Søk

141 - 160 av 3734 treff
Med en pris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, var kontrakter med variabel kraftpris den dyreste kontrakttypen i 2. kvartal 2019.
23. august 2019 - 9:56
250 medlemmer fra 87 ulike kraftrelaterte bedrifter er nå blitt med i kraftbransjens kvinnenettverk.
23. august 2019 - 9:31
Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».
23. august 2019 - 9:25
Statnett hadde i første halvår flaskehalsinntekter på 320 millioner kroner, ned fra 406 millioner i samme periode i fjor.
23. august 2019 - 8:57
I den felles ordningen med elsertifikater mellom Norge og Sverige er det ved utgangen av 2. kvartal 2019 satt i drift og godkjent 29,1 TWh.
22. august 2019 - 14:04
En ny kabel til Danmark vil ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Norden på mellom 600 millioner euro og 1 milliard euro, Ifølge ny nordisk nettutviklingsplan.
22. august 2019 - 12:09
Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en kraftig vekst i 2019. Investeringsnivået i kraftforsyning flater ut.
22. august 2019 - 11:42
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 millioner kroner 2. kvartal 2019, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2018.
22. august 2019 - 10:48
Steffen Syvertsen er ansatt som ny konsernsjef i Agder Energi. Han overtar etter Tom Nysted som går av med pensjon i løpet av året.
22. august 2019 - 10:01
Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
22. august 2019 - 9:15
Støtten fra Enova skal gå til å bygge 11 flytende havmøller på 8 MW hver.
22. august 2019 - 7:48
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
21. august 2019 - 14:23
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
21. august 2019 - 13:20
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
21. august 2019 - 12:53
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
21. august 2019 - 12:40
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
21. august 2019 - 11:57
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
21. august 2019 - 11:40
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.
21. august 2019 - 9:41
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
21. august 2019 - 9:18
Med signerte leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme har Fortum Oslo Varme nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler – åtte måneder før planlagt.
21. august 2019 - 8:51