet AutoDIG.
10. mars 2016 - 11:36
26. mai bestemmer Norges forskningsråd hvilke fem til sju forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som skal etableres. En av de tretten søknadene kommer fra vannkraftmiljøet i Trondheim.
10. mars 2016 - 11:04
NVE gir Småkraftforeninga 450.000 kroner i støtte til forskning og utvikling av hydrogenprosjekt.
10. mars 2016 - 10:00
Klima- og fornybarpolitikken må samordnes på en bedre måte, konsesjonssystemet må gjøres mer forutsigbart og de fremtidige rammene for sertifikatsystemet må avklares.
10. mars 2016 - 9:59
En bryter i AMS-målere gir hodebry i berørte teknologiske miljøer. Utfordringen har først og fremst med kortslutningssikkerhet å gjøre.
10. mars 2016 - 9:42
Med dette tempoet kan det bli mer enn 300 utstillere når årets Eliade åpner på Norges Varemesse på Lillestrøm 31. mai. Mens E- og D-hallen er full er det fortsatt ledig plass i C-hallen, sier Eliade-sjef Svein Hjelmås.
8. mars 2016 - 14:12
Med en god porsjon stå-på-vilje har Nexans Karmøy lansert en omvendt stillingsannonse i kampanjen ”Jakten på industriarbeideren”. Driften ved kabelfabrikken på Karmøy skal avvikles til sommeren, og målet med kampanjen er å få de ansatte på fabrikken over i nye jobber.
8. mars 2016 - 9:24