Søk

41 - 60 av 3981 treff
NVE har gitt konsesjoner til å bygge Åsen trafostasjon og utbedring av 66 kV nettet i Odda.
5. november 2019 - 13:46
Sira-Kvina kraftselskap har nå startet byggingen av Rafoss kraftverk kombinert med laksetrapp.
5. november 2019 - 13:23
SF6 er en av de sterkeste klimagassene vi kjenner. Det er mulig å redusere bruken av den.
5. november 2019 - 11:09
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
5. november 2019 - 7:42
Ser for seg uttak av kraft fra land på 26-28 MW, men åpner for 60 MW på sikt.
4. november 2019 - 16:25
Etter årets første ni måneder fikk Eidsiva Energi et ordinært resultat etter skatt på 473 millioner kroner.
4. november 2019 - 14:53
Harstadværingen Ida Texmo Prytz (38) flytter hjem.
4. november 2019 - 14:36
Ingen i kraftbransjen har tjent på kunstig intelligens, maskinlæring og prediktivt vedlikehold, hevder Hafslund Nett-sjef Kristin Lian.
4. november 2019 - 11:36
Automatiserte nettmeldinger skal redusere saksbehandlingstiden fra rundt 14 dager til noen få sekunder.
4. november 2019 - 11:19
NVE kaller inn Vinkelfallet kraftverk i Ringebu til konsesjonsbehandling etter vannressursloven. Bakgrunnen er forholdene for storørret i elva Våla i Oppland.
4. november 2019 - 10:29
4. november 2019 - 9:00
Norske nettkunder må årlig betale for over 100 millioner kroner i unødvendige nett-investeringer når nye boligfelt og næringsbygg bygges ut.
4. november 2019 - 7:53
Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 450.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2018, tilsvarende rundt 0,9 prosent.
1. november 2019 - 14:15
Et nettselskap og en produsent skal frivillig kunne inngå en avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning.
1. november 2019 - 11:20
Foreslår PUD og kompetansekrav som i petroleumsnæringen.
1. november 2019 - 10:29
I tredje kvartal ble det satt i drift tre nye vindkraftverk med en samlet produksjon på 1,3 TWh.
1. november 2019 - 10:25
Multiconsult skal utrede oppgradering av trafostasjoner i Bodø for Nordlandsnett.
1. november 2019 - 8:54
«Kraftskatteutvalgets rapport er en avsporing og må forkastes!», skriver mer enn 172 ordførere i et opprop som ble overlevert til partiene på Stortinget torsdag.
31. oktober 2019 - 15:28
I tredje kvartal fikk Helgeland Kraft et driftsresultat på 95,2 millioner kroner mot 132,6 millioner kroner i samme kvartal i 2018.
31. oktober 2019 - 14:50
I fremtiden kan nettselskapenes effektivitet måles ut fra hvor nettet burde vært bygget, og om selskapene burde droppet en linje fremfor å bygge.
31. oktober 2019 - 14:21