Søk

81 - 100 av 3512 treff
I dag lanserer regjeringen sin handlingsplan for grønn skipsfart. Blant de viktigste tiltakene for å nå målene er utbygging av ladeinfrastruktur i alle landets havner.
20. juni 2019 - 10:32
Men beskyldningen om dette gjorde at vindkraftmotstanderne kunne avfeies som gale, ifølge aksjonsgruppa mot vindkraft på Frøya.
20. juni 2019 - 7:42
Men LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen vil ikke gripe inn.
19. juni 2019 - 19:26
Oslo bystyre vedtok i dag fusjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Kun Rødt stemte mot.
19. juni 2019 - 14:29
Aldri har det blitt brukt mer penger på oppgradering av dammer enn nå.
19. juni 2019 - 9:42
Regjeringen vil før sommeren foreslå å åpne området Utsira Nord for vindkraftutbygging.
18. juni 2019 - 16:16
Fornybarnæringen ber NVE utsette forslag om endringer i systemansvarsforskriften, som vil medføre økte rapporteringskrav fra nettselskapene. Hovedgrunnen er at tidspunktet for endringene er uheldig.
18. juni 2019 - 13:08
Solkraft, vindkraft og batterier kan få verden på riktig vei mot togradersmålet, men etter 2030 kreves andre teknologier, ifølge en ny analyse fra BloombergNEF.
18. juni 2019 - 13:02
Om alle bygningene i Oslo får solceller på taket, vil etterspørselen etter effekt antakelig øke, selv om energiforbruket går ned, ifølge Statnett.
18. juni 2019 - 8:39
Solberg-regjeringen har trosset kommuners ønske om vindkraft tolv ganger, mens den kun én gang har trosset en kommunes motstand.
17. juni 2019 - 19:30
Jacobsen Elektro sliter økonomisk og har innført betalingsstopp. Arbeid legges ned flere steder i landet, blant annet på to Statnett-stasjoner.
17. juni 2019 - 18:18
Første tertial 2019 fikk Troms Kraft et overskudd før skatt på 181 millioner kroner, 92 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.
17. juni 2019 - 13:37
Styret i BKK Varme har bevilget 25 mill. kroner til å bygge solcelleløsninger hos kundene.
17. juni 2019 - 11:16
Fiskeridirektoratet mener Equinor bør justere plasseringen av Tampen-vindparken eller flytte den til et annet sted med mindre fiske.
17. juni 2019 - 10:35
Det nye midt-norske nettkonsernet bestående av nettvirksomhetene i TrønderEnergi Nett AS og NTE Nett AS ble fredag formelt etablert.
17. juni 2019 - 9:17
Myndighetene har lært «forbløffende lite» om fugl etter vindkraftutbyggingene, ifølge seniorrådgiver Svein Grotli Skogen i Miljødirektoratet, som sier seg enig i at NVE har vært for slepphendte med konsesjoner.
17. juni 2019 - 8:03
Davvi vindkraftverk i Finnmark blir ikke behandlet før etter at nasjonal ramme er godkjent.
14. juni 2019 - 15:39
EU-kommisjonen avviser Statnetts ønske om å få doble taket for innmatingstariffen for kraftprodusentene til 2,5 euro/MWh.
14. juni 2019 - 14:23
Mange hundre tusen nordmenn er trolig uten god beskyttelse mot lynnedslag, ifølge Hafslund Nett.
14. juni 2019 - 13:42
Arbeiderpartiet vil frata stat og kommune milliardinntekter ved å gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse, advarer Energi Norge.
14. juni 2019 - 10:28