Søk

3941 - 3960 av 3967 treff
Kvinneandelen blant Teknas medlemmer er i sterk vekst. Siden årtusenskiftet har andelen steget fra 17 til 29 prosent, og blant studentene er nå 42 prosent kvinner.
17. mars 2016 - 8:57
Med riktig satsing kan Norge bli verdensledende på bioøkonomi, også utover marin sektor. Det mener et bedriftsutvalg som fredag overleverte sine innspill til regjeringen.
17. mars 2016 - 8:54
I 2015 gikk vindkraft forbi kjernekraft i installert kapasitet.
17. mars 2016 - 8:50
Vi har anbefalt våre eiere å ikke selge aksjer til Bodø Energi. Både styret og administrasjonen i Indre Salten Energi oppfatter fremstøtet overfor våre aksjonærer som et forsøk på uønsket oppkjøp.
17. mars 2016 - 8:31
Den strategiske betydningen av IKT kommer til å øke så mye langs hele verdikjeden i nettvirksomheten at den vil drive frem strukturendringer, heter det i en rapport som er laget for NVE.
17. mars 2016 - 8:25
ABB skal levere en høyspennings likestrøms omformerstasjon (HVDC) som kobler det danske og tyske kraftnettet sammen for å styrke forsyningssikkerheten.
16. mars 2016 - 10:38
Flere av vannene i skiområder rundt om i landet er regulerte magasin. Det er viktig å ta hensyn til dette når du går på skitur i disse områdene. Særlig må du være oppmerksom på usikker is ved inn- og utløpsoser samt områder rundt tappetunneler.
16. mars 2016 - 8:56
Lørdag i forrige uke ble Rögle og Västraby vindparker i Sverige offisielt åpnet. Parkene er deleid av det norske energikonsernet Vardar.
16. mars 2016 - 8:52
Slå av lyset lørdag 19. mars. Det har vi blitt oppfordret til siden 2007, da klimakampanjen Earth Hour hadde sin spede start i Australia. I fjor var deltakelsen rekordstor!
16. mars 2016 - 8:49
Gudbrandsdal Energi Nett og Alta Kraftlag har gått inn som partnere i Connected Drone. FoU-prosjektet åpner opp for flere partnere. Connected Drone er godkjent av NVE og inngår i nettselskapenes finansieringsordning.
16. mars 2016 - 8:44
Varmepumpeprisen 2016 gikk til Statsbygg og Sweco for prosjektet Høgskolen i Bergen. – Dette er et prosjekt vi virkelig har fått utvikle vår kompetanse i, sier Kjartan Urdal i Sweco.
15. mars 2016 - 7:04
Regjeringen går inn for selskapsmessig og funksjonelt skille for alle energibedrifter, uansett størrelse. – Dette vil særlig ramme selskaper og kunder i distriktene, advarer NITO-president Trond Markussen.
15. mars 2016 - 7:00
Etter at Hydro fattet en formell byggebeslutning for den planlagte, fullskala teknologipiloten på Karmøy har prosjektplanen blitt revidert og arbeidsomfanget for Multiconsult ASA blitt utvidet.
15. mars 2016 - 6:57
Programendringene skal gjøre det enda enklere for byggeiere og industriselskaper å søke støtte til fornybare energikilder.
15. mars 2016 - 6:54
Infratek har vunnet en ny avtale med EB Nett for nybygg og ombygging av transformatorstasjonen ved Bragernes i Drammen. Avtalen er verdt cirka 35-40 millioner kroner.
14. mars 2016 - 10:41
Det norske lønnsoppgjøret vil ikke ha innvirkning på kraftprisen, men det vil derimot det colombianske ha.
14. mars 2016 - 9:19
Venstre sier ja til en innføring av et funksjonelt skille, og sender med det en milliardregning til distriktene.
14. mars 2016 - 9:15
Helikopter og kamera med bruk av GPS har gitt Lyse Elnett stor gevinst når toppbefaring av høyspentlinjer skal utføres. Bilder av hver mast blir systematisert i en database med tilhørende GPS koordinater og retningsangivelse.
14. mars 2016 - 9:11
Den nye ferga til Torghatten Trafikkselskap blir verdens første biodiesel plug-in hybrid. Ferga får nå installert batteripakke og renseanlegg for miljøgasser, og motorene kan utnyttes bedre
11. mars 2016 - 11:14
NVE utførte i 2015 til saman rundt 630 revisjonar og inspeksjonar innanfor vassdrags- og energilovgjevinga og anna energirelatert regelverk. I tillegg kjem skriftleg tilsyn. Tilsynsverksemda skal sikre at viktige norske samfunnsverdiar vert ivaretekne.
11. mars 2016 - 11:10