Søk

3521 - 3540 av 4068 treff
Igår åpnet BKK sitt 33. kraftverk, Tverrgjuvlo småkraftverk i Voss kommune. Den årlige kraftproduksjon dekker forbruket til 900 husstander.
8. september 2016 - 10:15
ENERGIX-programmet mottok 109 søknader til utlysningen om midler til miljøvennlig energiforskning 7. september. Utlysningen omfattet både kompetanseprosjekter for næringslivet og forskerprosjekter. I tillegg var det en mindre utlysning av midler til merkostnader ved utenlandsopphold eller gjesteforskere.
8. september 2016 - 9:39
- Vi kan ikke plassere et vindkraftverk midt i reinens matfat hvor naturen er rik og sårbar. Sist uke dro nestleder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg sammen representanter fra det sørsamiske ungdomsmiljøet til Olje- og energidepartementet og ga klar beskjed: Dette området ofrer vi ikke.
8. september 2016 - 9:31
Vi har ingen planer om å rokke ved energibransjens plass i Eliade-konseptet. Til tross for varierte tilbakemeldinger fra årets arrangement mener vi å spore oppløftende tendenser.
8. september 2016 - 9:17
Førerløse, elektriske busser er kommet på agendaen. I november skal en slik buss demonstreres på Gjøvik. To førerløse elbusser er allerede bestilt til Stavanger.
8. september 2016 - 8:56
NTE og Evry har fått Enova-støtte for å utvikle et nytt, enkelt og standardisert grensesnitt for kundene. Hensikten er at de skal redusere energiforbruket uten å redusere komforten.
8. september 2016 - 8:54
Kristin H. Lind ble i går ansatt som direktør i Energi Norge, der hun vil inngå i ledergruppen. Hun vil i første omgang tre inn som leder for Energiakademiet i ett års vikariat.
8. september 2016 - 8:50
Eidsiva Energi er inne i en krevende omstillingsperiode. I 2018 skal konsernets resultat før skatt være forbedret med 165 millioner kroner. For å nå dette målet er en rekke tiltak iverksatt.
8. september 2016 - 8:44
NTE skal investere omlag 130 millioner kroner i ny kraftstasjon i Byafossen i Steinkjer. Den nye stasjonen er en del av NTEs grønne vekst og gir fornybar energi til rundt 2 000 husstander.
7. september 2016 - 9:46
Enova skjerper innsatsen overfor offentlig transport. Et nytt støtteprogram skal bidra til økt bruk av elektrisitet både på sjø og land.
7. september 2016 - 9:28
Fire nyutdannede med bakgrunn i teknologi, økonomi og strategisk ledelse startet denne uken i Statkraft.
7. september 2016 - 9:23
NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) hadde i første halvår en omsetning på 1354 MNOK (2015: 1307 MNOK). Driftsresultatet ble 325 MNOK (2015: 339 MNOK).
7. september 2016 - 9:17
Eidefoss, sammen med E-CO Energi og Eidsiva (som eiere av Opplandskraft), har besluttet å investere 1,2 milliarder kroner i vannkraftverket Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner. Kraftverket er i dag Norges største vannkraftprosjekt og vil produsere nok kraft til over 15 000 husstander (315 GWh). Det er planlagt å stå ferdig våren 2020.
6. september 2016 - 16:03
Statnett har mål om ytterligere forbedringer innen HMS. Mye arbeid foregår i høyden og i sommer har Statnett hentet inne en student som har sett på tidsbruk i høyden.
6. september 2016 - 9:35
Fornybar vannkraft skattlegges hardere enn olje og gass, samtidig som samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter glipper. Det er et paradoks når Norge skal kutte 40 prosent av sine klimagassutslipp innen 2030 og legge til rette for grønn omstilling i økonomien.
6. september 2016 - 9:28
Det grønne skiftet er i full gang – utenfor Norge. En omfattende rapport fra WWF viser den grunnleggende energiomleggingen som nå skjer. – Norge henger allerede etter den fornybare utviklingen, sier WWF-Norges generalsekretær Nina Jensen.
6. september 2016 - 9:18
Infratek skal de fire neste årene sørge for at det er lys langs kommunale veier, i parker, lysløyper og idrettsanlegg i Oslo.
6. september 2016 - 9:11
I oktober begynner arbeidet med å bygge fem mil med internveier, 71 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Roan vindpark, den første av de virkelig store anleggskontraktene i utbyggingen av Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosen.
6. september 2016 - 9:04
Peer Gynt-stykket på Vinstra har i år satt tilskuerrekord, der Gudbrandsdal Energi er med som sponsor. Dette betyr mye for det lokale næringslivet.
5. september 2016 - 10:15
Technogarden, Norconsults heleide datterselskap, får i oppdrag å bidra til sikker strømforsyning for Statnett. De har vunnet fem av seks parallelle rammeavtaler for innleie av fagressurser til selskapet.
5. september 2016 - 10:09