Søk

3941 - 3960 av 4360 treff
NVE, fylkeskommunene og OED ga i andre kvartal 2016 endelig tillatelse til 1,3 TWh ny kraftproduksjon fordelt på fordelt på 33 vannkraftprosjekter og to vindkraftverk. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 17 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller under bygging.
29. juli 2016 - 10:38
Bedriftene innenfor klimavennlig energiteknologi mangler ofte kapital til kommersialisering. En ny rapport fra Energi21 avdekker hva bedrifter og investorer mener er årsakene. Studien kan åpne for å gjøre bransjen mer attraktiv for investorene.
28. juli 2016 - 11:37
Over trekvart fulle magasin. Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgraden i norske magasin 75,5 prosent.
28. juli 2016 - 11:28
Hva skjer med den nye plusskundeordningen når Elhuben trolig ikke starter opp før høsten 2017? NVE sier til Defo at den midlertidige ordningen vil fortsette inntil videre.
27. juli 2016 - 11:58
Nye innovasjoner innenfor treforedlingsindustrien skaper helt nye produkter. I dag foregår det omfattende forskning og utvikling hos mange norske treforedlingsbedrifter.
27. juli 2016 - 11:46
Og da mener vi ikke konsernsjef Ståle Gjersvold eller nettdirektør Bård Olav Uthus i TrønderEnergi, men The Boss himself.
26. juli 2016 - 12:21
Hafslund ASA har gjennomført salget av Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE) til Sarpsborg Infrastructure AS. Selskapet er eiet av det Australske pensjonsfondet Prime Super Pty Limited, som ansvarlig for Prime Super, og forvaltes av Whitehelm Capital Pty Ltd ( www.whitehelmcapital.com ).
26. juli 2016 - 12:13
Ferjetrafikken langs norskekysten slipper ut store mengder klimagasser. Derfor er overgang til elektriske ferger et viktig framskritt. En løsning for hurtig og effektiv ladning kan nå være på plass.
25. juli 2016 - 11:24
Utbygging av biovarmeanlegg for salg av varme gir økt sysselsetting og lokal verdiskaping. Det er konklusjonen i Henriette Vivestads masteroppgave.
25. juli 2016 - 11:19
EU-kommisjonen la onsdag frem forslag til nye nasjonale mål for klimagassreduksjoner utenfor klimakvotesystemet. Dette er hovedsakelig sektorene transport og bygg. Norge har fått et mål på 40 prosent fra 2005-2030, noe som tilsvarer kutt på nærmere 11 millioner tonn CO2 fra dagens nivå.
22. juli 2016 - 10:21
Tord Lien angriper ordningen med opprinnelsesgarantiene. Han mener denne ikke henger på greip. Det som ikke nevnes er at Lien dermed også sier nei til inntekter på en halv milliard kroner. Om ordningen avvikles er det i all hovedsak noe offentlige kraftverkseiere vil tape på.
22. juli 2016 - 10:12
Risiko- og trusselbildet i Norge er i endring. Hyppigere ekstremvær, økt migrasjon, terror, helseutfordringer, økt sikkerhetspolitisk spenning og teknologiavhengighet setter landets beredskap under press.
22. juli 2016 - 10:02
Under arbeid på Statnetts kraftledning mellom Kvandal og Balsfjord, skjedde det onsdag et mindre uhell med helikopter i Lavangen i Troms. Det er kun lettere personskade.
21. juli 2016 - 10:53
Nå støtter Enova videre utbygging av hurtigladestasjoner i transportkorridorene
21. juli 2016 - 10:39
(Oslo 21. juli 2016) Statkraft oppnådde i 2. kvartal 2016 et underliggende driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 2665 millioner kroner, en økning på 303 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt endte på -1899 millioner kroner, hovedsakelig som følge av nedskrivninger i Tyskland.
21. juli 2016 - 10:26
Gikk TV’en fløyten under EM i fotball ? Eller har du byttet ut terrassevarmeren med en som varmer mer – siden sommertemperaturene lar vente på seg? Vet du hvor du kan – eller har rett til å kvitte deg med produktene du ønsker å kassere?
20. juli 2016 - 11:00
Etter en byggeperiode på ca. 18 måneder, ble Nivla kraftverk i Lærdal satt i prøvedrift 6. juni. Anlegget fungerer godt og etter planen skal Nivla Kraft AS overta kraftverket i juli. Nivla kraftverk vil ha en samlet årsproduksjon på ca. 12 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca. 600 husstander.
20. juli 2016 - 10:53
Dette er like mange som etter første halvår i fjor. Totalt for 2015 omkom det 35 personer, som er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979.
20. juli 2016 - 10:45
Nexans lanserer banebrytende nyhet innen fornybar energi for vindparkoperatører som bytter til inter-array-nettverk med høyere spenning og økt produksjonskapasitet kombinert med kostnadseffektive, robuste og lettinstallerte kabelsystemer. Det nye 72,5 kv-tilbehøret kompletterer den tidligere utviklingen av nexans inter-array-kabler med høy spenning.
19. juli 2016 - 10:44
Statnett og Nettpartner har blitt enige om premissene for det videre samarbeid og Statnett er positive til Nettpartner som fortsatt leverandør.
19. juli 2016 - 10:31