Søk

4301 - 4309 av 4309 treff
Den nye ferga til Torghatten Trafikkselskap blir verdens første biodiesel plug-in hybrid. Ferga får nå installert batteripakke og renseanlegg for miljøgasser, og motorene kan utnyttes bedre
11. mars 2016 - 11:14
NVE utførte i 2015 til saman rundt 630 revisjonar og inspeksjonar innanfor vassdrags- og energilovgjevinga og anna energirelatert regelverk. I tillegg kjem skriftleg tilsyn. Tilsynsverksemda skal sikre at viktige norske samfunnsverdiar vert ivaretekne.
11. mars 2016 - 11:10
Enfo samarbeider med Powel om videreutviklingen av feilanalyseverktøyet AutoDIG.
10. mars 2016 - 11:36
26. mai bestemmer Norges forskningsråd hvilke fem til sju forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som skal etableres. En av de tretten søknadene kommer fra vannkraftmiljøet i Trondheim.
10. mars 2016 - 11:04
NVE gir Småkraftforeninga 450.000 kroner i støtte til forskning og utvikling av hydrogenprosjekt.
10. mars 2016 - 10:00
Klima- og fornybarpolitikken må samordnes på en bedre måte, konsesjonssystemet må gjøres mer forutsigbart og de fremtidige rammene for sertifikatsystemet må avklares.
10. mars 2016 - 9:59
En bryter i AMS-målere gir hodebry i berørte teknologiske miljøer. Utfordringen har først og fremst med kortslutningssikkerhet å gjøre.
10. mars 2016 - 9:42
Med dette tempoet kan det bli mer enn 300 utstillere når årets Eliade åpner på Norges Varemesse på Lillestrøm 31. mai. Mens E- og D-hallen er full er det fortsatt ledig plass i C-hallen, sier Eliade-sjef Svein Hjelmås.
8. mars 2016 - 14:12
Med en god porsjon stå-på-vilje har Nexans Karmøy lansert en omvendt stillingsannonse i kampanjen ”Jakten på industriarbeideren”. Driften ved kabelfabrikken på Karmøy skal avvikles til sommeren, og målet med kampanjen er å få de ansatte på fabrikken over i nye jobber.
8. mars 2016 - 9:24