Søk

161 - 180 av 3512 treff
Vattenfall og GE samarbeider om å bygge Europas største vindturbin til havs, med en kapasitet på 12 MW.
28. mai 2019 - 13:08
Med Statens Vegvesen har Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) fått medlem nummer 13.
28. mai 2019 - 10:57
Det spanske selskapet ACCIONA har montert 120 solceller av karbon på en 80 meter høy vindturbin. Hensikten er å støtte driften av vindturbinen med solenergi.
28. mai 2019 - 10:35
Vindkraftutbygging gir fremdeles investeringsvekst i kraftforsyning i 2019, men SSB venter nedgang i investeringene i 2020.
28. mai 2019 - 8:28
Det er brukt store summer i nettet på land for å tilrettelegge for utenlandskablene, viser ny oversikt fra OED. Rødts Bjørnar Moxnes mener energiministeren derfor overdriver kablenes positive innvirkning på nettleia.
28. mai 2019 - 7:19
Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet mandag at arbeidet med vindkraftparken på Frøya må stanses midlertidig.
27. mai 2019 - 15:57
Samarbeid er nøkkelen til å forbedre og håndtere IKT-sikkerhet og hendelser i kraftbransjen, konkluderer ny rapport fra NUPI.
27. mai 2019 - 15:19
BKK samler all kommersiell satsing på lokale energiløsninger, fjernvarme og solenergi i ett selskap, BKK Varme.
27. mai 2019 - 13:24
Først etter at anleggsarbeidene startet opp på Sørmarkfjellet, ble undersøkelsene av fuglelivet i området ferdigstilt og hubro funnet. SV spør om energiministeren vil stanse anleggsarbeidet.
27. mai 2019 - 10:37
Sammen har Fortum og Nordkraft etablert vindkraftselskapet Fortum Nordkraft Vind.
27. mai 2019 - 8:35
Miljøpartiet de Grønne ble enige om å tillate vindkraftutbygging, men ikke i urørt natur. Dessuten vil de innføre hjemfallsrett for vindkraft.
25. mai 2019 - 16:05
Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
24. mai 2019 - 16:25
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
24. mai 2019 - 11:53
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
24. mai 2019 - 9:34
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
23. mai 2019 - 13:18
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
23. mai 2019 - 11:24
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
23. mai 2019 - 10:18
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
23. mai 2019 - 9:13
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
23. mai 2019 - 8:57
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
22. mai 2019 - 15:01