Søk

161 - 180 av 3343 treff
Statnett mener det er realistisk å stenge gassturbinene på Melkøya og isteden la anlegget få strøm fra land. Statnett-sjef Auke Lont mener petroleumssektoren må «begynne å ta elektrisiteten på alvor».
5. april 2019 - 10:24
I går ble det gjennomført et IOT-seminar i Oslo med 150 deltagere. Fra landets energiselskaper var kun Statnett representert.
5. april 2019 - 10:16
Fjordkraft starter salg av solcellepaneler til privatkunder i samarbeid med Solcellespesialisten.
4. april 2019 - 20:19
I 2018 bygde Statnett 225 kilometer ny ledning, oppgraderte 119 kilometer ledning og satte i drift 67 nye bryterfelt i stasjoner.
4. april 2019 - 16:57
En ny mobilapplikasjon bidrar til å effektivisere arbeidet med å oppdage feil i strømnettet.
4. april 2019 - 13:19
Statnett har lansert et FoU-program på 600 millioner kroner over fem år, og inviterer bransjen og industrien til å være med og utvikle framtidas kraftnett.
4. april 2019 - 11:45
Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) vil ha vetorett så de kan stoppe utbygginger i områder som berører dem.
4. april 2019 - 9:18
En tredel av elektrisiteten i verden blir produsert fra fornybare kilder, ifølge fersk statistikk fra analyseselskapet IRENA.
3. april 2019 - 18:40
Mens Statnett kun brukte 326 millioner kroner på systemdrift i 2017, tok de inn 527 millioner kroner fra sine kunder til dette. - I strid med EU-regelverket, hevder Statkraft.
3. april 2019 - 12:54
BKK undersøker mulighetene for å bygge 200-300 MW vindkraft i Masfjorden, og er fornøyd med at NVE har tatt området med i sin nasjonale ramme for vindkraft.
3. april 2019 - 11:33
NVE baserer seg på tidligere nettvurderinger i sitt nei til Øst-Finnmark, sier Statnett. Statnetts nye analyser påpeker usikkerhet, svarer NVE.
2. april 2019 - 16:58
Spotprisene fortsetter å falle, til tross for at kalenderen enda viser vinter.
2. april 2019 - 15:31
Ved å legge inn mer detaljert informasjon om ledningsnett og kraftproduksjon i automatiserte beregninger av hvor mye strøm som kan handles mellom ulike områder, blir kraftsystemet bedre utnyttet.
2. april 2019 - 14:39
Bardunerte master skal redusere Statnetts byggekostnader i Øst-Finnmark, sier Statnett-sjef Auke Lont, som mener NVEs nei til vindkraft i området baserer seg på «tidligere nettvurderinger».
2. april 2019 - 14:07
Styret i Troms Kraft AS har behandlet årsregnskapet for 2018 som viser et overskudd før skatt for konsernet på MNOK 325, mot MNOK 163 året før. Årsresultatet er MNOK 190 mot MNOK 75 året før.
2. april 2019 - 8:22
Storheia vindpark, som vil være Norges største når den står ferdig senere i år, vil bestå av 80 turbiner med en samlet produksjon på ca 1 TWh. Transporten av deler fra Monstad kai til Storheia starter opp i dag, 1. april.
1. april 2019 - 19:06
NVE holder Øst-Finnmark utenfor vindkraftrammen, men ifølge Statnett kan den varslede Varangerbotn-linjen gi plass til 500 MW mer vindkraft øst i fylket.
1. april 2019 - 16:00
NVE har vedtatt dagsmulkter på mellom 1000 og 5000 kroner for 87 nettselskaper som ikke har oppfylt kravene om daglig rapportering av måleverdier til Elhub.
1. april 2019 - 13:45
Selv om Statnett vil bygge ny 420 kV-linje til Varangerbotn, er Øst-Finnmark utelatt i NVEs nasjonale ramme for vindkraft. - Kortsiktig, mener Norwea.
1. april 2019 - 13:19
I dag overleverte NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land til olje- og energiministeren og til klima- og miljøministeren. I forslaget peker NVE ut 13 områder i Norge som de mest egnede for utbygging av vindkraft på land.
1. april 2019 - 10:43