Søk

181 - 200 av 4085 treff
Et NVE-forslag kan gjøre inntektene fra systemdrift 750 millioner kroner lavere enn kostnadene de neste fire årene, advarer Statnett.
29. oktober 2019 - 15:29
Etter tilsyn med rapporteringen av strømbruk, -produksjon og kraftutveksling til Elhub ilegges hele 111 av 139 nettselskap tvangsmulkt.
29. oktober 2019 - 13:59
Når Trønder Energi Nett og NTE Nett slår seg sammen til Tensio 1. november blir konsernet, med 250 000 kunder, landets nest største nettselskap.
29. oktober 2019 - 12:49
Krever konsekvensutredning, er bekymret for fisket og for konsekvensen av nye kraftlinjer.
29. oktober 2019 - 11:41
Sameksistens «ikke mulig», men Forsvarsdepartementet er åpen for å flytte seg.
29. oktober 2019 - 10:50
Agder Energi har gått inn som majoritetseier i batteriselskapet ECO HOME AS.
29. oktober 2019 - 10:37
BKK, Hafslund E-CO og Lyse blir eiere i Heimdall Power, som utvikler en sensorkule som skal bidra til mer effektive strømnett.
28. oktober 2019 - 16:11
Skal kun gå på strøm, kutter 200.000 tonn CO2 per år.
28. oktober 2019 - 14:58
Kraftkablene til Utsirahøyden får maksimal utnyttelse, ved at det også lages en avstikker til Sleipner-feltet.
28. oktober 2019 - 14:35
1500 kunder i Skagerak Nett, som det gjentatte ganger ikke har lykkes å gjennomføre bytte til AMS-måler hos, får nå varsel om stenging av strømmen.
28. oktober 2019 - 13:23
Etter oljelekkasje fra en kabel på lager i Horten er Statnett ilagt et forelegg fra politiet på 600.000 kroner.
28. oktober 2019 - 10:59
Ptil fant 7 avvik, blant annet mangler på eksplosjonsvernet. «Systemsvikt», innrømmer Statnett.
28. oktober 2019 - 10:45
I forbindelse med en emisjon investerer Akershus Energi fem millioner kroner i selskapet Becour.
28. oktober 2019 - 10:15
I tredje kvartal var kraftprisen for de norske elspotområdene gjennomsnittlig 33 øre/kWh. Dette er en reduksjon på seks prosent sammenlignet med andre kvartal.
28. oktober 2019 - 9:28
Akershus Energi har i årets tre første kvartaler et samlet resultat etter skatt på 137 millioner kroner, 14 millioner kroner mer enn de første kvartalene i fjor.
28. oktober 2019 - 8:54
For kommunene i klagesaker mot vindkraftanlegg.
25. oktober 2019 - 20:26
Lavest gjennomføringsrisiko, enklest driftskoordinering og lavere kostnader, skriver Statnett.
25. oktober 2019 - 14:19
Men Høyre vil kjøre høring som planlagt.
25. oktober 2019 - 12:25
Norges og Islands klimaavtale med EU ble vedtatt i Brussel fredag.
25. oktober 2019 - 11:44
Men det skal ikke gi dyrere strøm for norske strømkunder, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
25. oktober 2019 - 10:38