Søk

81 - 100 av 3995 treff
Equinor signerer i dag kontrakter for 3,3 milliarder kroner i forbindelse med utbyggingen av Hywind Tampen vindpark.
31. oktober 2019 - 9:28
I tredje kvartal oppnådde BKK et resultat på 142 millioner kroner, 171 millioner mindre enn tredje kvartal i fjor.
30. oktober 2019 - 16:48
Brexit skaper usikkerhet i kraftmarkedet og strømregningen blir høyere på grunn av svak norsk kronekurs.
30. oktober 2019 - 16:05
Statkraft slipper dermed å betale for nettilknytningen for datasenteret i Skien.
30. oktober 2019 - 15:36
Distriksenergi er sterkt kritisk til bøtleggingen av de 111 nettselskapene.
30. oktober 2019 - 14:59
Dybde og kompliserte bunnforhold gjør havvind i Norge dyrere enn i Europa.
30. oktober 2019 - 14:53
ABB har fått i oppdrag å levere likestrøms transmisjonssystem for kobling av verdens største havvindparker på Dogger Bank.
30. oktober 2019 - 14:46
Av SSE Renewables og Equinor med partnere har Aibel fått i oppdrag å levere to omformerplattformer til havvind-prosjektet Dogger Bank.
30. oktober 2019 - 11:46
For første gang i Norge er det overført strøm fra en elbil til strømnettet.
30. oktober 2019 - 10:44
Fagfolk frykter at retting av el-feil i landbruket går for tregt.
30. oktober 2019 - 9:27
Et NVE-forslag kan gjøre inntektene fra systemdrift 750 millioner kroner lavere enn kostnadene de neste fire årene, advarer Statnett.
29. oktober 2019 - 15:29
Etter tilsyn med rapporteringen av strømbruk, -produksjon og kraftutveksling til Elhub ilegges hele 111 av 139 nettselskap tvangsmulkt.
29. oktober 2019 - 13:59
Når Trønder Energi Nett og NTE Nett slår seg sammen til Tensio 1. november blir konsernet, med 250 000 kunder, landets nest største nettselskap.
29. oktober 2019 - 12:49
Krever konsekvensutredning, er bekymret for fisket og for konsekvensen av nye kraftlinjer.
29. oktober 2019 - 11:41
Sameksistens «ikke mulig», men Forsvarsdepartementet er åpen for å flytte seg.
29. oktober 2019 - 10:50
Agder Energi har gått inn som majoritetseier i batteriselskapet ECO HOME AS.
29. oktober 2019 - 10:37
BKK, Hafslund E-CO og Lyse blir eiere i Heimdall Power, som utvikler en sensorkule som skal bidra til mer effektive strømnett.
28. oktober 2019 - 16:11
Skal kun gå på strøm, kutter 200.000 tonn CO2 per år.
28. oktober 2019 - 14:58
Kraftkablene til Utsirahøyden får maksimal utnyttelse, ved at det også lages en avstikker til Sleipner-feltet.
28. oktober 2019 - 14:35
1500 kunder i Skagerak Nett, som det gjentatte ganger ikke har lykkes å gjennomføre bytte til AMS-måler hos, får nå varsel om stenging av strømmen.
28. oktober 2019 - 13:23