Søk

41 - 60 av 3512 treff
Statnett har besluttet å heve kontrakten med Jacobsen Elektro på Sylling transformatorstasjon på bakgrunn av det de kaller «avtalebrudd». 
1. juli 2019 - 12:12
Fjordkrafts solcellekunder skal kunne «lagre» overskuddet fra solkraften sin på en egen konto til senere bruk.
1. juli 2019 - 11:46
Ved å injisere vann i sugerørskonusen, kan francisturbiner kjøres på dellast uten å pådra seg skader. I Trollheim kraftverk tjener Statkraft inn investeringen på halvannet år.
1. juli 2019 - 9:36
Nedstengningen av gasskraftverket på Mongstad svekker forsyningssikkerheten for Gjøa-feltet og kan gi store samfunnsøkonomiske tap, advarer feltets operatør Neptune Energy.
28. juni 2019 - 12:42
Energi Teknikk har fått i oppdrag å levere elektromekanisk utrustning til to småkraftverk for Clemens kraft og et for Nottveit Energi.
28. juni 2019 - 12:41
Etter 13 år med planlegging har OBOS Energi startet produksjonen i Rusdalsåni vannkraftverk på Moi i Rogaland.
28. juni 2019 - 12:41
Nyutviklet belysningsteknologi og økodesign kan bidra til en energieffektivisering på 1,2 TWh i 2025. Dette fremgår av en fersk rapport fra NVE.
28. juni 2019 - 11:02
Fjordkraft overtar alle aksjene i strømleverandøren Vesterålskraft Strøm mot at Vesterålskraft-konsernet blir eier i Fjordkraft Holding ASA.
27. juni 2019 - 17:01
Private utenlandske aktører eier 49,2 prosent av vindkraften i Norge, ifølge energiministeren.
27. juni 2019 - 16:27
NVE har fattet vedtak om tvangsmulkt for 93 konsesjonærer og eiere av produksjonsanlegg. Årsak er manglende rapportering av anleggsdata.
27. juni 2019 - 15:16
I sommer skal Eidsiva Nett laserskanne og fotografere strømnettet ved hjelp av helikopter.
27. juni 2019 - 14:14
Den første strømkabelen mellom Norge og Tyskland er straks ferdig installert på sjøbunnen. Med 516 km over sjøen vil NordLink-kabelen bli en av verdens lengste.
27. juni 2019 - 12:48
Enova innvilger støtte til ti nye landstrøm-prosjekter som kutter klimagassutslipp fra skip ved kai.
27. juni 2019 - 11:34
Beslutningen om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen er utsatt. Statnett tror ordningen, som skal hindre ulønnsom overføring av kraft, kan være på plass sommeren 2020.
27. juni 2019 - 11:25
Statnett har ferdigstilt den nye kraftledningen mellom Surnadal og Snillfjord.
27. juni 2019 - 10:27
BKK trekker anken til Høyesterett i SFE-saken. Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.
27. juni 2019 - 9:38
Generalforsamlingen i Sunnfjord Energi Holding vedtok onsdag full fusjon med BKK.
26. juni 2019 - 14:19
NVE vil at kundene skal få tilbake pengene automatisk.
26. juni 2019 - 13:51
En større del av nettselskapenes inntekter skal gjøres avhengig av effektivitet.
26. juni 2019 - 12:56
Siri Langangen (44) er ansatt som ny HR-direktør i Statkraft. Hun kommer fra stilling som seksjonsleder i HR i DNB.
26. juni 2019 - 10:08