Søk

3581 - 3600 av 4360 treff
Strømmarkedet kan være en vrien jungel å navigere i. Nå tar Lyse Energisalg grep for å forsikre kundene om at de har gjort et godt valg.
7. november 2016 - 9:23
Helgeland Kraft har pr. 3. kvartal 2016 solid resultatforbedring og leverer et driftsresultat på 189 mill. kr (122 mill. kr i tilsvarende periode i fjor).
7. november 2016 - 9:16
NVE publiserte i fredag foreløpige inntektsrammer for 2017 basert på tilgjengelige forutsetninger og data. Det understrekes at dette er foreløpige beregninger og at det kan bli endringer i data, metode og forutsetninger.
7. november 2016 - 9:07
Etter at Statkraft i 2015 kjøpte industritomten på Tofte i Hurum kommune av Sødra, er det ny virksomhet i gang der hvor det fra 1897 til 2013 har vært produsert cellulose.
7. november 2016 - 9:00
Utrolig nok snudde EL og IT Forbundet og gikk tilbake på eget forslag til løsning.
7. november 2016 - 8:04
Energi Teknikk AS er tildelt en kontrakt på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Brekkefossen kraftverk i Bremanger kommune.
4. november 2016 - 9:36
Bedre kobling mellom fjernvarme- og kraftproduksjonen i Norden vil øke verdien av ny fornybar vind-, sol- og småkraft, viser et forskningsprosjekt ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).
4. november 2016 - 9:28
Statkraft er den første internasjonale produsenten og leverandøren av treflis til å bli sertifisert i henhold til sertifiseringsordningen Sustainable Biomass Partnership (SBP).
4. november 2016 - 9:23
Etter å ha gått inn i tredje kvartal med normale magasinnivåer, har den nordiske ressurssituasjonen svekket seg.
4. november 2016 - 9:13
Hvor dårlig står det egentlig til med energiselskapene her i landet? Økonomisk rapportering fra tredje kvartal er ingen åpenbar bekreftelse på at det er så ille som noen vil ha det til.
4. november 2016 - 9:05
Småkraftens prosjektreserve tilsvarer investeringer på rundt 15 milliarder kroner, og det meste av dette kan komme i vestlandsfylkene som er hardt rammet av nedgangen i olje- og gassnæringen.
3. november 2016 - 12:36
Verdens høyeste landbaserte vindturbiner får også et pumpekraftverk for å sikre en stabil energiforsyning fra anlegget.
3. november 2016 - 11:08
Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 377 millioner kr. (pr. 3. kvartal 2015 : 869 millioner kroner). Resultat etter skatt (GRS) ble 589 millioner kroner (pr. 3. kvartal 2015: 468 millioner kroner).
3. november 2016 - 10:16
Strømnettet kan nettet levere strøm til 1,5 millioner elbiler i 2030 dersom ladingen blir fordelt ut over døgnet, viser beregninger NVE har gjort.
3. november 2016 - 10:08
I sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2017 foreslår Venstre å hindre en økning i grunnrenteskatten for vannkraften. Dette synes Energi Norge er positivt.
3. november 2016 - 9:19
Med støtte fra Innovasjon Norge, Powel, Trondheim kommune og TrønderEnergi tas det nå initiativ til en trøndersk innovasjonklynge for fornybar energi.
3. november 2016 - 9:14
- Beredskapen er ivaretatt og vi har ikke hatt noen akutt-tilfeller som går på liv og helse, sier Per-Erik Ramstad, administrerende direktør i Alta Kraftlag. Men han mener at selskapet er rammet ekstra hardt av energistreiken fordi de har satset på å bruke egne krefter.
3. november 2016 - 9:07
I år er det tatt investeringsbeslutninger på bygging av mer enn 7 TWh fornybar energi. Dette er det høyeste nivået på 25 år.
3. november 2016 - 9:00
Vannkraftutbygging i Norge kan bli erstattet av investeringer i svensk vindkraft.
3. november 2016 - 8:53
Nexans Norway er tildelt en kontrakt på 134 millioner kroner med REN Sjøkabelberedskap AS. For dette skal Nexans Halden levere 52 km 170 kV sjøkabel som skal inngå i et nytt beredskapslager på Stord.
3. november 2016 - 8:45